Skip to main content

Sumář podzimních cyklo-obousměrek a drobných novinek. Změny proběhly převážně v září-prosinci 2013, (ty starší jsou v přehledech červen 2013 a září 2013), o většině jsme informovali průběžně na našem Facebooku a zpravodaji.

Cyklo-obousměrka Jaselská, Marešova (střed)

V průběhu října a listopadu byla zobousměrněna spojnice fakult Masarykovy univerzity FSS a FF.
Je zajímavé se něco dozvědět o stavebně-historickém vývoji ulice Jaselská. My se ale zabýváme vývojem soudobé a avantgardní malby na asfalt. Jsme rádi, že ač to chvíli trvalo, tak Boží mlýny to nakonec umlely. Více o historii této ulice na obrázku vpravo, či v článku.
Více viz mapa Jaselská, Marešova vyhláška Jaselská, Marešova.

Cyklo-obousměrka Haasova (Žabiny)

Piktogramy až za horizont! Nová cyklo-obousměrka v ulici Haasova v Žabinách jako podzimní sběr má usnadnit cestu směr Žabiny-Komín. Více viz mapa.

Cyklo-obousměrka Mánesova (KrPole)

K pozdnímu sběru obousměrek patří také Mánesova, ulice s příběhem. V roce 2010 jsme jí navrhli městu jako doporučenou cyklotrasu pro pohyb ve městě, aby ji následně 2011 Odbor dopravy zjednosměrnil. Její význam je lokální, ale z principu jsme trvali na jejím zpětném zobousměrnění, čehož se slavnostně dostalo pochopení v roce 2013. Více viz mapa, vyhláška.

Cyklo-obousměrka Vodova (KrPole)

Nová podzimní cyklo-obousměrka, tentokrát na Vodově (KrPole), prodlužující cyklostezku Botanickou směrem na areál VUT pod Palackého vrchem. Více viz mapa, vyhláška.

Stezka parkem Koliště II

Byl legalizován průjezd další částí parku Koliště a to za Janáčkovým divadlem (za Domem umění to legální už je léta). Realizace trpí typickými neduhy, končí na přechodu a nemá vazby na okolí. Bohužel ani rekonstrukce ulice M. Horákové za 250 mil.  Kč, která bude příští rok, tu 100m vazbu směr kpt. Jaroše nevybuduje. Více viz mapa.

Přejezd vlečky Adamov

Problém na přejezdu v Adamově (trasa Eurovelo 9) byla závažná svévole vlečkaře, technicky úplná drobnost, kterou mohlo vyřešit několik odpovědných. Stálo to půl roku otravování, muselo se sejít konzilium, ale výsledek snad předejde většině letošních a zbytečných nehod. Doufáme, že v případném řízení o nové vlečce budou uplatněny soudobé normy a řešení (veloSTRAIL, crossing railroad tracks). Více viz:

Oprava na stezce Krematorní

Oprava výtluku (mapa) je úplná drobnost. Ale abychom věděli, že to jde a že si o to můžete požádat sami, tak tady je adresa: http://www.brnaciprobrno.cz/

Most na Svratce (Hněvkovského)

Velmi humorná stavba spojující budoucí golfové hřiště s baseballovým stadionem. Drobná dřevěná lávka přes řeku by mohla v budoucnu dávat smysl, ale most délky 60,4 metrů, šířky cca 7m s odhadovanou cenou okolo 20 mil. Kč je poněkud chucpe. Takový most dimenzovaný na provoz Masarykovy ulice, mají v Kodani, kde spojuje centrum města u přístavu s okolím. Více viz mapa, náklady sportoviště.

Na jaře Očekáváme tyto realizace

Již viselo na úřední desce a čeká na realizaci:

  • cykloobousměrka Gorkého (střed)
  • cykloobousměrka Rumiště a Mlýnská (střed)

Všechny obousměrky v Brně

Zobrazit větší mapu (mapa je stále aktuální, nezastarává s časem od publikace článku)

Napište komentář