Štítek

pěší doprava | Brno na kole - Part 2

MĚSTEM PĚŠKY

Tempo 30

Plošné opatření Tempo 30 je projevem aplikace nové dopravní politiky, chránící tzv.slabé účastníky provozu, ale…
Redakce
2009-10-29