Skip to main content

Zatímco Praha v letošním roce (13. března) navýšila rozpočet na cykloinfrastrukturu z 50 na 99 mil. Kč, jak uvedl portál Prahou na kole, v Brně investice do cyklodopravy i v roce 2018, tedy v 21. století, téměř 30 let po pádu komunismu, spí jako Šípková Růženka. Pojďte se s námi podívat na pár čísel z brněnského rozpočtu a odhalit tak, jestli cyklodoprava skutečně patří mezi priority našeho města, jak jeho představitelé rádi tvrdí.

Rozpočet města

Celkové výdaje statutárního města Brna (včetně všech městských částí) na rok 2018 jsou zhruba 18,5 mld. Kč (přesně: 18 524 176 830 Kč). Z toho na dopravu jako celek jdou zhruba 4 mld. Kč (3 734 955 000 Kč jen na MMB, další částky pak na MČ). Doprava tedy spolkne zhruba pětinu (22 %) rozpočtu města a zhruba polovina z rozpočtu dopravy, tedy asi 2 mld. Kč, jdou pak Dopravnímu podniku města Brna, jak plyne z jeho výročních zpráv. To je taky naprosto správně, neboť MHD v Brně zajišťuje přibližně polovinu přepravního výkonu a představuje tak páteř celého přepravního systému, bez které by naše město zkolabovalo rychleji než byste řekli „Pojedem na výlet do Olympie, když je venku tak hezky.“

Na investice v dopravě jde letos zhruba 1,1 mld. Kč. Vezmeme-li tedy v úvahu, že přepravní výkon cyklodopravy v Brně je aktuálně někde mezi 1-2 %, měly by investice do cyklodopravy činit alespoň 10 až 20 mil. Kč. Avšak město si ve svém Plánu mobility vytyčilo cíl zvýšit podíl cyklodopravy na přepravním výkonu na 6 % v roce 2030 a na 12 % v roce 2050. Do cyklodopravy by tedy mělo Brno ročně investovat spíše 60, ne-li přímo 120 mil. Kč., aby tohoto cíle dosáhlo.

Brnu ujíždí kolo

Ve skutečnosti však naše město investice do dopravní cykloinfrastruktury dlouhodobě zanedbává, jak jsme ukázali již v jednom z našich FB příspěvků.

Investice pro lidi na kolech na území města Brna (cyklostezky, cyklopruhy, obousměrky, povolení vjezdu cyklistů) pravidelně sledujeme a oné dolní hranice 10 mil. Kč na cyklo-dopravní opatření město od roku 1990 dosáhlo jen v několika málo letech. Pokud už město v minulosti investovalo do cykloinfrastruktury, jako např. mezi roky 2006-2013, jednalo se především o opatření, která slouží primárně pro rekreační cyklistiku (např. 23 mil. Kč na cyklostezku kolem Olympie a na jih do Rebešovic a Chrlic v roce 2015). Podobné investice jsou samozřejmě rovněž potřeba, měly by však jít spíše z krajského rozpočtu na podporu sportu či na rozvoj cestovního ruchu (podél Svitavy vede mezinárodní trasa Eurovelo 9 a podél Svratky česká páteřní cyklotrasa č. 1). Pro město Brno je mnohem důležitější zajistit vhodné podmínky pro bezpečnou dopravu jeho obyvatel do práce / školy / za zábavou, minimálně na páteřních městských ulicích.

Bohužel ani v aktuálním roce 2018 se situace příliš nezlepší, neboť letos jsou investice do cykloinfrastruktury naplánovány pouze ve výši 3,5 mil. Kč. Navíc z toho 3 mil. Kč půjdou na zdvojení převážně rekreační cyklostezky podél Svratky v úseku mezi ulicemi Sokolova-Vomáčkova., tedy opět na cyklo-rekreaci, ne na cyklo-dopravu. Na dvě položky „Cykloopatření ve vybraných částech Brna“ (I. a II. etapa) o celkové výši 33 248 000 Kč je letos vyhrazeno pouze 500 000 Kč.

Kapitálové výdaje města na rok 2018 – část „ostatní záležitosti pozemních komunikací“ (cykloinfrastrukturní opatření zvýrazněna žlutě a návrh rozpočtu 2018 červeným obdélníkem)

Městu Brnu se tak může snadno stát, že mu ujede pomyslné kolo (a možná i vlak) jeho rozvoje. Pokud totiž bude i nadále opomíjet rozvoj udržitelných druhů dopravy a nadále bude po vzoru zastaralých dopravních paradigmat pouze navyšovat kapacitu pro individuální automobilovou dopravu, přestože již přes 15 let je i u nás známá nezbytnost řízení poptávky po dopravě, zákonitě narazí na své meze růstu. A naráží na ně vlastně už i dnes a denně. To vše v době, kdy progresivní města na všechny světové strany od nás již pochopila, že cesta vede jinudy.

Slibem nezarmoutíš

Přitom podporu cyklodopravy slíbila ve své koaliční smlouvě jak koalice po volbách 2014:

„Zatraktivníme veřejnou dopravu a cyklodopravu s cílem zvýšit její konkurenceschopnost vůči automobilové dopravě. (…) Vytvoříme reálný, bezpečný a funkční systém cyklodopravy v Brně. Umožníme bezpečné parkování kol.“

tak ta současná v roce 2016, která rozvoji cyklodopravy věnovala dokonce jeden celý odstavec!

„Jízdu na kole považujeme za rovnoprávný způsob dopravy po městě, ne jen za rekreační aktivitu. Budeme pokračovat v budování bezpečného a funkčního systému cyklodopravy na základě již existujícího Generelu cyklistické dopravy, včetně možnosti průjezdu centrem města tak, aby pomohl uvolnit část přetížených kapacit individuální automobilovou dopravou a MHD. Začneme budovat spojité cyklistické trasy, zaměříme se také na komplikované a nebezpečné křižovatky. Urychleně začneme budovat chybějící infrastrukturu pro bezpečné, komfortní a kapacitní parkování kol. Podpoříme rozvoj bike-sharingu a funkčně jej propojíme se zbytkem dopravního systému města.“

Politická odpovědnost za nenaplňování těchto slibů padá na hlavu náměstka pro dopravu:

  • 11/2014-06/2016 a od 04/2018: Richard Mrázek (ANO)
  • 07/2016-03/2018: Matěj Hollan (Žít Brno)

a samozřejmě také na hlavu primátora Petra Vokřála (ANO). Pan primátor sice jezdí i na kole (dokonce se jednou do práce projel i s námi), ale jinak jsme od něho za ty poslední už skoro 4 roky žádné kroky vstříc brněnské cyklodopravě nezaznamenali.

Naděje umírá poslední

Nezbývá tak než doufat v postupnou realizaci dlouhodobějších projektů v letech příštích (připravuje se např. podjezd Hladíkova) a zohlednění cyklodopravy při rekonstrukcích ulic (Zábrdovický most, Štefánikova, Křenová, Šámalova, …). Neustále je však třeba vedení města připomínat, že je tu spousta lidí, kteří by raději využívali šetrných druhů dopravy, kdyby jim k tomu město vytvořilo vhodné podmínky. Opakovaně se potvrzuje, že tato naše činnost je nezbytná, neboť vedení města na to stále zapomíná … jako např. v případě oprav a rekonstrukcí ulic Milady Horákové, Křenové, Plotní, Chodské, Údolní a dalších.

No a pak také nezbývá než jít na podzim k volbám a zvolit si takové vedení města, které naše město skutečně vyvede z hlubin autocentrického dopravního plánování směrem k funkční vyvážené udržitelné městské mobilitě 21. století. V minulém roce se o to snažila alespoň ta část koalice, která měla přechodně v gesci odbor dopravy. Díky tomu bylo mimo jiné obnoveno např. fungování koncepční a technické cykloskupiny na odboru dopravy MMB a cyklistická doprava začala být skutečně zohledňována při chystaných rekonstrukcích ulic. Vzhledem k setrvačnosti státní správy a nezbytnosti dodržení všech legislativních procesů se však výsledky těchto snah dostaví teprve časem.
 
Souhrnný rozpočet města (původně schválený před začátkem roku) naleznete na tomto odkaze, město má již také přehledný rozklikávací rozpočet, v němž lze nalézt aktuální čísla z upraveného rozpočtu (stav k 31. 3. 2018), ze kterého vycházíme. Bohužel se v něm však stále nedostanete až na úroveň konkrétních projektů, na které jsou finance vyhrazeny. Pro zjištění ceny konkrétních investičních záměrů je proto třeba vycházet z Návrhu rozpočtu města Brna na rok 2018, konkrétně pak z jeho investiční části.

Napište komentář