Skip to main content

Sociologické konsekvence automobilismu

Napsal/a 2006-03-1628 března, 2019ANALÝZY

Tato práce se zabývá negativními důsledky automobilizmu na společnost. Poukazuje na mnohá rizika, která masový rozvoj automobilizmu přinesl, a nastiňuje možná řešení. Porovnává to, jak automobil vnímají společenští vědci, s tím, jak jej prezentují reklamy lidem. Obsahovou analýzou reklamních sdělení práce dokazuje, že reklama lidem nabízí především to, co jim automobil nemůže poskytnout. Vytváří tak mýty, které napomáhají k přehlížení negativních důsledků automobilizmu.
Ke stažení: Liskova_Kala_BP2006.pdf [PDF 0,4 MB] Originální adresa: http://dspace.upce.cz/handle/10195/23180