Skip to main content

Do užšího výběru postoupilo 5 projektů, které můžete podpořit svým hlasem. Celkem bylo však přihlášeno 10 cykloprojektů za 15,4 milionu Kč. Obyvatelé Brna chtějí cyklostezky a zkoušejí se jich domoci skrze participativní rozpočet a obejít tak Odbor dopravy.

V participativním rozpočtu města Brna v roce 2021 postoupilo do finálního výběru celkem 5 projektů týkající se zlepšování podmínek pro jízdu na kole ve městě. Tyto projekty mají celkový rozpočet 11,5 milionu Kč, dva se týkají využití nákladních kol širší veřejností nebo pro sociální aktivizaci penzistek a penzistů, dva projekty míří na odstranění vad existujících významných cyklotras (tankodrom přes koleje u Svitavy, bahnitý cyklokros podél Ponávky), poslední projekt si klade za cíl zhotovení projektové dokumentace pro novou trasu propojující Lesnou přes Zaječí horu se Soběšicemi.

Každý člověk s trvalým pobytem v Brně má k dispozici sedm hlasů: 5 kladných  a 2 záporné. Ty může podle svého uvážení rozdělit na jednotlivé projekty v hlasovací galerii. Jednomu projektu může dát až dva kladné hlasy nebo 1 hlas záporný. Níže najdete tabulku obsahující odkazy na jednotlivé cykloprojekty, které svým hlasem můžete podpořit. Hlasovat můžete od 1. do 30. listopadu 2021.

názevtyp projektustručný popisrozpočetrokodkaz
Půjčovna cargo kola pro každéhoslužbyNebuď jen jdoucí, buď KOLEMjdoucí! Aneb nákladní kola pro každého! Cargo kolo pro každého! Cargo kolo jako životní styl, dobrodružství, zážitek, prostředek přepravy osob i věcí a zodpovědný přístup alternativní dopravy v centru města.3,000,000 Kč2021https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1746
Řečkovická cyklostezkaoprava či dokončení existující cyklotrasyPodél řečkovického vlakového nádraží se roky jezdí na kole podél Ponávky. Lokalita je to super, ale je tam pouze bahno, takže po dešti tam není úplně příjemné projetí. Kovový mostek přes potok je po dešti hodně kluzký. Pojďme povrch i most opravit!2,230,000 Kč2021https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1688
Úprava cesty pro rodiny s dětmi (PD)projektová dokumentaceCílem projektu je vytvořit projektovou dokumentaci na zpevněnou voděpropustnou cestu spojující Soběšice, Lesnou a Sadovou. Tato cesta je využívaná cyklisty, běžci a rodinami.1,800,000 Kč2021https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1514
Vítr ve vlasech – cyklistika pro senioryslužbyDejme našim seniorům a seniorkám možnost zažít radost z volného pohybu díky speciálním cyklorikšám na elektrický pohon. Umožněme jim opět pocítit vítr ve vlasech a přidejme Brno na mapu celosvětového projektu cykloterapie pro seniory.2,000,000 Kč2021https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1682
Zpevnění stezky u Křenkyoprava či dokončení existující cyklotrasyTento projekt řeší zpevnění povrchu cyklostezky mezi ulicí Křenová a Tkalcovská v úseku od přejezdu železniční vlečky a železničním mostem.2,450,000 Kč2021https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1521

Do finálního hlasování se nedostalo dalších pět projektů za celkem 4 miliony Kč. Dva z nich nezískaly potřebných 300 “líbí se mi”, další tři získaly dostatečnou veřejnou podporu, ale byly posouzeny jako neproveditelné. Kromě projektu na cyklostojany v Bystrci byly všechny projekty zaměřené na infrastrukturu. Přehled zbývajících projektů, které byly do participativního rozpočtu přihlášeny, ale nezískaly dostatečnou podporu nebo byly vyhodnoceny jako neproveditelné, najdete v tabulce níže.

názevtyp projektustručný popisrozpočetrokodkazzískal podporuproveditelnýrealizován mimo PaRo
Cyklostezka Ponávka Ioprava či dokončení existující cyklotrasyPropojení severu Brna s centrem bezpečnou cyklistickou stezkou nebo alespoň bezpečnou cyklotrasou je už léta v rovině snů. Hojně využívaná trasa podél Ponávky má obtížně sjízdná a hodně nebezpečná místa.2,300,000 Kč2021https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1759ne
Oprava účelové komunikace NN 163.oprava či dokončení existující cyklotrasyOprava účelové komunikace NN 163 v úseku od železniční trati při ulici Maříkova k ul. U Vránova mlýna umožní hlavně cyklistům a obyvatelům Mokré Hory neproplétat se mezi ucpanou ulicí Brigádnickou a snadnější přístup k obchodnímu centru.110,000 Kč2021https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1703ne
Cyklostezka Vozovna Komín – Centrum (PD)projektová dokumentacePříprava projektové dokumentace cyklistických opatření ke zpříjemnění cesty na kole ze západu Brna do jeho centra.1,000,000 Kč2021https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1745anone
Stojany pro BystrcstojanyNávrh zahrnuje koupi a montáž stojanů na kola a jejich strategické rozmístění po městské části.246,000 Kč2021https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1509anoneano
Kamenice na kole (PD)projektová dokumentaceRozšíření silnice v ulici Kamenice od zastávky MHD Kejbaly po ZZS. Ve výsledku vznikne podobný cyklopruh jako je mezi Bystrcí a Žebětínem.300,000 Kč2021https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1610anone

V roce 2021 obyvatelé Brna do participativního rozpočtu přihlásili celkem 10 projektů týkající se rozvoje cyklotras a služeb pro lidi využívající kola, v celkovém objemu 15,4 milionu Kč. Z deseti projektů pouze dva nezískaly veřejnou podporu, oba dva tyto projekty však cílí na zlepšení povrchů na cyklotrase podél Ponávky. Na stejnou trasu však míří projekt Řečkovická cyklostezka, který je v hlasování možné podpořit. 

Množství přihlášených projektů a jimi získaná veřejná podpora ukazuje na stále rostoucí zájem obyvatel Brna jezdit na kole, ať už k dopravě nebo při trávení volného času. V situaci, kdy Odbor dopravy MMB z různých příčin dokáže prosazovat a realizovat nová cykloopatření v posledních letech bez výrazných výsledků, se občané snaží zasadit o zlepšování podmínek pro jízdu na kole právě přes participativní rozpočet. 

Statutární město Brno si v dopravní vizi klade za cíl zvýšit podíl cyklodopravy na dělbě přepravní práce nejdříve na 6 % a posléze až na 12 %. K naplňování těchto cílů se zjevně snaží přispívat výrazně také obyvatelé Brna, přičemž u toho dochází k obcházení Odboru dopravy, který tuto agendu má primárně v kompetenci. V Brně tak dochází k jisté dvoukolejnosti, kdy občané skrze Odbor participace, jež spravuje participativní rozpočet, prosazují projekty cyklostezek, které by měl realizovat právě Odbor dopravy.

Aktualizace 8. 11. 2021: Dvoukolejnost PaRo vs. Odbor dopravy

Řadu projektů v participativním rozpočtu, jak těch v užším výběru, tak těch, co se do něj nedostaly, řeší paralelně Odbor dopravy.

názevfinal hlasování paroOdbor dopravy
Půjčovna cargo kola pro každéhoanoneřeší
Řečkovická cyklostezkaanoIZ závazný plán; Cyklistická trasa údolím Ponávky-7.etapa: Podhájí-Karásek
Úprava cesty pro rodiny s dětmi (PD)anořešení stejného propojení ale podél silnice; IZ závazný plán; Číslo RMB: RMB č.R8/014
Název: Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Lesná – Soběšice
Vítr ve vlasech – cyklistika pro senioryanoneřeší
Zpevnění stezky u Křenkyanovýběr zhotovitele studie podjezdu Křenové; součástí studie je řešení křížení vleček
Cyklostezka Ponávka IneIZ závazný plán; Cyklistická trasa údolím Ponávky-7.etapa: Podhájí-Karásek
Oprava účelové komunikace NN 163.nepozemky LČR, proběhlo předběžné jednání mezi OD a správcem toku
Cyklostezka Vozovna Komín – Centrum (PD)neprobíhá příprava částečného řešení: „Pro danou lokalitu je zpracována projektová dokumentace prověřovací studie „CS Svratecká-Stránského“, která řeší cyklistické propojené předmětné lokality.“
Stojany pro Bystrcnestojany řešeny samostatně OD, lokalita Bystrc předána k prověření projektantovi
Kamenice na kole (PD)neSchváleno do operativního plánu; Číslo RMB: R8/163
Název: Ulice Kamenice (zkapacitnění komunikace a vybudování SSZ)

Článek vznikl díky podpoře Open Society Foundations v rámci projektu AutoMat’s National Outreach Via Social Base Management.
Supported by a grant from the Open Society Initiative for Europe within the Open Society Foundations.

Napište komentář