Skip to main content

Podpora městské cyklistiky – porovnání měst Brno a Štýrský Hradec

Napsal/a 2010-06-1614 dubna, 2019ANALÝZY, ZPRÁVY Z BRNA

Předložená bakalářská práce se zabývá městskou cyklistikou a její podporou. Představuje cyklistickou dopravu jako environmentálně příznivý způsob dopravy pro město a pomocí zahraničních zkušeností popisuje základní postupy její podpory. Stručně ukazuje zakotvení podpory cyklistické dopravy na úrovni České republiky a konkrétně mapuje cyklistickou dopravu v Brně. Zde poukazuje na současný stav a největší bariéry jejího rozvoje a zkoumá její podporu pomocí analýzy dokumentů, politické situace a působení občanských iniciativ. Zjištění pak kriticky srovnává s rakouským městem Štýrský Hradec, kde je již cyklistika běžnou součástí dopravního systému. Z tohoto srovnání vychází, že Štýrský Hradec má 5-6 krát rozvinutější cyklistickou infrastrukturu a úměrně tomu 5-6 krát více lidí využívá kolo jako dopravní prostředek. Autorka dochází k závěru, že v posledních dvou desetiletích byla podpora městské cyklistiky jako způsobu dopravy (ne rekreace) v Brně spíše pouhou součástí strategií a dokumentů. Současné dění ukazuje na možnou změnu tohoto trendu a zavedení některých opatření do praxe.
Ke stažení: Liskova_BP2010.pdf [PDF 1,5 MB] Originální adresa: http://is.muni.cz/th/265043/fss_b/