Skip to main content

Kampaň Jezdím pro Brno, role spolku Brno na kole a financování

Napsal/a 2016-07-2128 března, 2019Nezařazené

Je kampaň Jezdím pro Brno řízena Brnem na kole? A kolik za to Brno na kole od brněnského magistrátu bere? Co s tím vším má společného Mara Fišer? Kdo všechno se na dotacích obohatil? Všechna šokující odhalení se dozvíte v následujícím článku.

Jak Brno na kole ke grantu přišlo

V květnu 2015 jsme se dozvěděli o grantovém programu SFŽP a Ministerstva životního prostředí na podporu čisté mobility. Již dlouho na nás veřejnost naléhala, abychom vedle našich tradičních aktivit dělali také osvětu, a tento grant byl ideální příležitostí pro její uskutečnění. Schválili jsme nové stanovy, transformovali se z občanského sdružení na zapsaný spolek podle nového občanského zákoníku, založili účet a zcela se formalizovali, abychom se o grant mohli ucházet. V každém statutárním městě mohl grant získat pouze jeden žadatel a my jsme byli rozhodnuti, že v Brně uspějeme my. Začali jsme pracovat na přípravě grantu a…

Nabídka města

V červenci 2015 přišla nabídka z magistrátu, abychom pracovali pod záštitou města Brna, kterou jsme přijali. Znamenalo to pro nás o jednu starost méně – Brno na sebe vzalo zajištění 20 % spoluúčasti financování projektu na podporu čisté mobility. Ve výsledku jsme pro město Brno vytvořili z 95 % projektovou žádost „Dopravuj se čistě – vzdělání a změna dopravního chování obyvatel Brna“, se kterou Brno jednoznačně uspělo. Z celkového maximálního rozpočtu v žádosti projektu 1 875 tis. Kč hodnotitelé vyřadili pouze položky za 25 tis. Kč a projekt byl schválen s rozpočtem 1 850 tis. Kč.
V první polovině roku 2016 jsme na kampani začali pracovat. Vyvinuli jsme značku Jezdím pro Brno a začali vše připravovat pro start kampaně 11. července 2016. Projektu je zajištěno financování do konce roku 2016. Vzhledem k tomu, že kampaň děláme na objednávku magistrátu, všechno, co v rámci Jezdím pro Brno vzniká (web, profily na soc. sítích, videa, fotografie, propagační předměty atd.) je vlastnictvím magistrátu. Znamená to, že jakmile skončí dodávky Brna na kole na PR management a koordinaci aktivit a veškerou další práci, celý brand projektu a jeho komunikační kanály přejdou na magistrát.
Z rozpočtu města Brna obdrží spolek Brno na kole celkem 158 100 Kč. Z toho je 87 400 Kč částka sloužící jako odměna za práci, kterou pro magistrát odvádíme, 56 700 Kč jsou čisté náklady na reklamu na Facebooku a nákup propagačních předmětů… (trička kampaně, reflexní pásky a další) a 14 000 Kč je částka za organizaci cyklojízd v roce 2016.
Tyto peníze pochází z rozpočtu kampaně Jezdím pro Brno. Jedná se o osvětovou kampaň pro udržitelnou mobilitu, kterou jako dodavatelé realizujeme pro město Brno, a na které máme zásadní podíl. Tato kampaň je z 80 % financována ze Státního fondu pro životní prostředí a 20 % tvoří spoluúčast města Brna.

Financování a obsah projektu

Nyní blíže k samotnému financování. Rozpočet projektu Jezdím pro Brno je celkem 1 850 tis. Kč. Financování je z 80 % zajištěno dotací ze SFŽP a z 20 % spoluúčastí Brna. Město Brno tak na projekt celkově přispívá částkou 370 tis. Kč. Jako spolek Brno na kole v projektu figurujeme jako dodavatel služeb:

  1. PR management – zajištění kompletní publicity projektu
  2. Koordinace aktivit – v podstatě realizace dílčích částí projektu
  3. Administrace reklamy na Facebooku a fotografická dokumentace projektu (tady je přímo dodavatelem člen spolku, nikoliv Brno na kole samotné)
  4. Zprostředkování reklamy na Facebooku – vzhledem k tomu, že nelze u společnosti Facebook zadat „objednávku“ nebo uzavřít smlouvu o dodání reklamy (což je potřeba kvůli proplácení nákladů ze strany SFŽP), vystupuje Brno na kole jako zprostředkovatel – znamená to, že pro projekt poskytneme jako dodavatel reklamu na Facebooku (založení reklamního účtu a zajištění plateb za reklamu) a zprostředkujeme utracení 190 tis. Kč za reklamu na Facebooku, aniž by ani koruna z této částky zůstala spolku Brno na kole.
  5. Nákup propagačních předmětů s potiskem projektu – 1000 ks vějířů, 1000 ks reflexních pásků, 1000 ks obalů na sedla, 50 ks triček v hodnotě 93,5 tis. Kč. Produkty jsme schopni nakoupit v zahraničí výrazně levněji, než je nabízí dodavatelé z České republiky. Na nákupu propagačních předmětů si neúčtujeme marži, náš zisk je 0 % a díky tomu hospodárně nakládáme se svěřenými zdroji.
  6. Cyklojízdy v roce 2016. Pro projekt Jezdím pro Brno jsme se zavázali dodat nejméně 2 události cyklojízd s celkovým počtem účastníků nejméně 1000 osob. V této službě využíváme naše jedinečné know-how. Tato položka je jediná, ze které má spolek Brno na kole po odečtení nákladů zisk.

V rámci rozpočtu projektu jsou potom realizovány mnohé aktivity. Vznikne pět videospotů, první z nich vidělo bez koruny utracené za reklamu již 450 tisíc lidí a má virální dosah 1,3 milionu uživatelů (k 21. 7. 2016). To odpovídá částce nejméně 500 tis. Kč utracené za reklamu, kterou jsme dokázali nahradit vlastní kreativou. Další spoty budou propagovat chůzi, pěší zónu, park and ride a ohleduplnost v dopravě. Je propagována chůze, MHD, jízda na kole a rozumné užívání automobilu. V ulicích Brna poběží kontaktní kampaň a budou rozdávány dopravní noviny, řidiči v zácpách dostanou vějíře do horkých dnů, lidé na kolech reflexní pásky a obaly na sedla. Organizujeme mnoho událostí, od cyklojízd, přes promítání filmu a diskusi o dopravě ve městě, dopravní pubkvíz až k účasti na Dnu bez aut se snídaněmi a kávou pro lidi, co přijedou na kole. Chystáme kontaktní kampaň zacílenou na studenty vysokých škol, aby se po Brně dopravovali na kole. Spolupracujeme s Odborem dopravy a BKOMem na propagaci parkoviště P+R u Ústředního hřbitova, s městskou částí Brno-střed na propagaci rezidentního parkování. Vytvořili jsme dopravní kalkulačku, díky které získate představu o finanční náročnosti a pohybových výhodách různých druhů dopravy.

Kdo na projektu pracuje?

Celkově lze platby pro spolek Brno na kole rozdělit do tří kategorií. První je práce (PR management, koordinace aktivit), tedy odměny pro lidi pracující na projektu. Jedná se celkem o 5 osob, z nichž dva lidé (Marek Fišer, Jan Šmikmátor) nejsou členy Brna na kole a spolupráce s nimi byla navázána díky veřejnému výběrovému řízení, do kterého měl možnost přihlásit se každý. Dále je v projektu zaplacena práce členů Brna na kole Dagmar Krišové, Jakuba Kriše a Michala Šindeláře.
Druhou kategorií plateb jsou čisté náklady, které jen protečou přes účet spolku.
Třetí kategorií je platba za organizaci cyklojízd, ze které po odečtení nákladů bude mít spolek zisk zhruba v hodnotě 30 tis. Kč.
 

Platby spolku Brno na kole v rámci projektu Jezdím pro Brno
Zdroj financování
    SFŽP Brno
Práce 437 000 Kč 349 600 Kč 87 400 Kč
Náklady 283 500 Kč 226 800 Kč 56 700 Kč
Cyklojízdy 70 000 Kč 56 000 Kč 14 000 Kč
Celkem 790 500 Kč 632 400 Kč 158 100 Kč

Tak jaké dotace berete?

Závěrem odpovíme na otázku, jaké dotace bere spolek Brno na kole od magistrátu. Dotace nebereme žádné, neboť dodáváme služby, odvádíme práci, a práce něco stojí. Všechny částky, které přijdou na účet Brno na kole, jsou striktně vázány na daný účel, nejedná se o žádné volné peníze, se kterými bychom mohli libovolně nakládat.

Napište komentář