Skip to main content

Pěšky v Brně – projekt studentů EKO Gymnázia Brno

Napsal/a 2009-04-2024 února, 2019MĚSTEM PĚŠKY, ZPRÁVY Z BRNA

V dnešní době je nám pěší chůze jako způsob přepravy hodně vzdálená. Ve městě využíváme v lepším případě hromadnou dopravu, v horším sedáme denně do auta. Nejen pro cestu do školy nebo do zaměstnání, ale také kvůli nákupu v obchodě za rohem. Zlenivěli jsme? Spěcháme? Necítíme se jako „pěšáci“ bezpečně? Vadí nám stav prostředí a ovzduší na našich pěších trasách?

Studenti sext EKO GYMNÁZIA BRNO hledali v rámci projektu PĚŠKY V BRNĚ odpovědi na výše uvedené otázky. Projekt probíhal na podzim roku 2008.

Zabývali se centrem Brna a vzhledem k poloze školy hlavně městskými částmi Starý Lískovec, Nový Lískovec a Bohunice. Hledali v těchto oblastech „uzly“ – místa, která obyvatelé často navštěvují, a jejich spojnice. Sledovali, zda jsou dobře dostupné pěšky a zda jsou bezbariérové, tedy vhodné pro lidi s pohybovým hendikepem nebo pro rodiče s kočárkem. Zajímal je stav a úroveň veřejně přístupných prostranství – parků a oddechových zón. Zaměřili se také na pěší dosažitelnost okolní rekreační zeleně.

Formou dotazníkového šetření zjišťovali u žáků ZŠ Labská a studentů EKO GYMNÁZIA BRNO to, jakým způsobem se děti dopravují do školy a kolik času jim cesta zabere. Sledované oblasti prochodili s mapou a fotoaparátem a zdokumentovali pěší trasy propojující všechna důležitá místa dané oblasti. Stav poté vyhodnotili, hledali nedostatky a slabá místa a pokusili se navrhnout řešení.

Výstupem projektu byla veřejně přístupná výstava v sále Slévárny Vaňkovka ve dnech 11. a 12. prosince 2008 a informační brožura. V rámci výstavy se pro studenty zapojené do projektu konala beseda, na které vystoupili odborníci zabývající se problematikou pěší dopravy v Brně. O výstupy projevila zájem městská část Brno – Nový Lískovec, která se zapojila do projektu zaměřeného na rozvoj městských prostranství. Práce studentů pro ně představuje názor veřejnosti, kterému chtějí naslouchat. Je potěšující, že výsledky projektu najdou své uplatnění.

Děkujeme Nadaci Veronica za finanční příspěvek z dárcovského fondu „Společně pro Brno“, který nám umožnil vydat tento informační materiál.

Dále děkujeme paní Ing. arch. Evě Staňkové z Občanského sdružení Vaňkovka, panu Martinu Nawrathovi z Nadace Partnerství, panu Janu Sponarovi z městské části Nový Lískovec a dalším za konzultace a pomoc při realizaci studentského projektu.

PĚŠKY V BRNĚ – informační materiál k výsledkům studentského projektu studentů EKO GYMNÁZIA BRNO o.p.s.

Na projektu pracovali studenti sext EKO GYMNÁZIA BRNO pod vedením Mgr. Soni Krampolové, Mgr. Jitky Němčanské a Mgr. Marka Jelečka

Na uspořádání sborníku se podílely studentky sext Jana Kolajová, Martina Kolenčíková, Martina Urbánková a Markéta Stodolová.

Napište komentář