Skip to main content

Plánovaná cyklotrasa STAROBRNĚNSKÁ

Napsal/a 2009-03-1528 března, 2019DĚNÍ NA RADNICI

Celková délka 18 km – realizováno 0,6 km (z toho 0,6 km cyklostezky)
Skládá se z Kohoutovické radiály, Centrální východozápadní trasy a Podolské radiály. V západní části bylo započato výstavbou a bylo by proto účelné dovést trasu minimálně do centra města. Studijně byla prověřena až do oblasti Mendlova náměstí. V cestě ji však leží územně nedořešené prostory vlastního Mendlova náměstí a Pekařské na jedné straně a prostor CD centra a Nová městská třída na straně druhé. Jedná se však o nesmírně důležitý koridor, který do budoucna propojí město západní a východní část města. Napojení východního sektoru města se jeví jako stěžejní. V průběhu času byly studijně prověřovány trasy po ulici Francouzské, Křenové i Bratislavské. Ve zmiňovaných variantách narazilo vedení cyklistů v ulici na nutnost většího či menšího omezení počtu parkovacích míst. A to se ukázalo jako politicky neprůchodné. Posledním možným řešením je propojení podél drážního tělesa s návazností na lávku Koliště. Napojení Slavkovského bojiště po tělese staré Líšeňské trati se jeví směrově a sklonově nejvhodnější.

 • R43 – Bellova
 • Bellova
 • Podjezd Libušina třída
 • Libušina tř. – Svahová
 • Svahová
 • Přejezd Návrší Svobody
 • Potocká
 • Šárka
 • Antonína Procházky
 • Procházky – Pisárecká
 • Pisárecká
 • Pisárecký most
 • MUK Hlinky
 • Hlinky
 • Hlinky – přejezd Křižkovského
 • Mendlovo náměstí
 • Pekařká
 • Přejezd Husova
 • Šilingrovo náměstí
 • Starobrněnská
 • Zelný trh
 • Přejezd Masarykova
 • Orlí
 • Přejezd Benešova
 • CDC
 • Lávka Koliště
 • Garáže Vlhká
 • Vlhká
 • Vlhká – Špitálka
 • Vlhká – Špitálka – lávka
 • Přejezd Špitálka
 • Špitálka – Svitava
 • Lávka Svitava
 • Svitava – Kuklenská
 • Kuklenská
 • Geislerova
 • Táborská
 • Tramvaj Nezamyslova
 • Nezamyslova
 • Pod sídlištěm
 • Přejezd tramvajové tratě Líšeň
 • Ostravská I
 • Stará Líšeňská trať
 • Napojení Podolí
 • Napojení Podolí – křížení Holzova