Skip to main content

Plošné opatření Tempo 30 je projevem aplikace nové dopravní politiky, chránící tzv.slabé účastníky provozu, ale též požadující zmírňovat negativní vlivy dopravy a zvyšovat kvalitu bydlení. Je-li v oblasti plošného zklidnění Tempo 30 škola, má toto opatření blahodárný vliv na bezpečnost dětí v jejím okolí.

Použití

Princip je jednoduchý (a běžně užívaný ve většině měst západní Evropy): rychlost 50 km/h je v obci

povolena pouze na hlavních (sběrných) místních komunikacích, které slouží i dálkovým dopravním vztahům, zatímco na komunikacích, které zajišťují především plošnou dopravní obsluhu a přístup k pozemkům a nemovitostem (obytné čtvrti), se zavede omezení na 30 km/h (je třeba přiměřeně zohlednit případné nároky MHD). V centrálních , dopravně zklidněných oblastech měst, kde je velký provoz chodců a převládá pobytová funkce, je možné stanovit rychlostní omezení i na méně než 30 km/h.

Napište komentář