Brno na kole - cyklostezky Brno, cyklomapy, cyklojízdy, critical mass ride

Nehodová místa v Brně

Úno 23, 2017 Komentářů: 1 autor:

Aktualizace 27.6.2018 v části “cyklo-obousměrky”.

Nehoda je nepříjemná věc, důležité je však na ni nezapomenout. Sama nehoda je do jisté míry událost nahodilá, tedy souhrou mnoha okolností (např. lidé, ulice, počasí, vozidla). Nicméně více nehod na jednom místě naznačuje, že na úředně schválené ulici je někdy více, někdy méně skrytý problém. Sledujme tento nežádoucí jev v historii i mapě:

Mapa nehodovosti v Brně, Praze, Ostravě v letech 2007-2016

Limity metody

Vyřešení nehodových míst není samospásné, ale vzniklé požáry je nutné hasit.

Vznik nehodových míst s účastí cyklistů je ovlivněn intenzitou dopravy, existencí alternativních tras a subjektivním vnímáním míry nebo délky trvání rizika a z toho plynoucí vnitřní tlak každého se nepříjemnému místu vyhnout. Nehodová místa také neukazují situaci z pohledu účastníků, kteří jízdu např. v běžném provozu z obav předem vzdali (děti, ženy, starší lidé), nebo se jim nehodu jen o vlásek podařilo odvrátit (tzv. skoronehoda), případně nebyla nahlášena Policii ČR (ze zákona to není vždy nutné). Samotné řešení nehodových míst nemůže být samospásné, ale ukazuje mnoho míst v situaci 5 minut po půlnoci.

Nehodová místa v Brně za 10 let (2007-2016)

Nehodovými místy jsou sběrné radiální komunikace (s nevhodným křížením kolejí nebo s výrazným sklonem), velké okružní či spirálové křižovatky, rozlehlé průsečné křižovatky s mnoha řadícími pruhy, nedořešená křížení cyklostezek.

Sledovaný počet nehod: u křižovatek >4 nehody / 10 let, u ulic >8 nehod / 10 let.

Křižovatky:

 • Žilkova × Řečkovická – 10 nehod
 • Pisárecká × Antonína Procházky – 6 nehod
 • Jihlavská × Dlouhá – 6 nehod
 • Kníničská u MHD Kamenolom – 6 nehod
 • Kotlářská × cyklostezka Botanická – 5 nehod
 • Křižíkova × Třískalova – 5 nehod
 • Jugoslávská × Merhautova – 5 nehod

Ulice – úseky 500 m:

 • Viniční-Táborská (Potácelova-Viniční) – 14 nehod
 • Lidická (Mezírka-Burešova) – 11 nehod
 • Cejl-Vranovská (Tkalcovská-Jugoslávská) – 11 nehod
 • Selská (Slaměníkova-Dolnopolní) – 10 nehod
 • Minská (Tábor-Doleželova) – 9 nehod

Ulice – úseky 1 000 m:

 • Živného-Přístavní (Odbojářská-Santon) – 14 nehod
 • Kounicova (Smetanova-Hrnčířská) – 9 nehod
 • Křenová (Svitava-Vlhká) – 9 nehod

Další úzká hrdla/oblasti:

 • Poříčí × Vídeňská – 9 nehod
 • Pisárecká (A.Procházky-Žabovřeská) – 13 nehod
 • Úvoz (Mendlovo nám.-Pekařská) – 7 nehod

Cyklo-obousměrky bez nehod

Cyklo-obousměrky nepředstavují nehodová místa.

Aktualizace nehod za rok 2017 dne 27.6.2018. Vybrány jsou cyklo-obousměrky s alespoň dvouletým odstupem (realizované do 2016) o celkové délce cca 10 km. Vybrán je pouze typ nehod nehody 2 a více vozidel, tento střet však nemusí souviset s kontextem obousměrnosti, ale i např. s parkováním, sjížděním mimo komunikaci, což nelze v evidenci nehod rozlišit:

 • S. Čecha 2007-2017 = 0 nehod
 • Mendlovo náměstí 2010-2017 =  2 nehody
 • Kounicova (u Moravského nám.) 2010-2017 = 0 nehod
 • Rybníček 2011-2017 = 0 nehod
 • Mahenova, Antonínská, Lazaretní, Hrnčířská, Jaselská, Haasova, Opletalova, Vodova, Starobrněnská, Desátkova, Březová, Smrčková, Klíny 2013-2017 = 0 nehod
 • Hvozdecká, Chudčická, Chválkovka, Křepelčí, Vlaštovčí, Kavčí, Rumiště, Mlýnská, Vohnoutova, Dvořákova, Orlí, Novobranská, Gorkého 2014-2017 = 0 nehod
 • Veselá, Dominikánská, Dominikánské nám., Sirotkova 2015-2017 = 0 nehod
 • Pod Nemocnicí, Uzbecká, Fanderlíkova 2016-2017 = 1 nehoda (Uzbecká)

Deset let nehod v Brně

Relativní pokles počtu, růst závažnosti nehod.

Za deset let bylo v Brně 910 nehod, tedy v průměru 90 ročně. Loňský rok je pozorovatelný skokový 2× nárůst nehod s těžkým zranění.

nehoda 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
smrtelná 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0
těžká 4 5 7 9 7 12 13 12 12 21
lehká 58 59 65 48 69 100 83 85 77 74
hmotná 12 21 2 4 9 7 11 9 6 4
počet celkem 76 85 74 61 85 120 107 108 95 99
závažnost nehod dle Reinholda (130,70,5,1) 11,1 7,8 11,0 14,3 9,9 12,3 12,5 14,2 13,0 18,6

Absolutní počet nehod vzrůstá, ale vzhledem k 2× nárůstu počtu cyklistů v týdnu i víkendu je alespoň potěšující, že klesá relativní nehodovost. Jinými slovy pravděpodobnost nehody jednoho člověka klesá. Roste však významně závažnost nehod, tedy zvyšuje se počet závažných zranění.

  2004/2007 2014/2016
počet nehod 100% 161%
relativní podíl intenzit 100% 200%
relativní nehodovost 100% 81%

Celospolečenské ztráty z nehodovosti lidí na kole v Brně jsou 1,1 miliardy Kč (v cenách 2015). Jen pro srovnání: za stejné období (tj. za primátorů Onderky a Vokřála) bylo investováno do dopravní infrastruktury 40 mil. Kč a do rekreační infrastruktury 140 mil. Kč (v cenách 2015).

typ nehody ztráty z 1 nehody
v cenách roku 2015 [mil. Kč]
počet nehod ztráty celkem
[mil. Kč]
smrtelná 20,8 5 104,0
těžká 5,0 102 513,4
lehká 0,6 718 466,6
hmotná 0,3 85 29,3
 celkem  –  910 1 113,3

Závažnost nehod v Brně je za poslední dekádu u chodců 10×, u cyklistů 6× než u nehod motorových vozidel. Náklady nehodovosti jsou vůči podílu na počtu nehod u chodců 3×, u cyklistů 2×.

  nehody s cyklisty nehody s chodci nehody jen motorových vozidel
počet nehod 910 2 242 28 006
závažnost nehod 12,6 20,5 2,4
ztráty z nehodovosti [mil. Kč] 1 113,3 4 422,0 13 002,9
podíl na ztrátách z nehod 6 % 24 % 70 %
podíl na počtu nehod  3 % 7 % 90 %

Kdo nehodu zavinil

Závažné nehody jsou společensky nepřijatelné. Hledání viníka nevede k cíli, Vizi nula.

Není až tak důležité, kdo z právního pohledu nehodu zavinil, či bezprostřední sled událostí. Naopak je třeba najít takové řešení ulice (např. změnou fyzického uspořádání nebo jen formální organizace dopravním značením), aby pro opakované nehody již nenastávaly podmínky.

Už na konci 90. let začalo být jasné, že růst závažných následků veškeré dopravní nehodovosti je už společensky neúnosný. Proto se začaly zavádět postupy, jak nehodovost a zejména její následky snížit bez ohledu na bezprostřední příčiny a viníka. To umožnilo spoustu míst přestavět a navrhovat nově tak, aby k lidským chybám pokud možno nedocházelo nebo jejich následky byly co nejmenší. Bez tohoto myšlenkového posunu, tedy od hledání viníka k předcházení nehodám, by nikdy nedošlo po roce 2000 k poklesu relativní nehodovosti (vzhledem k intenzitám dopravy) i k poklesu závažnosti nehod.

Závěr

Analýza ukázala na konkrétní nehodová místa s účastí cyklistů v Brně, která je třeba upravit a z jejich statistik vyvodit závěry pro celý systém. Relativní nehodovost klesá, roste ale závažnost nehod. Cyklo-obousměrky nepředstavují zvýšené riziko. Před dosažením vize nula závažných nehod nás čeká hodně práce, zvláště, když dosud byla činnost zaměřena na legalizaci tras a v oblasti zvyšování bezpečnosti byla jen chabá.

V rubrikách: Naše projekty, Zprávy z Brna
Štítky:,

Diskuze k “Nehodová místa v Brně”

 1. David napsal(a):

  Je zvláštní, že absolutní počet nehod cyklistů je v Brně téměř totožný s Prahou (buď se v Brně více jezdí, nebo více bourá – a nebo oboje). Počet nehod na nejproblematičtějších místech je obdobný. Taktéž v cykloobousměrkách se v Praze nebourá.