Skip to main content

WARNING: unbalanced footnote start tag short code found.

If this warning is irrelevant, please disable the syntax validation feature in the dashboard under General settings > Footnote start and end short codes > Check for balanced shortcodes.

Unbalanced start tag short code found before:

“cycleway=lane OR cycleway=share_busway) AND oneway=yes)] z toho 149 km jednosměrek (značka B2) [(residential OR living_street OR pedestrian) oneway=yes] z toho 7 km (35 ulic) cykloobousměrek (značky B2+E12) [*opposite*] foto: Blanka J., Jan Ř., Dan B.”

Několik změn v brněnských  ulicích k lepšímu. Ty loňské jsou v přehledech červen 2013, září 2013 a prosinec 2013, červenec 2014. O většině jsme informovali průběžně na našem Facebooku.

BUS+cyklo pruhy Úvoz (horní a střední část, 950 m, Brno-střed)

V červenci a srpnu byla provedena rozsáhlá plošná oprava střední a horní části ulice Úvoz včetně části Konečného nám. Oprava stála odhadem řádově 510 mil Kč a její stručné hodnocení je „velmi dobře“, až na zrušený přechod přes Údolní.  Hodnocení +/-:
+ výrazně rozšířen prostor pro cyklisty (piktokoridor a cyklo+buspruh)
+ provedeny bezbariérové přechody a zastávky
+ realizován tišší asfaltový povrch (cca -2 dB)
– bezdůvodně zrušen jeden přechod přes Údolní (mezi bankomatem a svatebním salónem) v rozporu s ČSN 73 6102 čl. 9.2.5
– místo piktokoridoru bylo možné realizovat cyklopruh v úseku Tvrdého-Údolní-Gorkého
– nepříjemné zúžení u přechodů (Gorkého, Grohova)
– nedostatečná úprava značení horní části Konečného nám., kde by se vešel 2× cyklopruh
Foto střední část (Tvrdého-Údolní):

horní část (Údolní-Žižkova):

Konečného nám.:

Cyklo-obousměrky Kamechy (1 300m, Bystrc)

Během posledních 4 let jsme se snažili o zobousměrňování ulic, zvláště těch několik desítek co prošli nákladnou rekonstrukcí. Jenže úředníci už to měli zaběhané postaru a politikovi se nechtělo rýpat do rozjetého vlaku.
Přesto se nyní podařilo na Kamechách v Bystrci ukázat, že to jde a vůbec to nebolí. Byl nově zjednosměrněn celý rezidenční blok 6 ulic (Hvozdecká, Chudčická, Chvalkovka, Křepelčí, Vlaštovčí, Kavčí) v zóně 30 km/h, ale lidem na kole byl ponechán volný průjezd. Více mapa, rozhodnutí, příloha.

Rekonstrukce Dobrovského (350 m, Královo Pole)

Po mnoho letech podzemní prací souvisejících s tunely Dobrovského došlo i na kompletní rekonstrukci ulice. V části Chodská-Purkyňova vznikla zóna 30 km/h s cyklostezkou před koupalištěm Dobrák. Stezka Dobrovského má vazby na stezky Botanickou a Královopolskou a obousměrku Vodovu, ještě by slušel zřídit obousměrku Veleslavínovu. Díky koupališti by mohla oslovit děti k jízdě oddělené od motorového provozu.

Letos očekáváme ještě tyto realizace

Z kuloárních nebo oficiálních zdrojů se proslýchají zprávy o těchto možných akcích:

 • oteření pěší zóny – leden 2015.
 • cyklo-obousměrka Veselá  – jaro 2015.
 • cyklo-obousměrka Sirotkova – 2015.
 • cyklo-obousměrka po rekonstrukci Cornovova – 2016.

Všechny obousměrky v Brně

Zobrazit větší mapu (mapa je stále aktuální, nezastarává s časem od publikace článku)

Sumarizace

Délka komunikací v Brně 979 km (vč. dálnic a silnic I., II. a III. třídy dle Ročenky dopravy BKom 2013)

 • z toho 20 km dálnic (spravuje ŘSD) [BKom 2013]
 • z toho 41 km silnic I. třídy (spravuje ŘSD) [BKom 2013]
 • z toho 118 km silnic II. a III. třídy (spravuje Jihomoravský kraj) [BKom 2013]
 • z toho 799 km místních komunikací (spravuje město Brno) [BKom 2013]
  • z toho cca 40 km cyklostezek (značky B11/C8/C9/C10) [highway=cycleway OR cycleway=track]
  • z toho 10 km ulic s cyklopruhy (značky IP19, IP20) [(cycleway=lane OR cycleway=share_busway) – 0,5×(„cycleway:right“ OR „cycleway:left“) OR ((cycleway=lane OR cycleway=share_busway) AND oneway=yes)]
  • z toho 149 km jednosměrek (značka B2) [(residential OR living_street OR pedestrian) oneway=yes]
   • z toho 7 km (35 ulic) cykloobousměrek (značky B2+E12) [*opposite*]

foto: Blanka J., Jan Ř., Dan B.

Napište komentář