Skip to main content

Na ulici Údolní v Brně došlo k instalaci dopravního značení, které znamená přímou hrozbu pro zdraví a životy lidí dopravujících se po této ulici na kole směrem do centra. Došlo k instalaci pásu podélného parkování, v jehož důsledku budou lidé na kolech vytlačeni buď na tramvajové těleso, anebo budou riskovat život jízdou ve dveřní zóně.

“Denně jsme se setkávali s nespokojenými občany, kteří po nás požadovali okamžitého řešení stavu se zaparkovanými vozidly v rozporu se zákonem o silničním provozu a dopravním značením”, popisuje Radek Hála z brněnské městské policie. Na Údolní mezi Obilním trhem a Marešovou totiž docházelo k nelegálnímu parkování. Podle zákona je mezi 5.00 a 19.00 zakázáno stát v menší vzdálenosti než 3,5 metru vedle tramvajových kolejí.

Tuto situaci se rozhodli vyřešit radní Brna-střed za ANO Jiří Švachula (jehož několik firem sídlí na Údolní 13) a Pavel Dvořák, a to tak, že svou politickou vůli žádající zvýšení počtu parkovacích míst zdarma pro kohokoliv převedli skrze Odbor dopravy na změnu dopravního značení a legalizaci parkování na Údolní. Odbor dopravy MMB následně přišel s odůvodněním, že

 • „umožnění podélného parkování v úseku ulice Marešova, Obilní trh […] bude přínosné pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu v dané oblasti“
 • „zavedení celodenního parkování v této části ulice je v souladu s požadavkem zvýšení úrovněbezpečností a plynulosti provozu v dané oblasti a to z pohledu všech účastníků provozu na těchto pozemních komunikacích“

Ano, čtete správně, podle Odboru dopravy má podélné parkování „zvýšit bezpečnost… všech účastníků provozu“, tedy včetně lidí dopravujících se na kole. Ve skutečnosti ale legalizace parkování na Údolní bezpečnost lidí na kolech dramaticky zhoršuje. Člověk na kole jedoucí do centra má tyto možnosti:

 1. pohybovat se těsně vedle podélně parkujících vozidel a riskovat sražení dveřmi, kvůli kterému již letos jeden člověk v Brně na Pekařské zemřel, případně riskovat sražení dveřmi a odhození pod kola tramvaje třeba i v protisměru, člověk doletí daleko.
 2. jet na tramvajovém pásu a vyhnout se dveřní zóně; a případně za sebou zdržet tramvaj plnou lidí a tak omezit plynulost městské hromadné dopravy
 3. jet ve dveřní zóně velmi pomalu tak, aby člověk mohl bezpečně zastavit před otevřenými dveřmi a zároveň aby neomezoval tramvajovou dopravu (anebo rovnou kolo vést po chodníku)
Člověk na kole v dverní zóně

Člověk na kole v dverní zóně sevřen šalinou

Zavedení parkování na Údolní bezpečnost jednoznačně zhoršuje a to těm nejvíce zranitelným uživatelům komunikace. Zhoršuje také plynulost městské hromadné dopravy, neboť díky legalizaci parkování je z tramvajového tělesa nově sdílený jízdní pruh s automobilovou dopravou. DPMB podal námitky proti sdílení tramvajového tělesa s automobily kvůli špatnému technickému stavu tělesa, který se nadále bude zátěží automobily ještě zhoršovat, Odbor dopravy však námitku zamítl. Do rekonstrukce Údolní tak může dojít ještě ke zpomalení tramvají kvůli špatnému stavu kolejí.

Odbor dopravy také opět ignoroval Cyklogenerel, jehož naplňování má na starosti. Údolní má podle Cyklogenerelu být rychlou základní dopravní cyklotrasou propojující oblast Masarykovy čtvrti s centrem. Bezpečnost pro lidi dopravující se na kole má být zajištěna cyklopruhem, ať už vyhrazeným jízdním pruhem pro jízdní kola anebo víceúčelovým pruhem podle nové legislativy. Namísto pruhu zvyšující bezpečnost lidí na kole a atraktivitu cyklodopravy Odbor dopravy zařídil pruh pro parkování aut, který naopak bezpečnost a atraktivitu cyklodopravy významně snižuje.

Podle dat společnosti Brněnské komunikace v roce 2014 po ulici Údolní ve všední den projelo okolo 300 lidí na kolech. Pokud vezmeme v potaz setrvalý růst lidí dopravujících se v Brně na kole, může dnes reálně po ulici Údolní každý den projet okolo 400 lidí na kolech. Další tisíce lidí se po Údolní každý den dopravují tramvají. Nově bylo zřízeno okolo 30 parkovacích míst. Tato místa byla zřízena na dramatický úkor každodenní bezpečnosti 400 lidí a na úkor plynulosti dopravy tramvají dalších tisíců lidí. Nepoměr mezi užitkem z „parkování zdarma“ reálně pro necelých 50 lidí (obsazenost 1 auta v Brně ve všední dny je 1,6 osoby) a ohrožením bezpečnosti stovek lidí, respektive ohrožením plynulosti dopravy tisíců, je dechberoucí.

Inu, už jsme si zvykli slýchat, že pro cyklodopravu v brněnských ulicích prý není prostor. Na druhou stranu dva metry šířky ulice pro parkování (odpovídající např. potřebné šířce pro dva cyklopruhy) se na Údolní podařilo najít. Snad se z Údolní stane precedens, a jakmile bude potřeba najít dva metry šířky ulice pro cyklopruhy, ukáže Odbor dopravy jak je šikovně dokáže najít.

Aktualizace:

Na webu Brna-střed je k dispozici vyjádření radního za ANO Pavla Dvořáka: „Co se týče cyklistů, kteří hojně využívají tuto lokalitu, tak je třeba uvést, že v případě nutného průjezdu touto lokalitou, lze najít dostatek objízdných cyklotratí určených přímo pro cyklisty“. Jinými slovy, jezděte jinudy, když se vám naše parkování nelíbí. Dlužno dodat, že termín „cyklotratě“ je neologismus, a že žádné objízdné cyklotrasy srovnatelné svou přímostí a jednoduchostí s Údolní nalézt nelze, natož cyklotrasy určené přímo pro lidi na kolech vyznačené např. jízdním pruhem pro jízdní kola.

18 Comments

 • Petr Štolfa napsal:

  …z magistrátu… 🙁

 • Petr Štolfa napsal:

  Který panák s magistrátu tam má svoji, nebo na babičku psanou firmu? 🙂

 • Petr Štolfa napsal:

  Zvažuji, že zde budu jezdit po chodníku.
  http://petr-stolfa.blog.cz/1609/jezdim-po-chodniku
  Podruhé se již nenarodím.

 • Pavel napsal:

  Jezdím pravidleně a mohu říct, že jízda ve dveřní zóně je opravdu nepříjemná. Několikrát jsem musel dost brzdit či vyhýbat. Tady je to nebezpečné tím, že když kolem cyklisty projíždí šalina, nemá poměrně dlouhou chvíli kam uhnout.
  Navíc se mi i stalo, že se náhle otevřely zadní dveře vozidla. Tam nesedí řidič, čili jeho povědomí o pravidlech silničního provozu může být nižší.

 • alice napsal:

  podle mě je zásadní první reakce…Silniční zákon – $27 odstavec (2) “V době od 5.00 do 19.00 hodin je zakázáno stání tam, kde by nezůstal mezi vozidlem a nejbližší tramvajovou kolejnicí volný jízdní pruh široký nejméně 3,5 m… skoro si myslím, že z tohoto ustanovení výjimku udělit nelze a vnímám to jako nebezpečný precedens. Nemůže Brno na kole podat stážnost na nadřízený orgán odboru dopravy? Za chvíli se takhle „povoleně“ bude parkovat v Brně všude :-(.

 • Lenka napsal:

  Nevím, proč byla udělena výjimka ze zákona:
  Silniční zákon – $27 odstavec (2) „V době od 5.00 do 19.00 hodin je zakázáno stání tam, kde by nezůstal mezi vozidlem a nejbližší tramvajovou kolejnicí volný jízdní pruh široký nejméně 3,5 m.
  Předpokládám, že se teď spustí lavina i v jiných částech Brna. Už teď jezdím na kole po tramvajovém pásu na Merhautově, na Veveří, kde na mne cinkají tramvaje. Tak jsem si pořídila zpětné zrcátko, abych mohla sledovat provoz za sebou a snažím se vmáčknout mezi auta, která tam NEDOVOLENĚ stojí, a to ještě dříve, než mne tramvaj dojede. Sedněte si na kolo, když je po dešti, a zkuste kolmo přejíždět KOLEJE, protože, když nenajede kolmo, tak si dáte na hubu. Promiňte mi to slovo *hubu*, ale jak jinak to nazvat? Už jednou jsem měla úraz po vynuceném najetí na koleje. Já dodržuji zákony, t.j. po chodnících nejezdím. Na Botanické jsem relativně novým zákonem donucena použít zparchantělou smíšenou stezku s mnoha přechody. Takže před přechodem slézám s kola a za křižovatkou znovu nalézám na kolo. Zdržuji i auta, která očekávají, že jim to přefrčím přes ten přechod, a tak zbytečně zastaví, i když teprve dojíždím k přechodu. Kvůli autům se staly obousměrky jednosměrkami. Když jsme chtěli nápravu, t.j. aby mohli cyklisté projíždět v jednosměrce v opačném směru, tak se rozvinula diskuse, jak je to pro cyklisty nebezpečné. Kde máte svoji statistiku o sražených cyklistech v protisměru? Podívejte se, kolik nových jednosměrek vnziklo v okolí Třídy Kapitána Jaroše. Doposud tam není možnost vjet do těchto nových jednosměrek a tak tam nesmylně kroužím a zdržuji auta za sebou.
  Někdy mám pocit, že jsem byla slabá (nechtěla jsem být prudičem) a nevolala měštáky, aby rozdávali botičky nebo přímo odtahovali auta. Chápu, že někdy auto potřebuje u těch kolejí na chvíli zastavit. Ale nesmíi to být setrvalý stav. Ví-li řidič, že tam stát nemá, tak je i nějaká šance, že je mezi auty místo, kam se mohu „schovat“ před tou tramvají. Ale v případě, že to bude legalizované parkoviště, tak se nikam nevejdu, protože tam budou nacpána auta.

 • Marek napsal:

  ?? 😀 Bože to je kravina. Takže to nepůjde nikam odtlačit. stejně jako když uvázna na Husově 😀 Nebo všide jinde kde je zůžení mezi krajem vozovky a kolejemi… Bože vemte rozum do hrsti!

 • David napsal:

  Pokud má být Údolní podle Cyklogenerelu rychlou základní dopravní cyklotrasou propojující oblast Masarykovy čtvrti s centrem, tak odbor dopravy naplňuje Cyklogenerel na jedničku. Spřáhlo tramvaje vražené do zadku cyklisty mu dokáže průměrnou rychlost zvednout spolehlivě… Celkem by mě zajímalo, jestli někdo z odboru dopravy nejezdí do práce na kole:o)

  • Jakub napsal:

   Vzhledem k pozici zastávky šaliny Obilní trh a délce onoho úseku se je do této situace možné dostat poměrně komplikovaně.
   Aby šalina „tlačila“ cyklistu před sebou celý úsek, musel by ji předjet v zastávce což odporuje pravidlům silničního provozu.
   V případě najetí do kolejiště před zastavující tramvají si myslím, že bude mít cyklista dost času jet kolejištěm.
   Vzhledem k délce úseku 200m jej i poměrně pomalý (16km/h) cyklista projíždí za cca 45s a rychlý (25km/h) za 30s.
   Dobu zastávky bych odhadnul také na cca 30s. Bez brždění a rozjezdu. Myslím, že i pomalý cyklista bude dojet na samotném konci úseku…
   Jestli někdy budu mít cestu můžu si to na kole ověřit. Pravdou ale je, že asfalt mezi kolejemi by zvednul komfort cyklistů i řidičů několikanásobně…

  • Lenka napsal:

   Včera jsem měla v zádech autobus č.81. Vůbec to není příjemný pocit.

  • Jakub napsal:

   Setkala jste se s autobudem, který jezdí jednou za 2 hodiny. Věřím, že to byl nepříjemný pocit. Avšak vzhledem k pravdepodobnosti výskytu tohoto jevu bych to nepovažoval za problém…

 • Vratislav Filler napsal:

  Tenhle odstup parkování od kolejí je extrémně blbý, protože při něm už bezpečně (tedy mezi kolejemi) pojede jen minimum nejotrlejších cyklistů. Být tam o půl metru méně, tak to bezpečnosti paradoxně pomůže, protože bude každému jasné, že to vpravo od kolejí nejde. Přeju do Brna hodně zdaru při řešení takovýchhle věcí, neporozumění máme v Praze podobné.

 • Lenka napsal:

  Jen se divím, že nikdo nezareagoval na můj příspěvek v obecné diskusi, kde jsem ihned po přečtení článku v Rovnosti reagovala, že vzniká nová „Pekařská“ a dala tam i odkaz na daný článek. Za půl roku budou tvrdit, že to nikdo nepřipomínkoval, takže je to vlastně v pořádku a může to tak zůstat.

 • Alan Balvan napsal:

  Mate k dispozici nejake konkretni statistiky, ktere by vypovidaly o tom, ze pohyb na kole podel rady zaparkovanych aut je skutecne nebezpecny, nebo jen uplatnujete sve predsudky na zaklade nekolika ojedinelych incidentu?

  • Michal Šindelář napsal:

   Dobrý den pane Balvane,
   chcete hrát ruletu se životy lidí a na základě nějaké pravděpodobnosti sázet na to, zda bude někdo zabit nebo zmrzačený?
   Fatálním nehodám je třeba v první řadě předcházet v situaci, kdy pravděpodobnost fatální nehody existuje. Nově vytvořené parkování tuto pravděpodobnost výrazně zvyšuje, protože systematicky vystavuje lidi na kolech jízdě ve dveřní zóně, do které je bude navíc tlačit provoz tramvají, neboť málokdo z lidí dopravujících se na kole bude chtít mít za sebou tramvaj v případě jízdy v bezpečném odstupu od zaparkovaných aut. Proto se mnozí budou snažit vyhnout se tramvaji a raději pojedou ve dveřní zóně. Já jen doufám a modlím se za to, aby někdo otevřenými dveřmi nesrazil člověka na kole pod kola tramvaje. Bohužel toto riziko je nyní díky nově zavedenému parkování výrazně vyšší.
   Můžete to nazývat „ojedinělým incidentem“ klidně, ale je to hazard s lidskými životy.
   Zdravím Vás,

  • Petr napsal:

   Pro Michal Šindelář:
   Tak v tom případě by se dalo velmi lehce předcházet těmto nehodám zákazem cyklistiky a žádné nehody by nehrozily. Co vy na to? Ono by hlavně stačilo, aby cyklisté znali dopravní předpisy a chovali se ukázněně a žádné nehody nehrozí.

   • Michal Šindelář napsal:

    Dobrý den,
    zákaz cyklistiky? Ale to zní jako sociální inženýrství! Snad nechcete lidem nakazovat, jak se nemají dopravovat?
    Ptáte se, co já na to. Podle mě je to nesmysl.
    K dopravním nehodám – každý rok se jich v Brně stane okolo 2 500, z nichž totální většina je čistě pouze s účastí motorových vozidel. Takže s tou kázní by bylo efektivnější začít u jiných uživatelů pozemních komunikací než u řidičů nemotorových vozidel.
    Zdravím Vás,

  • Lenka napsal:

   Kolega, který jezdí autem a dělá u nás školení pro řidiče, tvrdí, že je to špatné i pro řidiče aut. Když někomu klekne auťák, tak ho nepůjde nikam odtlačit.

Napište komentář