Skip to main content

Brno připravuje nový územní plán a nyní je ta správná doba pro jeho připomínkování. Občanské sdružení Brnění sepsalo (PDF) připomínky také za cyklisty a podobně pan Vladimír Zavřel. My jsme se je rozhodli podpořit svým podpisem i mediálně. Myslíme si, že mají význam nejen pro plánování města jako místa pro náš život, ale také pro zviditelnění zájmů pěších a cyklistů před odpovědnými lidmi města.
Protože hromadné připomínky o nejméně 200 podpisech mají větší váhu, můžete je podpořit také vy svým podpisem na připomínkovací archy do 7. března 2011 a to na ekologické poradně Veronica, Panská 9, 602 00 Brno, otevírací hodiny pondělí – čtvrtek: 9 až 18 h, pátek: 9 až 14 hod. Zde také naleznete další připomínky k územnímu plánu.

Motivace pro vás

Pokud váháte, zda svůj podpis připojit, přečtěte si doporučení současného vedoucího Odboru dopravy Magistrátu města Brna:
„Dokud cyklisté nebudou vidět a hlavně slyšet, vždy se magistrát postaví za automobilisty protože automobilista křičí a cyklista mlčí, nikdo vám nebude dělat cyklopruhy kvůli pár lidem z o.s. Brno na kole, nikdo vám nebude otevírat pěší zónu pro cyklisty pro pár nespokojenců, kteří občas dojdou na magistrát.
Cyklisté nejsou vidět ani slyšet. Když se uzavře na nějakou chvíli jedna ulice pro automobily, to máte vidět ten šrumec, telefon se u nás netrhne a stovky automobilistů volají a nadávají… je zde jejich obrovská síla a magistrát naplňuje jejich požadavky… musíte být více vidět, slyšet a angažovat se.“
(citace Pavel Pichler: Cyklista ve středu města Brna, diplomová práce, str. 66, FSS MUNI, 28. 4. 2010)

Připomínky o.s. Brnění – kapitola cyklodoprava a pěší:

 1. Požadujeme možnost cyklodopravy ve všech ulic Městské památkové rezervace.
 2. Požadujeme doplnění cyklistických tras na území Starého Brna.
 3. Požadujeme doplnění cyklistické trasy do míst s dnešní velkou frekvencí cyklistů a zároveň rizikem střetu cyklistů s motorizovanou dopravou – ulice Cejl, Milady Horákové, Lidická, Koliště, Křenová, Úvoz, Údolní, Husova, Hybešova, Veveří a další. Ve všech těchto místech navrhnout oddělenou trasu či pruhy pro cyklisty.
 4. Požadujeme zajištění konektivity cyklistických tras, řešení jiných způsobů dopravy v centru města a jeho okolí podřídit potřebám cyklistické a pěší dopravy, přehodnocení sítě cyklodopravy tak, aby jeho hlavní síť netvořily nábřeží řek, ale naopak radiály, které jsou v konceptu UP Brno uvedené jenom jako doplňkové.
 5. Požadujeme umístění cyklistického a pěšího propojení podél Svitavského náhonu (Staré Ponávky) – viz studie zpracovaná atelierem 1. černopolní, s.r.o.
 6. Požadujeme umístění cyklistického (a pěšího) propojení skrze rozsáhlé bloky zahrádkářských kolonií – nad poliklinikou Židenice, nad klášterem na Starém Brně (mezi pivovarem a Helgolandem, z Tomešovi ulice na ulici Vinařská), Jurankou a v dalších lokalitách.
 7. Požadujeme pro hlavní silniční komunikace uprostřed VMO zavedení pravidla mít značené cyklistické pruhy.
 8. Požadujeme zavedení obousměrného provozu pro cyklisty v jednosměrkách.
 9. Požadujeme zavedení ploch pro parkování kol na cca 25 m2 a jejich umístění u univerzit, nádraží, přestupních uzlů MHD.
 10. Požadujeme zrušit návrh cyklistické trasy mezi ul. Mendlovo náměstí, Úvoz a Pellicova (velký výškový rozdíl) a vyřešit vedení této trasy jiným způsobem (například po Pekařské), doporučujeme naopak mimoúrovňové překřížení Úvozu pro pěší a cyklisty (Žlutý kopec – Pellicova), jak je dlouhodobě navrhováno.
 11. Požadujeme zavedení prvku „pěší zóny – návrhové“ do legendy Návrhu a tyto zóny uplatnit na ulici Pekařská, Jaselská, Bratislavská od Cejlu na Příkop, dále na celém Mendlově náměstí.
 12. Požadujeme doplnění hlavních pěších tras tak, aby propojovaly lokální subcentra – dle výkresu Krajinné a urbánní osnovy (viz interaktivní mapu Konceptu, výkres S1)

Cyklo-připomínky Vladimíra Zavřela:

 1. Požadujeme, aby se v rámci ÚP (v souladu se Zadáním ÚP), zajistilo vzájemné propojení všech vzájemně sousedících městských částí bezkolizními pěšími a cyklistickými trasami. Tam, kde to situace umožňuje – zejména na dosud nezastavěných plochách, samostatnými komunikacemi.
 2. Požadujeme, aby UP vyřešil (v souladu se Zadáním ÚP) napojení všech městských částí na systém hlavních a páteřních cyklistických koridorů a to nejpřímější možnou trasou s nejmenším možným převýšením a zejména u nově vznikajících rozvojových ploch zajistil jejich prostupnost samostatnou cyklostezku.
 3. Požadujeme, aby nově navrhované sběrné komunikace v plochách navržených k zastavění byly vždy doplněny souběžnou samostatnou cyklostezkou, pokud nebude v území vedena cyklostezka v jiné, pro cyklodopravu prokazatelně účelnější trase.
 4. Požadujeme, aby v rámci návrhu ÚP byly upraveny některé úseky navrhovaných hlavních a páteřních cyklistických koridorů a převedeny do tras přímějších a s nejmenším možným převýšením. Viz Příloha.
 5. Požadujeme, aby u ploch navrhovaných konceptem ÚP k zastavění a přesahujících 3 ha byla řešena i prostupnost těchto ploch pro pěší a cyklistickou dopravu (formou cyklostezek nebo minimálně cyklopruhů) a jejich propojení se sítí páteřních a základních cyklostezek v maximální možné míře v rámci ÚP, nebo alespoň v zadání jednotlivých regulačních plánů a územních studií. (Důraz má být kladen na ochranu stávajících vstupů do krajiny na rozhraní sídla a volné krajiny, ochranu či obnovu tras k veřejně přístupným cílům a ochrana či tvorba vycházkových okruhů.).
 6. Požadujeme, aby ÚP chránil všechna stávající pěší propojení mezi zastavěným územím a volnou krajinou. Požadujeme, aby v rámci ÚP byly vyznačeny a chráněny všechny veřejně přístupné účelové cesty, stezky a pěšiny mimo zastavěné území (evidované v souladu s §63, odst.1 zák 114/92 Sb. – Pasport veřejně přístupných účelových cest stezek a pěšin města Brna mimo zastavěné území).
 7. Vzhledem k tomu, že realizace navrhovaných cyklistických tras a cyklostezek bude otázkou mnoha let, požadujeme, aby byly do doby jejich realizace chráněny všechny stávající cyklistické trasy a cyklostezky evidované v souladu s §63 Přístup do krajiny, odst.1, zák 114/92 Sb.
 8. Žádáme, aby ÚP vymezil dostatečně velké plochy pro neorganizovaný sport a krátkodobou rekreaci pro všechny obytné zóny – zejména nově vznikající – podle možnosti buď vymezením funkčních ploch v rámci ÚP, nebo alespoň v zadání jednotlivých regulačních plánů a územních studií.

4 Comments

 • Jitka napsal:

  Na Panskou jsem to nestihla, snad to ještě stihne přijít poštou do toho 10.3. Posílat to mám na tu adresu Panská 9, 602 00 Brno, že?

  • Dan Bárta napsal:

   Ano, ekologická poradna Veronica, Panská 9, 602 00 Brno.
   Musí to nejpozději do 10. března 2011 do 12 hodin obdržet a poté to půjdou předat na magistrát města.

 • Martin Hanzalek napsal:

  Dobry den, chci se zeptat, proc nelze podpisy pro pripominky sbirat po internetu jako napr. v pripade petic? Brani tomu nejaka zakonna uprava?
  Bohuzel se do 7/3 na Panskou osobne nedostanu… kryje se mi to s pracovni dobou apod.

  • Dan Bárta napsal:

   Připomínky lze stáhnout (např. PDF), vytisknout a na Veroniku odeslat poštou. Většina autorů námitek očekává podpisy až do 10. března 2011, kdy musí být předány na Magistrát města Brna.
   PS: podle mých informací mají petice na internetu pouze popularizační význam a pro právní hodnotu petice je třeba vlastnoruční podpis.

Napište komentář