Skip to main content

Cyklostezka vedoucí podél Svitavy je od svého vzniku přerušena na ulici Křenová stejně jako tomu bylo o kousek dál u Hladíkovy. U Hladíkovy trvalo řešení, které vyústilo ve vybudování podjezdu, celkem 20 let. Křížení s ulicí Křenová město řeší od roku 2019, letos (2024) je tomu tedy pět let.

Shrňme si historii řešení křížení s ulicí Křenová:

2019

V participativním rozpočtu je navrženo v roce 2019 zhotovení studie proveditelnosti na vybudování podjezdu. Odbory dopravy a investiční hodnotí projekt jako neproveditelný, protože křížení bude řešeno v rámci rekonstrukce Křenové, potažmo samostatným investičním záměrem.

V říjnu 2019 je investiční záměr předložen ke schválení Radě města, ve vyjádření k IZ se DPMB staví kriticky k úrovňovému křížení a preferuje řešení podjezdem.

2021

V říjnu 2021 MMB poptává zhotovení technické studie úrovňového a mimoúrovňového křížení Křenové. Zadání pro technickou studii zde.

2022

Na webu brnoinmotion.cz město uvádí, že v roce 2022 byla zhotovena studie proveditelnosti, a že je v roce 2024 řešení podjezdu v přípravě.

Součástí záznamu jsou vizualizace podjezdu.

V září 2022 uvádí primátorka Markéta Vaňková, že je vybudování podjezdu plánováno na rok 2025: „Město se pochopitelně nemůže spokojit s odstraněním pouze jedné překážky na významné evropské cyklotrase. Již nyní disponujeme technickou studií podjezdu pod ulicí Křenová, který vybudujeme v koordinaci s rekonstrukcí této komunikace. Ta je v předběžném harmonogramu plánována na rok 2025, doplnila Markéta Vaňková.

2024

Podjezd Křenová není zařazen na seznam infrastrukturních priorit pro rok 2024, potažmo 2025. Město vydává tiskovou zprávu informující o aktualizaci investičního záměru z roku 2019. Ve zprávě je uvedeno, že doba realizace bude prodloužena o dva roky s tím, že termín zahájení prací není stanoven. Pokud zástupci města dříve předpokládali realizaci v roce 2025, dvouletým odsunem se dostáváme k roku 2027.

Pokračování

V tomto článku budeme nadále monitorovat přípravu podjezdu Křenové. Počátek řešení podjezdu Křenové lze dohledat přinejmenším v roce 2019, aktuální (květen 2024) odhad realizace je rok 2027.

2 Comments

 • JindrichP. napsal:

  V posledních letech tudy jezdívám poměrně často a na podjezd se velice těším. Sice už jsem za ta léta našel způsob, jak tuto silnici relativně bezpečně překonat (většinou najetím na tramvajový pás a dokončením manévru až je od centra volno), ale ne každý je tak odvážný, takže překonáváním silnice s tramvajovou tratí mohou strávit poměrně hodně času.
  Navíc šalina směrem do města musí po překonání mostu musí zpomalit, zřejmě kvůli křížení kolejí – těch pár vteřinek se dá využít k dobru, jste-li dost odvážní…

  Na co jsem ještě optimální způsob překonání silnice nenašel, je Ivanovický most, kde se letos instalovala betonová bariéra na krajnici směrem k Makru. Asi to má chránit chodce, protože chodník je ve stejné úrovni jako vozovka. Mě toto řešení totálně narušilo osvědčený způsob překonávání silnice stylem postupného řazení do pruhů směrem k semaforu s konečným překonáním protisměru a najetím na tento snížený chodník klidně i uprostřed mostu. Takto jsem vždy řešil dopravní situaci v každém pruhu zvlášť.
  Nyní je pro mě silnice téměř nepřekonatelná, neboť musím de facto jet kousek v protisměru směrem k Makru, poté se na místě otočit a překonat všechny tři pruhy najednou, a to tak, abych vjel na onen chodník ještě před začátkem souvislé betonové bariéry.
  Možná by pomohlo každou druhou bariéru odstranit, než se Brno? dokope k podjezdu i v těchto místech.

  Tak mnoho zdaru v boji s téměř větrnými brněnskými mlýny a těším se na pokračování!

  • JindrichP. napsal:

   Ještě jsem se pro zajímavost podíval na mapu Cyklistických nehod, a u Zderadova mostu není na mapě žádná nehoda, na rozdíl od Ivanovického mostu, kde jsou hned 3 záznamy (2x 2021 a 1x 2015). Takže asi tak.

   viz. Mapa cyklistických nehod https://data.brno.cz/datasets/mestobrno::cyklistick%C3%A9-nehody-bike-accidents/

Napište komentář