Skip to main content

Žádost o změnu zákona o provozu na pozemních komunikacích

Napsal/a 2007-03-1128 března, 2019PŘIPOMÍNKUJEME

Žádost o změnu odstavce 8 v § 57 zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích

Vážená náměstkyně ministra dopravy JUDr. Danielo Kovalčíková,
Dovolujeme si Vás, jako zpracovatele připravované novely zákona 361/2000 Sb., jménem občanských sdružení Hnutí DUHA Brno a Klubu BicyBo – Bicyklové Brno požádat o změnu odstavce 8, který řeší pravidla provozu na přejezdech pro cyklisty, a doplnění §5 o odstavce s požadovanou změnou související. Myslíme si, že by přednost na přejezdu pro cyklisty měla být upravena ve prospěch cyklisty obdobně, jako je tomu v případě pěších na přechodu pro chodce a navrhujeme:
————————————————————————————————————————-
§57, odstavec 8 přeformulovat následujícím způsobem:
(8) Jakmile vjede cyklista na přejezd pro cyklisty nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat. Cyklista nesmí vjíždět na přejezd pro cyklisty, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy, nachází-li se na přejezdu pro cyklisty musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí těchto vozidel. Cyklista nesmí vjíždět na přejezd pro cyklisty bezprostředně před blížícím se vozidlem. Cyklista musí dát přednost tramvaji.
Do §5 doplnit za odstavec h) nový odstavec i) viz níže a ostatní odstavce přečíslovat. Návrh nového vloženého odstavce:
i) s výjimkou řidiče tramvaje umožnit cyklistovi, který je na přejezdu pro cyklisty nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejetí vozovky; proto se musí řidič takového vozidla přibližovat k přejezdu pro cyklisty takovou rychlostí, aby mohl zastavit vozidlo před přejezdem pro cyklisty, a pokud je to nutné, je povinen před přejezdem pro cyklisty zastavit vozidlo,
Následující původní odstavec j) (původně i)) §5 doplnit takto“
j) snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem pro chodce nebo přejezdem pro cyklisty, sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li vozidlo před přechodem pro chodce nebo přejezdem pro cyklisty i řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným směrem.
Dále se nám jeví jako vhodné doplnit §73 odstavcem (4) znějícím takto:
(4) není-li na přejezdu pro cyklisty instalováno světelné signalizační zařízení podle tohoto paragrafu a je-li souběžně s tímto přejezdem zřízen přechod pro chodce, je cyklista povinen respektovat světelné signalizační zařízení pro chodce podle §74.
————————————————————————————————————————-
Taková úprava se nám jeví jako lepší na základě našich praktických zkušeností, které jsou shrnuty v těchto argumentech:

  1. Cyklostezky jsou často vedeny souběžně s chodníkem nebo stezkou pro chodce a při křížení s vozovkou by byl případný přejezd pro cyklisty vyznačen vedle přechodu pro chodce. Rozdílná úprava přednosti pěších na přechodu pro chodce a cyklistů na přejezdu pro cyklisty je zmatečná a komplikuje situaci řidičům, cyklistům i chodcům.
  2. Různá úprava předností na přechodech pro chodce a přejezdech pro cyklisty vede k neochotě měst přejezdy pro cyklisty zřizovat s odůvodněním, že se obávají zvýšené nehodovosti na těchto kříženích. Díky tomu jsou cyklostezky v městech kouskovány na krátké úseky zakončené před každou příčnou ulicí příslušnou dopravní značkou, dále bývá zřízen přechod pro chodce za nímž cyklostezka umístěním příslušné dopravní značky znovu začíná. Tímto dochází k:
    • zamezení plynulosti, rychlosti a efektivitě cyklistické dopravy, neboť cyklista je povinen neustále sesedat z kola a pohybovat se na přechodu pro chodce pouze chůzí a navíc je nucen §57, odstavcem 1 tuto kouskovanou cyklostezku užít.
    • prodražování cyklostezek prodražují o náklady na velké množství dopravních značek „Stezka pro cyklisty“ a „Konec stezky pro cyklisty“
  3. Zřizování přejezdů pro cyklisty není povinné, zůstává tedy pro nepřehledné úseky nebo nevhodná křížení stále možnost takový přejezd nezřídit a ponechat přednost na straně motorových vozidel.

Jak je patrné, připomínkovaný odstavec výrazně komplikuje rozvoj nehlučné, ekologické, zdravotně i sociologicky prospěšné cyklistické dopravy zejména ve městech a to úplně zbytečně.
Pevně doufáme, že nás podpoříte a takové absurdní stavby, jako 1 km cyklostezky rozkouskovaný na 7 úseků se stanou minulostí.
Hnutí DUHA Brno
Bratislavská 31, 602 00 Brno
tel: 545 214 431
fax: 545 214 429
zastoupené Milošem Hotařem
mobil: 605 900 020
email: milos.hotar@enc.cz
BicyBo, o.s.
Panská 7, 602 00 Brno
zastoupené Ing. Jiřím Jedličkou
email: info@bicybo.cz

One Comment

  • Jarda napsal:

    Píši asi 4 roky po vydání článku, ale třeba to někdo bude číst… Do práce jezdím přes Brno na kole a současně jsem řidič. S navrhovanou úpravou jak je nesouhlasím. Jako řidič mám problém i s běžícím člověkem, který se na přechod vřítí z místa mimo periferní vidění řidiče. Proto není vhodné dávat přednost cyklistům paušálně, i když tam chodci přednost mají. Myslím že je dobrý holandský model, který jsem několikrát vyzkoušel. Tzn. používat trojůhelníky (dej přednost v jízdě) jako vodorovné značení. Proti svislému značení to prakticky nic nestojí a je možné dát trojůhelník před přejezd buď cyklistovi nebo automobilistovi, podle logiky věci, cyklista jede paralelně s hlavní, pak z vedlejší silnice mu dávají auta přednost, nebo křižuje hlavní, pak mají přednost auta. Přitom přejezd je tam vždy, aby nemusel slézat, nepo porušovat zákon přejížděním přechodu pro chodce.