Brno na kole - cyklostezky Brno, cyklomapy, cyklojízdy, critical mass ride

Výkyvy počtu cyklistů v průběhu roku

Pro 18, 2016 Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výkyvy počtu cyklistů v průběhu roku autor:

Jedno z častých nedorozumění v oblasti cyklistiky plyne ze spojení dvou dosti odlišných světů lidí užívajících jízdního kola:

  • dopravní cyklistiky jako způsobu městské mobility a
  • rekreační cyklistiky jako formy turismu nebo sportovní aktivity.

Jedním z důsledků splývání těchto dvou skupin je nesprávné hodnocení jejich chování a potřeb. V našem článku se zaměříme na dlouhodobé sledování sezónních výkyvů. Již asi dekádu jsou v České republice využívány automatické sčítače počtu cyklistů a přibližně 5 let provádějí dlouhodobá měření, využili jsme možnost získat jejich data. Na základě kanadské studie Beitel & Miranda-Moreno 2015 jsme kategorizovali sčítací místa podle jejich typického využití za pomoci následujících parametrů:

  • AMI – intenzita provozu dopoledne vs. poledne,
  • WWI – pracovní den vs. víkend,
  • PPI – začátek a vrchol sezóny.

V obecném úhrnu lze říci, že na cyklostezce mimo sídla, užívané toliko k rekreaci, klesá intenzita provozu na kolech v nejméně využívaném období až na 10 % ročního průměru, v létě vyskáče až na 260 %. Oproti tomu na městské ulici počet na jízd na kole v zimě klesá jen na 60 % ročního průměru a v létě vystoupá na 140 %. Provoz kol ve městě je podobný městské chůzi či chování řidičů některých typů motorových silnic.

clustering3

Tabulka 1: Relativní měsíční variace denních průměrů intenzit

typ provozu \ měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 min max
dopravní hlavní 59 % 67 % 85 % 105 % 112 % 138 % 129 % 121 % 124 % 105 % 88 % 67 % 59 % 138 %
dopravní smíšená 35 % 37 % 75 % 114 % 146 % 146 % 164 % 156 % 129 % 92 % 61 % 43 % 35 % 164 %
rekreační smíšená 21 % 25 % 72 % 122 % 167 % 165 % 168 % 171 % 138 % 75 % 46 % 30 % 21 % 171 %
rekreační příměstská 16 % 22 % 72 % 120 % 150 % 172 % 195 % 192 % 131 % 73 % 33 % 19 % 16 % 195 %
rekreační venkovská 11 % 11 % 27 % 59 % 157 % 152 % 249 % 261 % 145 % 65 % 32 % 22 % 11 % 261 %

tabulka 2: Směrodatná odchylka pro tabulku 1

typ provozu \ měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
dopravní hlavní 0,08 0,10 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,07 0,08 0,07 0,04 0,10
dopravní smíšená 0,16 0,15 0,15 0,12 0,21 0,17 0,26 0,15 0,05 0,13 0,15 0,16
rekreační smíšená 0,07 0,14 0,17 0,16 0,23 0,17 0,13 0,12 0,12 0,15 0,08 0,15
rekreační příměstská 0,06 0,08 0,31 0,39 0,28 0,23 0,37 0,34 0,28 0,26 0,11 0,06
rekreační venkovská 0,07 0,09 0,34 0,34 0,23 0,22 0,41 0,47 0,31 0,12 0,17 0,14

zdrojová data: prehled_scitani3.xlsx

studie: 16-2842.pdf (original url)

V rubrikách: Naše projekty, Zprávy z Brna
Štítky: