Skip to main content

V roce 19911992_titulka_xsmall někdejší Dopravně inženýrská organizace města Brna, Útvar dopravního inženýrství dostala za úkol zpracovat studii cyklotras pokrývající město, snad první takový nápad svého druhu v ČR. Tehdejší představy o budoucí podobě tras byly následně upravovány a v roce 1994 vloženy do územního plánu, kde většina pokojně spí dodnes (viz. rekonstrukce Milady Horákové v rozporu s ÚPmB). V roce 1995 byly návrhy doplněny ekonomickou a dopravně-statistickou rozvahou.
Některé trasy plánované na pár let se po 2 dekádách podařilo realizovat, jiné bylo třeba opustit a hledat jiné.

návrh 1992 z toho realizováno
délka tras 116 km 37 km
novostavby 40 km
stavební opatření 35 km
organizační opatření 41 km

1995_CS_etapa1_small

mapa návrhu 1995 na celou obrazovku s podkladem

1995_text06
1995_text071995_text04


1995_text05


Napište komentář