Skip to main content

Několik poznámek k rozšíření možnosti vjezdu do pěší zóny pro lidi na kole z 16 na 24 hodin denně provedené 2. listopadu 2015:

 • O vjezd do pěší zóny jsme usilovali dlouho; během dlouhých 25 let město nebylo schopno umožnit vjezd, ani vytvořit alternativní trasu skrz centrum přes parky podél ulice Koliště (Politická shoda byla už u všech politických stran už v roce 2010, jen ty sliby plnit).
 • Z dopravního hlediska je pohyb cyklistů v pěších zónách v ČR i ve světě běžný, technické předpisy takové řešení předpokládají.
 • Za stávajícího stavu legálního provozu v části po 24h a v části po 16h není Policií ČR evidována žádná nehoda mezi chodcem a cyklistou.

Jak jezdit v pěší zóně

Doporučení pro nováčky, osvěžení pro staršiny… infograf-pesi_zona2015v6

1905_sv.JakubHistorie

 • 1905 máme nejstarší důkaz, že v budoucí v pěší zóně na Jakubském nám. se jezdí na kole (AKON),
 • 1919 první známý film s kolem v budoucí pěší zóně na Masarykově (NFA),
 • 1953 ustanovena pěší rezervace skrze „I. asanační územní plán historického jádra“ na ulicích Masarykova, Kobližná a Česká. (IPRM, MP),
 • 1973-1979 byla pěší zóna postupně dále rozšiřována (MP),
 • 1991 první pokusy o otevření pěší zóny pro lidi na kole (ZMB 1991-10-23)
 • mezi 1995-2005 došlo k rozšíření pěší zóny o Poštovskou, Minoritskou, druhou polovinu ulic Jánská, Josefská a Františkánská,
 • 2002 návrh na kříž Orlí × Masarykova jako pilotní trasy pro cyklisty (BKOM),
 • 2005 rozšířena pěší zóna o Starobrněnskou a Mečovou,
 • 2005 rozpracován návrh na křížení tras Orlí × Masarykova (BNK),
 • 2007 výzva 5P za otevření pěší zóny pro lidi na kole (BNK),
 • 2010 pěší zóna rozšířena o ulice Joštovu, Rašínovu, Moravské nám., Běhounskou, Jakubskou, Jakubské nám. a Opletalovu (vjezd cyklistům je v nich povolen),
 • 2010 cyklogenerel předpokládá průjezd centrem jako součást tras (CG),
 • 2010 sedm představitelů stran kandidujících do ZMB souhlasí s vjezdem lidí na kole do pěší zóny (Sedmička),
 • 2012 zpracován Bezpečnostní audit průjezdu pěší zónou s kladným výsledkem (BA),
 • 2014 šest představitelů politických stran souhlasí s vjezdem lidí na kole do pěší zóny (Nakoleona),
 • 2015 komise dopravy RMB i RMB souhlasí s výkresem (komise RMB, RMB)
 • 2015 návrh podoby dopravního značení (první návrh)
 • 2015 pěší zóna rozšířena o ulice Zelný trh, Radnická, Panská, Petrská (vjezd cyklistům je v nich už povolen).
 • 2015 změna dopravního značení (dru návrh, finální stanovení)

Koexistence v pěší zóně, jde to, odborníci?

Podle sčítání cyklistů v roce 2012 už jezdí na hlavní ose Rašínova-Masarykova o 400 lidí na kole denně. Koexistenci chodců a cyklistů v pěší zóně připouští technický předpis ČR ale i německá norma ERA 2010, k této problematice se vyjadřovali na konferencích Tomáš Cach i Petr Pokorný, CDV. Konkrétní situaci pro brněnskou pěší zónu jako možnou zhodnotil Bezpečností audit firmy Cityplan v roce 2012.

Známá města s pěší zónou a vjezdem cyklistů

 • FR: Paříž, Caen, Le Havre, Le Mans, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Grenoble, Lille.
 • IT: Turín, Miláno, Florencie, Řím, Bologna, Bolzáno, Padova.
 • CH: Lausaunne, Ženeva.
 • NL: Amsterdam, Amesfoort, Utrecht, Haarlem, Nijmegen, Haag, Maastricht.
 • BE: Antverpy, Brussel. DE: Freyburg, Halle, Drážďany, Muenster, Lipsko, Cáchy, Hamburk, Kolín, Duesseldorf, Frankfurt, Essen, Duisburg, Berlín, Magdeburg, Mnichov, Norimberk.
 • AT: Vídeň, Linec, Innsbruck, Solnohrad.
 • PL: Krakov, Štětín. SK: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Prešov, Žilina.
 • CZ: Zlín, Ostrava, Hradec Králové, Pardubice, České Budějovice, Olomouc, Plzeň, Liberec, Jihlava, Karlovy Vary, Cheb, Prostějov, Kolín, Břeclav, Praha, Louny, Třeboň a Brno

Zdroj: OSM

Nehody cyklistů s chodci v pěší zóně = nulapz_nehody2007-2015

Analýzu nehodovosti od roku 2007 (nejstarší dostupná data) pro starší pěší zónu (Masarykova, nám. Svobody, …), od 10/2010 pro novou pěší zónu (Joštova, Moravské nám., …) vše do 07/2015:
 • 152 je celkový počet evidovaných nehod všech vozidel
  • z toho 5 nehod zaviněných cyklistou v letech 2007, 2011, 2× 2013, 1× 2014 a to dvě havárie (asi něco jako pád na zem), dvě srážky s autem a jedna srážka se zaparkovaným autem.
 • 112 je počet nejčastější nehod – srážka automobilu s něčím co stojí (zaparkované auto, pevná překážka)
 • 16 počet srážek chodce s automobilem nebo tramvají

zdroj: statistika_nehod_lokalita_nPZ_2010-2015.pdf, statistika_nehod_lokalita_sPZ_2007-2015.pdf

Napište komentář