Skip to main content

Na konci srpna 2011 jsme vydali článek „Změny v mozaice městských ulic„, který mapoval letošní většinou promarněné příležitosti v Brně. Napsali jsme proto dopis, kde jsme připomínali, že v Brně  se rok od Generelu cyklodopravy Brno stále přešlapuje na místě.

Náš dopis

Projde velbloud uchem jehly?
Náš dopis (dopis_kotzian20110830.pdf) adresovaný 30.8.2011 náměstku Kotzianovi obsahoval dotazy na:

 • slíbené ale nerealizované nebo zastavené akce: dokončená rekonstrukce ulice Joštova II/Údolní, průjezd pěší zónou, přejezd ulice Hladíkova, cyklopruhy Kounicova, pokračování cyklostezky Krematorní, cyklostojany v centru
 • příležitosti: započatá rekonstrukce ulice Pionýrská, připravované rekonstrukce ulic Minská, Horova, Milady Horákové
 • promarněné šance: nerealizovaný přejezd Vídeňská v rámci úprav mostu, zhoršující úpravy křižovatky Jihlavská x Osová
 • z toho vyplývající nerespektování Generelu cyklodopravy na městských akcích a hledání možnosti zlepšení např. zřízením funkce cyklo-koordinátora
 • navýšení rozpočtu pro cyklodopravu na úroveň dotací MHD a jejího formální zavedení do rozpočtu města na rok 2012

Odpověď

Pan Kotzian nám 23.9.2011 odpověděl dopisem (Dopis_cyklodoprava_23-09-11.pdf). Stručně sumarizujeme jeho odpovědi a doplňujeme komentářem:

Slíbené ale nerealizované nebo pozastavené akce

Chybějící přejezd na Hladíkové

Chybějící přejezd na Hladíkové

 • Dostupnost a průjezd pěší zónou stále není v plánu. Město, ale připravuje stojany na okraji pěší zóny, zbytek hravě dojdete pěšky. To, že všechna krajská města mají (nebo příští rok budou mít) vjezd pro cyklisty do pěší zóny není argument, protože Brno je specifické.

Komentář BNK: Pěší zóna jako přes den uzavřená překážka  s jedinou legální objízdnou trasou po Kolišti nebo Husové je stejně nebezpečná jako raritní i na poměry ČR, o západu nemluvě. Myšlenka, že lékem budou nové stojany na okraji pěší zóny, je lichá a inspirovaná parkováním v centru nežádoucích aut. Lidé na kolech totiž chtějí do centra nebo skrz něj projet asi v počtu dvou stovek denně. Na rozdíl od tisícovky denně do centra vpouštěných aut či stovek vozů MHD a TAXI.

 • Projekt na slíbený přejezd ulice Hladíkova nebyl schválen vlastníkem komunikace a Policií ČR. Chtějí-li cyklisté bezpečné překonat Hladíkovu mohou se projít 10 minut přes přechod.

Komentář BNK: Stezka podél Svitavy byla zbudována v roce 2006, přejezd byl vynechán z finančních důvodů. Dnes tu denně 800 lidí přebíhá silnici nebo si má prodloužit cestu o 10 minut. Je-li průměrná délka cest na kole 12 km, tak to znamená jako by jezdili o 1/4 dále. Od roku 2010 je znovu projektován a dosud nedokončen projekt na přejezd. Bude Brno prosazovat své zájmy nejen v Dobrovského tunelech ale i na Hladíkové?

 • Cyklopruh na Kounicové bude (bez časového určení), ale jen na dílčích úsecích.

Komentář BNK: Cyklopruhy byly slíbeny již před půl rokem. Vyprojektování trvá týdny a projednání měsíce. Proč stále není jasné, kdy pruhy budou a co budou dělat cyklisté mimo dílčí úseky?

Příležitosti

Nová kanalizace = nový cyklopruh?

Nová kanalizace = nový cyklopruh = zázrak? (Rybníček 2011)

 • Na Pionýrské, Minské, Horově, Milady Horákové není dost místa pro cyklopruhy. Některé ulice jsou moc úzké, jinde je potřeba místo pro auta a nebo jde jen budování kanalizace (ulice se vrátí do „původního stavu“ s úplně novými chodníky a vozovkou)

Komentář BNK: Na městě už předem ví, že nic nepůjde. Cyklopruhy totiž nejsou jediným opatřením, které lze udělat. V úvahu připadá např. piktokoridor, nepřímé levé odbočení, cyklo-obousměrka, prostor pro cyklisty na křižovatkách nebo jen prosté zklidnění motorové dopravy. Navíc na Milady Horákové si už město nechalo vypracovat studii s cyklopruhy alespoň na části této ulice jako spojnici  mezi Moravským nám. a třídou kpt. Jaroše.

Promarněné šance

Čekají po až bude po práci?

Čekají po až bude po práci?

 • Na ulici Joštové II/Údolní (Komenského nám.) prý průjezd cyklistů nebude, neboť  je v okolí hodně aut, MHD a chodců. Tak vyplynulo ze zadání a vyjádření Policie ČR. Tento problém se prý vyřeší zbudováním stojanů slíbených již před půl rokem.

Komentář BNK: Podle našich informací bylo dohodnuto, že není třeba činit žádné speciální opatření pro cyklisty jen povolit průjezd. Nakonec však zřejmě ze slibu sešlo. Když totéž bylo možné na výrazně zatíženějších přestupních zastávkách Joštova/Česká, proč to na méně vytížené Joštově/Údolní nejde? Jak má problém uzavřené ulice vyřešit osazení stojanů, nebo jak k nim někdo dojede, nám není jasné.

 • S úpravou křižovatky Jihlavská x Osová byla zvýšena bezpečnost a plynulost a v úvahu pak bylo vzato více faktorů.

Komentář BNK: Podle obecně závazných předpisů a norem je nezbytné v provozu zohlednit i pohyb cyklistů. Jak mohlo dojít ke zvýšení bezpečnosti, když se pro cyklisty z nepříjemného místa stal adrenalinový zážitek? Jak je možné, že změna financovaná Brnem je v rozporu s požadavky Generelu?

Koordinátor  a generel

V zajetí plechu

Ze zajetí plechu, stačí kousek místa.

 • Cyklo-koordinátora není v Brně třeba. Na městské akce si vystačí Odbor dopravy MMB a na silnicích I až III. třídy si vše řídí Ministerstvo dopravy a Krajský úřad. Hlavní problémy rozvoje cyklodopravy jsou peníze, úzké ulice a Policie ČR, které koordinátor nevyřeší.

Komentář BNK: Problémem rozvoje nejsou chybějící peníze, ale peníze, které se neefektivně vynakládají. Koordinátor je specialista, který může mnoho věcí usměrnit a vyjednat i např. s Policií ČR, krajem i ministerstvem. Není pravdou, že Brno nemá vliv na stav krajských a státních silnic, neboť se vyjadřuje ke každé stavbě a úpravě může požadovat patřičné požadavky. Cyklo-koordinátora má 9 ze 13 krajských měst, za jak dlouho budeme zase poslední?

Komentář BNK: Nejprve cyklisté poslouchali, že jsou jejich plány „smělé“ (cca 2005), pak „Brno je specifické“ (cca 2007) a  „počkejte si 2 roky na Generel cyklodopravy“ (cca 2009).  Teď když Generel máme, je zase moc „ambiciózní“. Kruh se uzavírá a opět budeme smělci.

Rozpočet

 • Zvýšení ročních peněz cyklodopravy (700 Kč/rok na cyklisty) na úroveň MHD  na  6-7.000 Kč/rok na cestujícího) je podle náměstka jako srovnávat fotovoltaické a konvenční elektrárny. Příští rok bude pro rozpočet nejhorší vůbec a jak to bude doopravdy nelze slíbit. Rozhodně se ale můžeme těšit na 20km nové kanalizace. Nelze striktně rozdělovat investice do cyklo-turistiky a cyklo-dopravy.

Komentář BNK: Když Brno nepřálo cyklodopravě v dobách hojných, v dobách zlých to asi nebude jednodušší.
Cyklo-turistiku a cyklo-dopravu rozlišovat lze a dokonce to při návrzích projektanti zohledňují: turistika spojuje atraktivitu cílů a rekreační charakter jejich spojení. Naproti tomu doprava hledá bezpečnou, nejkratší a nejrychlejší plošnou obsluhu obydleného území. S jistou mírou doprava s turistikou sdílí svoji infrastrukturu. Avšak letos v Brně stavěné turistické stezky nemají pro dopravu význam, neboť výstavba druhé a třetí souběžné stezky v jednom úseku řeky Svratky lidem při cestě do práce úlevu nepřinese.

Srovnávat cyklisty se slunečními elektrárnami kulhá na obě nohy. Na to, že se v zimně  jezdí na kole si stačí zajet virtuálně do cyklisticky vyspělé Břeclavi či Hodonína, statisticky je to vyjádřeno v našem článku. Ke srovnání cyklodopravy a MHD samozřejmě racionálně lze:
příspěvek na jednoho cestujícího za rok 2011 = příspěvek města/(podíl uživatelů × lidí ve městě × využití v týdnu)
příspěvek na jednoho cestujícího MHD za rok = 1.664.000.000 Kč/(63% × 500.000)= 6.763 Kč
příspěvek na jednoho dopravního cyklistu za rok = 3.000.000 Kč/(1% × 500.000) = 774 Kč
Pokud bychom uvažovali vliv sezónní neúdržby cyklistických povrchů v Brně na celoroční průměr 50-75%, pak je částka na sezónní provoz cyklistů 1.548 Kč, což je stále 4 násobně méně.
Jak se vám líbila odpověď náměstka Kotziana? Máte k tomu co říct? Napište to do diskuze pod článek nebo lépe přímo panu náměstkovi.

Odkazy

Galerie Hladíkova

[vimeo 31074182] [nggallery id=42]

5 Comments

 • nrkn napsal:

  Jihlavská x Osová je radost! Vedle neexistujícího navazujícího úseku u Krematoria jediné místo, kde sprostě zneužiju chodník.

 • JaM napsal:

  Můžete mě prosím vysvětlit, proč se pláče po cyklopřejezdu ulice Hladíkova? Kdyby tam byl tak by mě to taky nevadilo. Z právního hlediska přejezd nic neřeší, je to to stejné jako by tam nebyl. Nesmím ohrozit ani omezit, řidiči jsou si toho vědomi a když vidí cyklistu tak jej neřeší, jak je to na Vídeňské. Jediný problém je tam tabule „Cyklisto sesedni z kola a použij přechod 200m…“ Pokud přejedu silnici přímo, tak porušuji toto nařízení na tabuli. Jinak můžu silnici, kde není dvojitá plná čára, a tam není, přejíždět z místa ležícího mimo silnici kdekoliv se mi zachce. Pokud chci toto místo v současné době překonat bez porušení čehokoliv, pak musím sesednot včas z kola ještě před značkou, a případně tvrdit že jsem chodec a nikoliv cyklista a proto že pro mě výzva použít přechod 200m oddtud neplatí. Nachodím možná 50m ale ne 2×200. Cyklopřejezd má smysl tam, kde by to bylo doplněno světelným semaforem a tlačítkem, nebo tam kde je přechod a mohl bych být popotahován, že jedu po přechodu na kole. I to se dá ale obejít tím, že pojedu metr v pravo od přechodu a nic tím neporušuji, jako cyklista nejsem povinen přechodu užít. Většina argumentů proti cyklistům je, že jezdí jak prasata a nedodržují předpisy. Já tvrdím že jezdit slušně a dodržovat předpisy se dá a přesto se nemusíte cítit omezeni, dle mého je to cesta jak udusit některé argumenty proti cyklistům.

  • Dan Bárta napsal:

   Přejezd je důležitý, protože většina nepovažuje přebíhání silnice se čtyřmi pruhy za příjemné ani bezpečné a ani to není původní záměr při stavbě cyklostezky. Na jeho potřebě se shodují odborníci i úředníci.
   Na čem se ale shodnout nemohou je forma jeho provedení a realizaci. V současné době je vyprojektován jako přechod řízený světly.

   • JaM napsal:

    Děkuji za důležitou informaci, kterou jsem v článku nepostřehl. Pokud se jedná o cyklopřejezd řízený světly, tak to samozřejmě smysl má. Pokud bude synchronizován s okolními křižovatkami, aby to nebylo na obtíž řidičům.

    • Dan Bárta napsal:

     Ano, přejezd je navržen v koordinaci s oběma blízkými křižovatkami. Zelený signál přechodu cyklostezky je spuštěn ve chvíli, kdy mají zelenou vjezdy do křižovatek z ulic Charbulova, Tržní a Masná.

Napište komentář