Skip to main content

Krátký sumář změn, které se udály za první půl rok, především však ve stavební sezóně od června do srpna 2012. Některé se již objevili v krátkých zprávách na webu nebo na našem Facebooku.

Osm stojanů v centru

Během prázdnin byly zbudovány na osmi místech centra stojany. Všechny jsou z vůle města mimo pěší zónu, ale přesto lze hovořit o úspěchu, neboť se počet stojanů v centru téměř zdvojnásobil. Podrobně viz naše mapa.

Cyklopruhy Mifkova

V průběhu srpna byla provedena plošná obnova povrchu na dosavadní čtyřpruhové komunikaci Mifkova v Líšni. V rámci obnovy byly čtyři jízdní pruhy sníženy na dva doplněny o cyklopruhy. Pruhy jsou poněkud na periferii města a byly čerpány z velmi omezených peněz na letošních (3 mil. Kč), podle nás prioritně určených na centrum města, ale jsou (viz mapa).

Proužky Dobrovského

V rámci Královopolských tunelů byly na ulici Dobrovského zbudovány mini-proužky. Miniproužky, trpí bizardním obrubníkem a navádějí cyklistu mimo silnici směrem k podjezdům silince Hradecká tj. podchod Tererova nebo podjezd Královopolská. Podrobnosti viz mapa.

Cyklostezka Heršpická-Kšírova

Z čistě peněz města za 15 mil. Kč v délce 1,5 km vznikla cyklostezka Heršpická-Kšírova. Proč si město neřeklo o peníze z fondů EU, nevíme. Jde o 2. část z celkem 3 dílů stezky na druhém tj. pravém břehu Svratky od Heršpické po Kšírovu (oficiální dokončení říjen 2012). Její druhá část Kšírova-Sokolova stojí od listopadu 2011 a třetí poslední se projektuje.
Podrobnosti ke stezce na druhém břehu viz naše mapa:

Prodloužení ulice Purkyňova

Nově stavěné prodloužení ulice Purkyňova vám může zkrátit cestu z medláneckého letiště do Krpole/Žabin. Pro dokončení zkratky chybí 100 metrů asfaltu. Cyklostezku ani pruhy na stavbě za 100 mil. Kč (infrastruktura pro CEITEC) z městských peněz však nehledejte. Podrobnosti viz mapa.

Oprava cyklostezky Svratecké v Komíně

Na léto se vrhly Brněnské komunikace do oprav Svratecké stezky v komíně. Poněkud zapomněli vyznačit objízdnou tras (např. na úkor 4 pruhové silnice) a tak se jezdí staveništěm. Podrobnosti viz mapa.

Drobné opravy Nové Sady

Na cyklopruzích Nové Sady ve směru do města se nám podařilo zadat opravu 3 nerovností a výtluků (u Ronda, před a za křižovatkou s Hybešovou), které byly v části pojížděné cyklisty. Realizaci provedly Brněnské Komunikace skrze systém www.brnaciprobrno.cz , který můžete využít také pro své chodníky a stezky.

Zábradlí Renneská

Stále si nás na městě pletou s chodci. Cyklostezka Svratecké v místě křížení ulice Renneské (u Ronda) pro 1400 lidí denně na kole nebo pěšky dostala zbrusu nové zábradlí. Máte sesednout a jít na stometrovou procházku.
Jak vypadá podobný problém s tramvají v Olomouci… (GoogleStreetView)

řešení zvolené v Olomouci

řešení v Brně

Jednání s náměstkem pro dopravu

Brno na kole letos navštívilo 3x náměstka Kotziana a 1x Nadace Partnerství (zaštiťuje Do práce na kole v Brně). Ze všech jednání je cítit jeho odstup od jakékoliv formy podpory cyklodopravy (zejména na jakýkoliv náznak omezení aut a v letos uvolněných nákladech 3 mil. Kč), čímž jsou limitována jinak poměrně věcná jednání. Brno na kole i Nadace Partnerství předložilo desítky cyklistických i pěších podnětů, zapojili se do přípravy zadávacích karet. Projekčně jsou již připraveny cykloobousměrky Lazaretní, Mlýnská, Rumiště, Jaselská, Gorkého, Antonínská u cyklostezky, Udolní u LF MUNI, Hrnčířská, Haasova a cyklopruh do kopce na Úvoze (úsek Pekařská-Údolní). V září se bude také projednávat studie možného či nemožného otevření staré pěší zóny pro kola přes den.
Nicméně žádný z vyprojektovaných podnětů neprošel do realizační fáze a ani jeho realizace nebyla výslovně politicky přislíbena.

Sumarizace

Délka komunikací v Brně 975 km (vč. dálnic a silnic I., II. a III. třídy dle Ročenky dopravy BKOM 2010)

 • z toho 15 km dálnic (spravuje ŘSD)
 • z toho 41 km silnic I. třídy (spravuje ŘSD)
 • z toho 113 km silnic II. a III. třídy (spravuje Jihomoravský kraj)
 • z toho 806 km místních komunikací (spravuje město Brno)
  • z toho cca 39 km cyklostezek (značky B11/C8/C9/C10)
  • z toho 6 km cyklopruhů (značky IP19, IP20)
  • z toho 160 km jednosměrek (značka B2)
   • z toho 1,5 km cykloobousměrek (značky B2+E12)

Fotografie: Dan, Jirka, Zbyšek, Šarlot

Sumarizace

Délka komunikací v Brně 975 km (vč. dálnic a silnic I., II. a III. třídy dle Ročenky dopravy BKOM 2010)

 • z toho 15 km dálnic (spravuje ŘSD)
 • z toho 41 km silnic I. třídy (spravuje ŘSD)
 • z toho 113 km silnic II. a III. třídy (spravuje Jihomoravský kraj)
 • z toho 806 km místních komunikací (spravuje město Brno)
  • z toho cca 39 km cyklostezek (značky B11/C8/C9/C10)
  • z toho 6 km cyklopruhů (značky IP19, IP20)
  • z toho 160 km jednosměrek (značka B2)
   • z toho 1,5 km cykloobousměrek (značky B2+E12)

Fotografie: Dan, Jirka, Zbyšek, Šarlot

One Comment

 • Radek H. napsal:

  K absenci objizdnych tras pri opravach – oni to asi ani neumi. Az doted se dalo projizdet stavbou na Svitavskem nabrezi, dnes me delnici v nejuzsim miste servali, ze tam nemam co delat :). Tudiz formalne je tato ulice zcela neprujezdna. Pokusy o vyznaceni objizdne trasy jsou dost tristni. A na spojce podel reky ke Gargulakove je od Svitavskeho nabrezi jiz dlouho zakaz vjezdu cyklistum – z druhe strany ovsem zadna znacka neni, cert aby se v tom vyznal.

Napište komentář