Skip to main content

Jeden prosincový článek, který se nám v redakčním systému zatoulal. Jak probíhala naše návštěva u brněnského náměstka pro dopravu a k čemu je koordinátor.

Návštěva u náměstka

[singlepic id=663 w=240 h=180 float=right] Po několika vyměněných mimoběžných dopisech s náměstkem pro dopravu Kotzianem (duben 2011, srpen 2011) jsme mu dvakrát navrhli osobní setkání. Navštívili jsem ho až dne 5.12.2011 v předvečer Mikuláše ve složení Dan Bárta, Igor Slavík a Jirka Jedlička. Snažili jsme bourat zažitá klišé o cyklodopravě a otevírat konkrétní témata podpory cyklistické dopravy, zejména cyklokoordinátora, s využitím krátké prezentace.
Pan Kotzian nám věnoval 3/4 hodiny věcného a korektního jednání, které však bylo vedeno ve stávajících mantinelech starosti Brna o cyklodopravu. K našim námětům, připomínkám i k vlastní prezentaci skromné činnosti města nám žádné termínové nebo věcné sliby nápravy či zlepšení nedal. Používal termíny „máme v rozpočtu na rok 2012„, „prověřím„, „připravujeme„. Několik konkrétních reakcí pana náměstka:

 1. na velké investiční akce pro cyklistickou dopravu nejsou peníze, ale jsou vyčleněny peníze pro výkup pozemků pro přípravu výstavby cyklostezky kolem krematoria jako pokračování cyklotrasy do Bohunic a k univerzitnímu kampusu
 2. v příštím roce budou v položce oprav komunikací vyčleněny 3 milióny korun (slibované původně také na rok 2011) na realizaci  cyklistických opatření (např. cyklopruhy)
 3. pro výběr dalších akcí na opatření pro cyklistickou dopravu chce pan náměstek nechat zpracovat několik tzv. „zadávacích karet“, z kterých se bude vybírat podle několika kriterií, která akce bude neefektivnější
 4. v  roce 2012 má pod odborem dopravy vzniknout místo referenta, který bude mít na odboru dopravy na starosti cyklistickou dopravu, tento „cyklokoordinátor“ dle názoru pana náměstka nemůže mít žádné zvláštní pravomoci
 5. informoval nás o obtížích při projednávání projektu umístění stojanů pro kola v centru Brna (zadání připouští umístění pouze na okrajích pěší zóny, protože nadále trvá názor, že v pracovní době nebude jízda na kole v pěší zóně povolena), předpokládá instalaci stojanů na schválené místa počátkem roku 2012
 6. na naše upozornění na nesprávnost argumentů podle kterých nelze při plánovaných opravách kanalizací zřídit na opravené komunikaci cyklopruhy (viz. rekonstrukce ulice Rybníček) nám sdělil, že tuto záležitost prověří.
 7. dále prověří možnosti otevření kolům uzavřené Joštovy ulice před FSS, nekoncepčnost zjednosměrnění Hrčířské.

Loni město pro cyklodopravu zrealizovalo 200 metrů jednosměrek a 11 ks stojanů. O tom, co bude letos, předem nikdo neví. Pokud jste si ale mysleli, že se na městě budou o to více snažit napravit zanedbané, tak to jste si měli raději přečíst jinou pohádku… nebo si přečíst jiný článek.

Svět cyklo-koordinátora

[singlepic id=1057 w=240 h=180 float=right] Každou stavbu projektuje tým inženýrů a nelze ji začít stavět, dokud není vyhověno připomínkám státní správy zejména města, odboru dopravy, policie, správců sítí, silnic a MHD. Mnoho z výše uvedených orgánů by mělo také hájit zájmy lidí na kole, ale ve skutečnosti je cyklodoprava otloukánkem, která žije z toho, co zbyde – pokud si na ni někdo vzpomene.
Něco podobného zjistili mnohem dříve v západní Evropě: je daleko výhodnější zohledňovat potřeby cyklistů již při projektování silnic a ulic města, než pro ně dodatečně stavět komplikované cyklostezky. Vznikla tak myšlenka zřídit na úřadech měst úřednické místo dopravního specialisty (cyklo-koordinátora), který bude hájit zájmy lidí používajících kolo a do staveb ve veřejném prostoru začleňovat příznivá opatření pro cyklodopravu. Svůj čas by měl věnovat vyjednávání uvnitř města, státní správou, policií a připomínkovat projekty staveb, komunikovat s veřejností.

O problematice cyklo-koordinátora

[singlepic id=662 w=240 h=180 float=right] V Brně se o provoz a rozvoj silnic, chodníků a ulic se starají dva různé odbory:

 • odbor územního plánování – řídí výstavbu, rekonstrukce a přestavbu ulic
 • odbor dopravy – provozuje, opravuje a udržuje stávající silnice a chodníky, má na starosti dopravní značky, řízení křižovatek

Vzájemná spolupráce obou odborů (alespoň z pohledu lidí na kole) je na štíru. Také proto je zřejmě dosavadní stav brněnské cyklodopravy tristní a projekty se potřebám lidí na kole přizpůsobují nahodile a stávající nedostatky se nechávají svému osudu.
V rámci tvorby brněnského generelu cyklodopravy v roce 2010 a následně dále v roce 2011 a 2012 byl jeho zpracovatel pověřen koordinací pro potřeby odboru územního plánování. Odbor si ho zve na jednání a akce v případě, že na některé věci nestačí.
Co se podařilo koordinátorovi v roce 2011? Koordinátor na požádání města poskytoval projektantům tzv. „zadávací karty“ (tj. zadání konkrétních potřeb cyklistů, které mají být v dané lokalitě zapracovány do projektu) pro potřeby konkrétních staveb a úprav stávajících ulic. Jednalo se o stavby: komunikace na Černovické terase, okružní křižovatka Řipská x Olomoucká, cyklopruhy ulice Kounicova, Benešova, Hrnčířská, Veveří, Jana Babáka, Hlinky, Šilingrovo nám., Božetěchova, Milady Horákové, úpravy ulic podél toku Ponávky, nové propojení ulice Slepá (Merhautova-Francouzská). Většina z nich je ve fázi projektování.
Odbor dopravy má léta pracovníka, který má v popisu práce řešit mimo jiné i cyklodopravu. Ve skutečnosti však dostávají od svých nadřízených úkoly zcela jiné. V roce 2011 odbor vyčlenil peníze na externího koordinátora, vypsal výběrové řízení, ale nikoho již nevybral a peníze použil jinak. Na začátku roku 2012 tak žádný koordinátor ve prospěch cyklodopravy v Brně nepracuje a nejhorší případy změn v neprospěch cyklistů se řeší s malým úspěchem vzájemným dopisováním a nebo na zastupitelstvu města.

Koordinace v Česku

[singlepic id=791 w=240 h=180 float=right] Jak koordinace funguje na jiných úřadech:

 • v Praze mají cykloordinátora Pavla Poláka a dále celou komisi cyklodopravy.
 • v Ostravě takovou funkci plní externí inženýr Martin Krejčí.
 • v Pardubicích mají koordinátora Vojtěcha Jirsu.
 • v Hradci Královém koordinuje Karel Šimonek
 • v Jihlavě je koordinátor Pavel Šťastný
 • v Uherském Hradišti bude koordinovat Adolf Jebavý.
 • v Jihomoravském kraji koordinuje Jaroslav Keprt
 • v Libereckém kraji koordinuje Iveta Moravcová
 • národním koordinátorem z pověřením ministerstva dopravy je Jaroslav Martinek a jeho tým. Jeho úkolem je vyjednávat s ministerstvy a celostátními organizacemi (např. České dráhy), sjednocovat postupy se zahraničím a pomáhat měnit legislativu.

Napište komentář