V roce 19911992_titulka_xsmall někdejší Dopravně inženýrská organizace města Brna, Útvar dopravního inženýrství dostala za úkol zpracovat studii cyklotras pokrývající město, snad první takový nápad svého druhu v ČR. Tehdejší představy o budoucí podobě tras byly následně upravovány a v roce 1994 vloženy do územního plánu, kde většina pokojně spí dodnes (viz. rekonstrukce Milady Horákové v rozporu s ÚPmB). V roce 1995 byly návrhy doplněny ekonomickou a dopravně-statistickou rozvahou.
Některé trasy plánované na pár let se po 2 dekádách podařilo realizovat, jiné bylo třeba opustit a hledat jiné.

návrh 1992 z toho realizováno
délka tras 116 km 37 km
novostavby 40 km
stavební opatření 35 km
organizační opatření 41 km

1992_CS_2.6_etapizace_leg_small

mapa návrhu 1992 na celou obrazovku s podkladem

1995_CS_etapa1_small

mapa návrhu 1995 na celou obrazovku s podkladem

1995_text01

odborný odhad vycházející z ÚPmB

1995_text06
1995_text07


1995_text03
1995_text04


1995_text05
1995_text02


1995_text08 1995_text09

Napište komentář