Skip to main content

Po roce od doby kdy město ohlásilo záměr zřídit cyklopruhy na trase Nový Lískovec – Nové sady (duben 2009) začali Brněnské komunikace 14.7.2010 frézovat stávající liniové značení na vozovce a připravit úpravu vozovky na nový stav, včetně vyspravení několika výmolů. Dva týdny poté se už dokončují jen drobné stavební úpravy (např. snížení vybraných obrubníků) a svislé dopravní značky. Jedná se o druhou trasu s využitím vyhrazených pruhů na vozovce od roku 2007, kdy byly vyznačeny pruhy na části ulici Hlinky a Antonína Procházky.

Souhrn

Změna dopravního značení byla provedena v délce 2,7km z celkové délky cyklotrasy dlouhé 6,1 km a to v úsecích:

 • Nové sady 950m
 • Renneská třída 150m
 • Petra Křivky 1300m
 • Kamenice 150m (most přes Bítešskou) +100m (odbočení do FN Bohunice)

Na trase v ulici Kamenice je již v roce 2007 provedena 650m dlouhá cyklostezka, která byla vybudována městem v rámci dopravní infrastruktury (červená etapa) Univerzitního kampusu Bohunice.
Souběžně s touto trasou byly vyznačeny piktokoridory na ulici Okružní na Lesné.

Zbývající nebezpečné části trasy

Trasa Nový Lískovec-Hlavní nádraží však není dokončena a je nezbytné upravit nevyhovující stav zejména na úsecích:

 • zklidnění ulice Nádražní, logicky navazující cíl cest na trasu
 • úpravu ulice Jihlavská, především v úseku od Krematoria ke Kamenici včetně řešení křižovatek
 • úpravu ulice Kamenice v úseku od Jihlavské ke Kampusu
 • sjezdy a nájezdy na cyklostezku na ulici Kamenice, nebo jiné plnohodnotné řešení

Taktéž jsme v očekávání dalšího hejna pruhů po této vlaštovce.

Co je nového

Na Nových sadech ve směru k nádraží bylo od Ronda zřízen vyhrazený jizdní pruh pro MHD a cyklisty. Dále se jedná o cyklopruh v křižovatce Nové sady x Hybešova pro přímý směr a vytvoření prostoru pro cyklisty před stop čárou na křižovatce. Vyznačen cyklopiktokoridor v řadících pruzích ke křižovatce Nové sady x Husova a prostor pro cyklisty (V19).

Na Nových sadech ve směru k Rondu byl v řadícíh pruzích na křižovatce Nové Sady x Husova vyznačen cyklopruh pro přímý směr, dále v úseku od Hybešové po Soukenickou cyklopiktokoridor, od Soukenické po Křídlovickou jizdní pruh pro MHD a cyklisty a na křižovatce Nové sady x Poříčí jen prostor pro cyklisty (V19).

Na Nové sady navazují úpravy ulice Renneská, kde bylo dopravním značením umožněn přejezd cyklistů na Vídeňskou. Na Vídeňské byl zřízen přejezd pro cyklisty a úpravou snížen počet jízdních pruhů ze 4 na 3.

Další úpravou je křižovatka Kamenice x Jihlavská, kde byl zřízen prostor pro cyklisty. Následuje úprava na ulici Kamenice ve vjezdu do FN Bohunice v délce cca 100m piktokoridorem a značkou umožňující cyklistům pohyb přímým směrem v odbočovacím pruhu vpravo. Podobná úprava tj. průjezd cyklsity v přímém směru v odbočovacím pruhu vpravo je provedena na křižovatce Kamenice x Akademická.

Poslední úpravou je cyklopruh nebo smíšený pruh pro MHD a cyklisty téměř na celé délce ulice Petra Křivky a úpravy křižovatky Rybnická x Kamenice prostorem pro cyklisty (V19) a navazujícího mostu ulice Kamenice v Novém Lískovci piktokoridorem a prostorem pro cyklisty (V19).

Dík patří Odboru dopravy za dobrý záměr, Brněnským komunikacím a.s. za projekt a realizaci, městu Brnu za úhradu z miliardového rozpočtu a projektantu generelu Adolfu Jebavému za ideu.

Připomínky k novým úpravám

 • Na výjezdu z křižovatky Nové Sady x Hybešova ve směru k Rondu je od ulice Hybešové odbočovací rameno. Zde končí nenadále cyklopruh a přechází na piktokoridor, potencionálně nebezpečné pro kolizi souběžné jízdy dvou vozidel.
 • Některé piktokoridory (např. výjezd z Nádražní na Nové sady) by bylo možno nahradit vyrazenými pruhy, šírky jízdních pruhů jsou dostatečné
 • vjezd do křižovatky Poříčí x Nové sady od centra nemá řešené řadící pruhy pro cyklisty ani prostor pro cyklisty (V19)
 • vjezd do křižovatky Poříčí x Nové sady od Reneské nemá řešenou návaznost cyklostezky za obrubníkem do řadících pruhů ve směru trasy
 • u cyklostezky spojující Renneskou s Vídeňskou není vhodně vyznačen nájezd (odstup od odstavených vozidel u Intersparu) a sjezd na parkoviště pod mostem reflektující vyšlapané a vyježděné trasy (nově zbudovaný sjezd je dál a kolmo na směr jízdy)
 • na ulici Kamenice je systém vedení cyklistů při okraji vozovky piktokoridorem pro přímý směr v pravém odbočovacím pruhu. Je potencionálně nebezpečný na kolizi cyklisty jedoucím přímo s vozidlem odbočujícím. Doporučujeme piktogram neznačit při okraji ale uprostřed jízdního pruhu a tím znemožnit předjížděni cyklisty při odbočování vozidla.
 • na ulici Petra Křivky absentuje plynulá návaznost cyklo pruhů a vyhrazených pruhů pro MHD ve směru od výjezdu z Koniklecové k ulici Slunečná. Nespojité body tvoří přechod u výjezdu z Koniklecové a zastávka Kamenný vrch.
 • svislé značení po nesprávné straně jízdního pruhu (2x Renneská)
 • nejednoznačné vedení trasy přes chodník z přechodu Vídeňské přes chodník na obytnou zónu na Renneské

Média

Fotogalerie: Cyklopruhy z Nových Sadů do Lískovce

Fotogalerie: realizace

2 Comments

 • Petr napsal:

  Dalším nedořešeným místem je křižovatka před Krematoriem, kde cyklista jedoucí po Jihlavské směrem do města musí respektovat dopravní značení – příkaz k jízdě rovně a vpravo – nesmí tudíž v žádném případě odbočit vlevo na stezku pro cyklisty podél tramvajových kolejí. Zatím jedinou možností je tudíž před přechodem pro chodce slézt z kola a převést kolo pěšky po tomto přechodu. Tento stav by se proto měl urychleně řešit !

 • Michal napsal:

  Odbočování aut doprava přes vyhrazený pruh pro cyklisty považuji za naprosto nevyhovující a nebezpečné řešení, řidiči nejsou zvyklí dívat se do pravého zrcátka a kontrolovat, jestli za nimi nejede cyklista, nehledě na to, že když je cyklista těsně vedle auta tak v zrcátku není vidět a v bočním okně taky ne.
  Na ulici Kamenice jde o naprosto absurdní řešení, když pravý pruh je vyhrazený pouze pro odbočování doprava, není jediný důvod, proč by se cyklisté jedoucí rovně měli motat mezi odbočujícími auty.
  Problematičtější je to na ulici Hlinky a Antonína Procházky, kde je pravý pruh určen pro jízdu jak rovně tak doprava, takže vedení cyklopruhu jinde než úplně vpravo není možné, ale i tam je to pro cyklisty velmi nebezpečné. Cyklistům doporučuji aby si hlídali odbočovací auta a nespoléhali se na to, že je řidiči odbočující doprava uvidí. Sám jsem měl menší kolizi na křižovatce Hlinky Žabovřeská, kde mě v cyklopruhu srazilo odbočující auto.
  Bohužel musím konstatovat, že nedomyšlené řešení cyklopruhů vytváří nové nebezpečné situace, které dříve nebyly. Cyklopruhy dávají cyklistům pocit bezpečí, který v některých zúžených místech není na místě.

Napište komentář