Skip to main content

Jedno z častých nedorozumění v oblasti cyklistiky plyne ze spojení dvou dosti odlišných světů lidí užívajících jízdního kola:

  • dopravní cyklistiky jako způsobu městské mobility a
  • rekreační cyklistiky jako formy turismu nebo sportovní aktivity.

Jedním z důsledků splývání těchto dvou skupin je nesprávné hodnocení jejich chování a potřeb. V našem článku se zaměříme na dlouhodobé sledování sezónních výkyvů. Již asi dekádu jsou v České republice využívány automatické sčítače počtu cyklistů a přibližně 5 let provádějí dlouhodobá měření, využili jsme možnost získat jejich data. Na základě kanadské studie Beitel & Miranda-Moreno 2015 jsme kategorizovali sčítací místa podle jejich typického využití za pomoci následujících parametrů:

  • AMI – intenzita provozu dopoledne vs. poledne,
  • WWI – pracovní den vs. víkend,
  • PPI – začátek a vrchol sezóny.

V obecném úhrnu lze říci, že na cyklostezce mimo sídla, užívané toliko k rekreaci, klesá intenzita provozu na kolech v nejméně využívaném období až na 10 % ročního průměru, v létě vyskáče až na 260 %. Oproti tomu na městské ulici počet na jízd na kole v zimě klesá jen na 60 % ročního průměru a v létě vystoupá na 140 %. Provoz kol ve městě je podobný městské chůzi či chování řidičů některých typů motorových silnic.

Tabulka 1: Relativní měsíční variace denních průměrů intenzit

typ provozu \ měsíc123456789101112minmax
dopravní hlavní59 %67 %85 %105 %112 %138 %129 %121 %124 %105 %88 %67 %59 %138 %
dopravní smíšená35 %37 %75 %114 %146 %146 %164 %156 %129 %92 %61 %43 %35 %164 %
rekreační smíšená21 %25 %72 %122 %167 %165 %168 %171 %138 %75 %46 %30 %21 %171 %
rekreační příměstská16 %22 %72 %120 %150 %172 %195 %192 %131 %73 %33 %19 %16 %195 %
rekreační venkovská11 %11 %27 %59 %157 %152 %249 %261 %145 %65 %32 %22 %11 %261 %

tabulka 2: Směrodatná odchylka pro tabulku 1

typ provozu \ měsíc123456789101112
dopravní hlavní0,080,100,100,090,080,070,060,070,080,070,040,10
dopravní smíšená0,160,150,150,120,210,170,260,150,050,130,150,16
rekreační smíšená0,070,140,170,160,230,170,130,120,120,150,080,15
rekreační příměstská0,060,080,310,390,280,230,370,340,280,260,110,06
rekreační venkovská0,070,090,340,340,230,220,410,470,310,120,170,14

zdrojová data: prehled_scitani3.xlsx
studie: 16-2842.pdf (original url)

Napište komentář