Skip to main content

Sevilla je krásné kulturní město v jižní Andalusii. Se svými více než 700 tisíci obyvateli je 4. největším městem Španělska. Turisty je město vyhledáváno zejména kvůli arabským památkám. Mezi ně patří zejména maurská pevnost Alcázar a gotická katedrála postavená na místě mešity, ze které se dodnes dochoval pouze minaret Giralda. Sevilla je městem flamenca, dobrého vína a býčích zápasů. To vše se můžete dočíst v nejrůznějších průvodcích a prospektech turistických kanceláří, které se drží zažitých představ o tom, co turisty zajímá. O životním stylu sevillanů se dozvíme většinou jen málo.

Oproti jiným městům Španělska se v Seville překvapivě hodně jezdí na kole. Celé město je protkáno důmyslnou sítí cyklostezek, které překonávají nejrušnější dopravní tepny pomocí nadjezdů a specifických půlkruhových objezdů. Ačkoliv má město vážný problém s parkovacími místy, rozhodlo se jít cestou podpory cyklistiky na úkor motoristů.

V Seville se běžně parkuje ve dvou až třech řadách u krajnice s tím, že řidiči vnějších řad nechávají vozidlo odbrzděné. V případě potřeby může být jejich auto kýmkoliv odsunuto. Pro cyklisty dříve nezbýval na silnici prostor. S otázkou kam umístit cyklopruh si španělští projektanti poradili velmi inspirativně. Posunuli parkování o metr do vozovky a cyklopruh vyznačili podél krajnice. Zleva je tedy ohraničen parkujícími auty a zprava chodníkem (viz. náčrtek). Vzhledem k tomu, že Španělé jezdí většinou sami, není třeba se obávat nečekaného otevření dveří, které by mohlo cyklistu ohrozit.
Ve městě funguje také veřejný systém půjčování kol, do kterého je možné se zaregistrovat. Studenti a nezaměstnaní jej můžou využívat zdarma. Sevilla je město, ve kterém bylo téměř nemyslitelné zbudovat cyklistickou infrastrukturu. Když jsem viděl jak dobré nápady a jednoduchá řešení byli sevillané schopni nalézt, dospěl jsem k závěru, že brněnský „cyklistický problém“ je jen problémem vůle. V této souvislosti si nelze nevzpomenout na Obamův slogan Yes we can!

Napište komentář