V Brně je možno jezdit skrze po vybraných cestách skrze některé parky (viz mapa – modrá čárkovaná barva):

  • Lužánky: vyznačeno na orientační mapě, jde o propojení Erbenova-Lidická, tř.kpt Jaroše-Erbenova-Lidická
  • Koliště – za Domem umění: vyznačeno na orientační mapě, jde o cestu nejbližší k ulici Koliště.
  • Koliště – u Janáčkova divadla: vyznačeno značkou C 8 „stezka pro chodce a cyklisty“.

Napište komentář