Skip to main content

V posledních hodinách hlasování v participativním rozpočtu jsme zažili doslova dostihový dramatický závěr, kdy první místa byla dávno známá, ale lítý boj vedli hlasující Brňanky a Brňané o projekty, které skončí nad čarou. Sedm projektů se celý úterní večer až do půlnoci pohybovalo v rozmezí několika desítek hlasů, ale někdy i pouhých jednotek hlasů, nad čarou oddělující úspěšné projekty od neúspěšných. Další projekty ztrácely ve finále více než 500 hlasů, bylo tedy zřejmé, že vypadne právě jeden z této těsné sedmičky. A v této sedmičce se celou dobu nacházely tři cykloprojekty.

Konečné výsledky Dáme na vás 2021. https://damenavas.brno.cz/vysledky-hlasovani/

Ve finále celkem 9 projektů nasbíralo velmi podobný počet hlasů. Mezi posledním úspěšným a prvním neúspěšným je rozdíl pouhých 7 hlasů, který by zvládli eliminovat 4 hlasující, pokud by prvnímu neúspěšnému projektu dali po dvou hlasech. Šestý a čtrnáctý projekt dělí rozdíl pouhých 74 hlasů, do tohoto rozmezí se naskládalo celkem 9 projektů, z nichž jeden musel skončit pod čarou.

Pořadí na poměrně mohutném a početném chvostu hlasování se celý večer až do půlnoci proměňovalo, souboj byl tak napínavý, že web hlasování pod náporem uživatelů několikrát za večer na krátkou chvíli nebyl dostupný. Příznivci jízdy na kole v Brně zůstávali napjatí až do konce, protože každý ze tří cykloprojektů se snadno mohl ocitnout pod čarou, a každý z nich pod ní také během večera i opakovaně byl.

V roce 2021 bylo v participativním rozpočtu celkem pět cykloprojektů, o kterých jsme psali zde. Tři projekty stezek doplňovaly dva projekty s využitím nákladních kol, tyto dva projekty však měly od začátku hlasování pouze nízkou podporu. Zbývající tři projekty stezek však nakonec uspěly.

Řečkovická cyklostezka

Jedná se o krátký úsek dosud nezpevněné stezky podél Ponávky u řečkovického nádraží od lávky přes Ponávku po mostek u podjezdu. Výstavbu cyklostezky na tomto úseku má však v plánu i Odbor dopravy a aktuálně probíhá výběr zhotovitele projektové dokumentace. Uvidíme, jak se Odbor dopravy s Odborem participace dohodnou na realizaci.

Úprava cesty pro rodiny s dětmi (PD)

Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro vytvoření propojení Lesné se Soběšicemi přes Zaječí horu. Tato trasa bude sloužit primárně pro rekreaci a umožní se dostat mimo motorový provoz z Divišovy čtvrti či Kociánky až na kraj Soběšic. V podobném směru chystá cyklostezku i Odbor dopravy, stezku však plánuje podél „výpadovky“ z Lesné opět na okraj Soběšic. Je tak možné, že se Sobešice dočkají rovnou dvou napojení na Lesnou a Královo pole.

Zpevnění stezky u Křenky

Svitavská stezka mezi Zábrdovickou a Křenovou již dlouho dobu volá po kvalitním dokončení. Problémový úsek začíná u supermarketu, kde je cyklokrosová nezpevněná část s průjezdem přes parkoviště, který ostřílení vlci zvládnou se zavřeným okem, ale rozhodně se nejedná o intuitivní navigaci a komfortní průjezd po páteřní městské cyklotrase. Dále následuje v severojižním směru tankodrom při prvním křížení kolejí, za tankodromem najdete další cyklokrosovou technickou pasáž po dešti vyzdobenou řadou rybníčků.

Panorama mapy.cz jsou vděčným zdrojem ilustrací stavu cykloinfrastruktury v Brně.

Za cyklokrosem následuje naprosto epická pasáž trojnásobného křížení železničních vleček s cyklostezkou pod tím nejdivočejším úhlem doplněná v celém úseku něčím, co lze pouze s bolestivým úsměvem nazvat „povrchem.“ V tomto místě se stalo již mnoho nehod se zraněním, kdy musela zasahovat sanitka. Pádů z kola, které nejsou evidovány jako dopravní nehody, se však v tomto místě pravděpodobně dějí desítky každý rok.

Kritický úsek s trojnásobným křížením vleček pod nebezpečným úhlem a s rozbitým povrchem.

Doporučuji tedy sesednout z kola, tak jako u přechodu pro chodce nebo si dát větší pozor. 
Koleje jsou samozřejmě pro cyklistu nebezpečné, ale v historickém centru Brna
jsou  koleje také a cyklisté zde jezdí celkem běžně. 

Jiří Urban
pověřený vedením Odboru dopravy
Úřad městské části města Brna, Brno-střed
Děkujeme za radu, pane Urbane.

Úspěšný projekt v participativním rozpočtu „Zpevnění stezky u Křenky“ cílí na tuto část svitavské stezky, tedy cyklokrosovou pasáž za tankodromem a přejezd kolejových vleček. Uvidíme, jak se se situací popere Odbor participace, část pozemků kolem vleček totiž patří Správě železnic. Se zbytkem by neměl být problém, ten je ve vlastnictví Brna.

Opět paralelně tento úsek řeší i Odbor dopravy, řešení tohoto úseku je zadáno jako součást poptávané studie pro podjezd ulice Křenová. Od studie je však poměrně dlouhý kus cesty ke stavební realizaci.

Velký městský okruh v participativním rozpočtu?

Letošní participativní rozpočet demonstroval každoročně sílící zájem obyvatel Brna o jízdu na kole. Je však otázkou, zda si mají lidé v Brně vybojovávat bezpečné a komfortní podmínky pro jízdu na kole právě v participativním rozpočtu. Zajímavou je situace, kdy dojde k paralelnímu řešení stejného úseku Odborem dopravy a zároveň Odborem participace.

Projekty v participativním rozpočtu také demonstrují reálné priority města v oblasti dopravy. Zkusme si představit, že by lidé prosazovali v participativním rozpočtu výstavbu parkovacích domů, dokončení velkého městského okruhu, nákup nových vozů MHD nebo výstavbu nové tramvajové tratě na kampus. Ta představa je spíše absurdní, o řešení těchto druhů dopravy je postaráno a dopravní politiku města v oblasti automobilové a veřejné hromadné dopravy realizuje Odbor dopravy, Ředitelství silnic a dálnic či Dopravní podnik města Brna.

Obyvatelé Brna však dlouhodobě volají po tom, aby město také převzalo plnou odpovědnost za pěší a cyklodopravu, a nedocházelo tak k tomu, že výstavbu chodníků či cyklostezek je nutné prosazovat skrze participační rozpočet.

Napište komentář