Skip to main content

Rada města Brna na svém zasedání 26. června 2018 schválila sérii investičních záměrů o celkové výši 100 mil. Kč. Pokud se tyto projekty podaří připravit a dostanou se i do závazného plánu investic, mohli bychom se v příštích letech dočkat realizace následujících opatření

CT Údolím Ponávky 2. etapa: Tř. Kpt. Jaroše (10,25 mil. Kč)

https://mapy.cz/s/2RdlN … „trasa bude vystavěna v aleji ve středu ulice … Na konci tohoto úseku bude úrovňový přejezd ulice Lužánecké do parku Lužánky.“

CT Údolím Ponávky 5. etapa: Červený mlýn–Myslínova (52,8 mil. Kč)

https://mapy.cz/s/2Rdkz … „trasa povede oddělená od dopravně zatížené Svitavské radiály. Zajistí se tak větší bezpečnost cyklistů i dalších účastníků silničního provozu.“ (zároveň se zde chystá stavba nové retenční nádrže Červený mlýn)

CT Údolím Ponávky 7. etapa: Podhájí–Karásek (3,4 mil. Kč)

https://mapy.cz/s/2Rdg2 … „Trasa v délce asi 500 m vede po současné pěší cestě překonávající malou terénní vlnu, překračuje po upravené stávající lávce Ponávku a podél železničního tělesa pokračuje až k podchodu u nádraží Brno–Řečkovice, kde se napojuje na ulici Karásek. V současnosti je v tomto úseku pro cyklostezku využívána nezpevněná cesta, která nemá dostatečnou šířku ani sklon pro odvodnění. Lávka přes Ponávku má nedostatečnou šířku. Cílem chystané investice je navrhnout kvalitní cyklistickou trasu potřebných parametrů zajišťující bezpečnost cyklistů a dalších uživatelů.“

Přehledová mapa cyklotrasy „Údolím Ponávky“ (zdroj: TS KPMB MMB)

Cyklostezka Tuřany–Dvorska (29 mil. Kč)

https://mapy.cz/s/2RdnP „vybudování obousměrné stezky pro pěší a cyklisty v šířce 2 m a délce asi 2,1 km. Stezka bude doplněna také o veřejné osvětlení“

Úsek cyklostezky podél Svitavy

https://mapy.cz/s/2Rd9F Dokončení cyklostezky v úseku podél Svitavy mezi ulicemi Kaštanová–Černovická

Zdroje

Napište komentář