Skip to main content

V květnu jsme na zastupitelstvu požadovali změnu v přístupu k cyklodopravě. Po měsíci jsme obdrželi odpověď, kterou lze obrazně shrnout: „Bolí pacienta zlomená ruka? Na prst mu dáme náplast a zasádrujeme nohu, tak za rok či dva.“
[singlepic id=663 w=240 h=180 float=right] V úterý 17. května 2011 jsme společně s Cykloguerillou a dalšími občany navštívili Zasedání zastupitelstva města Brna. Zde jsme politikům kromě happeningu přednesli text, který apeloval na zastupitele v těchto bodech:

 • upozornil na shodné předvolební sliby všech stran k cyklodopravě
 • vysvětlil rozdílnost mezi cyklo-turistikou a cyklo-dopravou
 • poukázal na malou podporu cyklo-dopravy, asi 3 miliony Kč/rok (oproti 1 664 milionu Kč/rok pro MHD a nebo proti 23 milionů Kč/rok pro bruslaře a turistiku)
 • upozornil na tragický stav podmínek pro cyklodopravu
 • požadoval opatření pro cyklisty v centru a dále na ulicích Kounicova, Úvoz, Lidická, Vídeňská či Jihlavská
 • požadoval rozšíření vjezdu do pěší zóny
 • požadoval stojany na parkování kol
 • žádal respektování schváleného Generelu cyklodopravy

Po měsíci jsme obdrželi odpověď náměstka Kotziana. Navíc, na žádost Martin Andera pro potřeby Komise dopravy RMB byla také vypracována zpráva Odboru dopravy k rozvoji cyklodopravy.

Odpověď Kotziana: drobečky a sliby

[singlepic id=662 w=240 h=180 float=right]
odpověď Roberta Kotziana: S vjezdem do pěší zóny Policie ČR nesouhlasí, město ho údajně není schopno ovlivnit. Do části historického centra vjezd povolen už je. Praha a Ostrava údajně nepovoluje vjezdy do pěší zón vůbec. Jeďte na kole v noci nebo kolo zaparkujte a dál běžte pěšky.
komentář BNK:

 1. Náměstkova myšlenka parkování kol okolo pěší zóny, či možnosti vjezdu v noci je nepochopením smyslu, funkce a přínosů cyklodopravy a je v rozporu se schváleným Cyklogenerelem.
 2. Nesouhlas Policie ČR pouze říká, že předložené řešení nebylo kvalitní nebo nebylo dostatečně průkazné. Žádáme aby Odbor dopravy pověřil a zaplatil zkušeného projektanta, který umí hledat řešení. Určitě se nabízí otevřít pěší zónu částečně např. průjezdný kříž Rašínova-Masarykova, Starobrněnská-Orlí.
 3. Praha má klíčové pěší zóny otevřené pro cyklisty (Staroměstké nám., nám. Republiky, Anděl), Ostrava bude mít otevřenou pěší zóny v centru – má kladně projednáno a je plánována v souladu s Koncepcí cyklodopravy na rok 2011. Dále je povolen vjezd na kolech do pěší zóny je v krajských městech Hradec Králové, Pardubice, České Budějovice, Olomouc, Plzeň, Liberec, Jihlava, Karlovy Vary. Výjimkou je Zlín, kde však letos budou tento problém projednávat v nově zřízené komisi pro cyklodopravu. Dále je vjezd povolen např. z těch menších Vídeň, z těch větších Cheb, Prostějov, Kolín. Brno je tedy v Česku raritou.[singlepic id=747 w=240 h=180 float=right]
 4. Možnost zajíždět do části historického centra města kulhá na obě nohy, neboť se v něm lze pohybovat jen v labyrintu jednosměrek a zónách vzájemně neprůjezdných částí s nutností využívat malý městský okruh Koliště, Husova.
 5. Víme, že vjezd do pěší zóny má širokou předvolební podporu všech stran, prohlášené jejich lídry: Onderka, Kotzian, Ander, Rychnovský, Sýkorová, Matonohová (viz Sedmička: Semilasso: horká půda pro politiky).
 6. Pokud se prokáže, že Brno by mělo zůstat jediným městem v pěší zóně bez dopravy, žádáme naplnění volebního slibu jiným způsobem a to zřízením průjezdných a bezpečných tras sever-jih východ-západ přes historické centrum mimo pěší zónu. A dále rozšíření zákazu vjezdu do pěší zóny na všechna vozidla, zejména neukázněné řidiče taxi, nebezpečné tramvaje a nákladní vozidla zásobování.

odpověď RK: Opatření na ul. Kounicova bude formou pikto a cyklopruhy v roce 2011 nebo 2012
komentář BNK: Z odpovědi není zřejmý rozsah úprav a zda navržené řešení bude v souladu se zásadami Generelu cyklodopravy. Časový horizont je také nepřiměřeně dlouhý vzhledem k tomu, že se jedná jen o změnu dopravní značení.
[singlepic id=742 w=240 h=180 float=right] odpověď RK: S úpravami na ulici Lidická město neuvažuje, jezdí po ní mnoho aut, na kole jeďte ul. Kounicovou. S Jihlavskou nepočítáme, připravujeme cyklostezku Kamenice.
komentář BNK: Právě proto, že po Lidické a Jihlavské jezdí mnoho aut a nad rychlostním limitem požadujeme zklidnění těchto ulic (v souladu s Generelem cyklodopravy). Jedná se především o organizační opatření a změnu dopravního značení, které lze provést během několika týdnů. Cyklostezka podél Kamenice se připravuje již 10 let (přibližně od roku 2003), ze současného rozpočtu byla vyškrtnuta. Navíc doporučovat ulici Kamenici jako alternativu k Jihlavské je stejně nesmyslné jako doporučovat jízdu vlakem Kohoutovickým, nebo Líšeňským.

odpověď RK: Budou zřízeny stojany v roce 2011 nebo 2012. (Podle dalších informací z OÚPR MMB jde o cca 5 lokalit po 6ks)
komentář BNK: Zřízení stojanů vítáme, zvláště pak když ještě před měsícem odpovídaly městští úředníci na dotazy občanů: „Nejde, neumíme, nelze, otravujte jinde.“ Proč však akce za desítky tísíc korun má trvat rok až dva není vůbec zdůvodnitelné.
odpověď RK: Společné pruhy cyklo/MHD na ulici Úvoz v úseku Konečného nám.-Údolní (srpen 2011), drobná úprava dopravního značení.
komentář BNK: Zřízení vítáme, považujeme ho za velmi levné a efektivní. Jsme přesvědčeni, že takových opatření by šlo provést ve městě desítky.

Na co náměstek neodpověděl:

 • nevyjádřil se k možným opatřením na ulici Vídeňská
 • nevyjádřil se k dlouhodobému podfinancování cyklo-dopravy vůči MHD 8× i s přepočtem uživatelů, vůči bruslařům a cyklo-turistice 9×
 • do jaké míry se daří naplňovat etapy schváleného Generelu cyklodopravy

Co uvedl Kotzian navíc:

 • Přípravu pruhů Libušina třída, Libušino údolí s realizací 2011 nebo 2012.
 • Přípravu pruhů Novolíšeňská mezi ul. Mifkova a Jedovnická s realizací 2011 nebo 2012.

komentář BNK: Tyto aktivity vítáme. Je však třeba vnímat, že v kontextu Generelu jsou to akce s významem pro dvě městské části Líšeň a Kohoutovice. Tato opatření pracují s přebytkem asfaltu, který leží ladem a zřizující pruhy pro cyklisty uvnitř městských částí. Generel však označil za kritická místa především prostupnost centra a napojení městských částí na centrum.

Stanovisko Odboru dopravy

Stanovisko odboru dopravy obsahuje přehledněji to, co je ve vyjádření náměstka Kotziana. Navíc ale pracuje s nepravdivým tvrzením, že Generel cyklodopravy není závazný, což není pravda. Generel je jeden ze strategických rozvojových dokumentů města Brna.

Závěr

Výše citový dopis náměstka pak ukazuje stále zřetelněji:

 • na podfinancovanost cyklodopravy
 • neochotu pracovat systematicky na změně centra ve prospěch chodců a jízdních kol
 • nepochopení výhod při změně současné organizace dopravy ve městě
 • přínosnost systému nenáročných změn dopravního značení (jednosměrky, pruhy)
 • nerespektování zásad a priorit schváleného Generelu
 • slibovaná opatření nemají pevný termín, jedná se o plovoucí sliby

Na závěr dánské heslo: Where there is a will, there is a cycleway. Kde je vůle, tam jsou cyklostezky.

Odkazy a dokumenty

Originály dokumentů si můžete přečíst v následujících odkazech:

[youtube 0IKtfQKDBJQ]

Napište komentář