Skip to main content

Plánovaná cyklotrasa STUDENTSKÁ

Napsal/a 2009-03-1528 března, 2019DĚNÍ NA RADNICI

Celková délka 14,1 km – realizováno 2,1 km (z toho 2 km cyklostezky)
Trasa spojuje dva nejvýznamnější studentské areály ve městě – Palackého vrch a Kampus ve Starém Lískovci. Původně byla trasa tvořena Studentskou radiálou, Centrální severojižní trasou a Bohunickou radiálou. Na severu prochází souběžně s ulicí Chodskou, resp. Botanickou a tvoří radiální napojení studentského areálu na Palackého vrchu. V centrální části města prochází parky Koliště a přednádražím prostorem (Centrální severojižní tangenta). Na ulici Nové Sady navazuje Bohunická radiála. Ta vytváří napojení na nově budovaný areál Kampusu. Realizovaný je pouze severní část celé trasy, centrální a jižní úseky byly pouze studijně prověřovány.

 • Medlánky, letiště – koleje VUT
 • Koleje VUT
 • Purkyňova
 • Purkyňova – Vodova
 • Vodova
 • Vodova – přejezd Skácelova
 • Dobrovského
 • Chodská
 • Chodská – Přejezd Tábor
 • Přejezd Šumavská
 • Botanická
 • Botanická – Přejezd Kotlářská
 • Botanická – přejezd Sokolská
 • Botanická – Přejezd Smetanova
 • Antonínská
 • Přejezd Antonínská
 • Mášova
 • Mášova – Přejezd Mezírka
 • Moravské náměstí
 • Křižovatka Koliště – Lidická
 • Parky Koliště
 • Parky Koliště – přejezd M.Horákové
 • Parky Koliště – přejezd Jezuitská
 • Přejezd Malinovského náměstí
 • Benešova
 • Nádražní
 • Nové sady
 • Nové sady – křížení Hybešova
 • Křižovatky Nové sady – Poříčí
 • Novosadský most
 • Renneská třída
 • Přejezd Vídeňská
 • Krematorní
 • Kamenice
 • Přejezd Rybnická
 • Oblá
 • Přejezd Kamínky
 • Petra Křivky

a