Skip to main content

Některé věci si za peníze nepořídíte, jako třeba postavu NAKOLEONa. Oblečení pro něj už ale bez peněz neseženete.
Přinášíme slibovaný rozpočet jízdy NAKOLEONa a jeho 1000 věrných a necháváme tak všechny nahlédnout do provozních útrob práce, která NAKOLEONa v Brně umožnila.
 

Výdaje     Příjmy
Materiál, služby 1945 Prodej triček 53331
Afterparty Denisovy sady (pronájem, kapela, zvukař) 14000 Prodej placek 2900
Tisk (plakáty A3 330 ks, letáky 2000 ks) 4030 Výnos Denisovy sady (jídlo a pití) 6100
Výroba triček 295 ks 32921
Výroba placek 200 ks 1900
Reklama Facebook 4000
cca 700 hodin práce dobrovolníků 0
Celkem 58796       62331

 
Nejzajímavější informací je to, že jsme skončili v zisku, a to přesně 3 535 Kč. Nikdo z nás to nečekal a od začátku jsme počítali s tím, že do jízdy s NAKOLEONem budeme investovat nejen velké množství svého času, ale také vlastních peněz. V den jízdy jsme se však dostali z červených do černých čísel. Prodej posledních cca 25 ks triček, dobrovolné příspěvky za mňamky od Food Not Bombs Brno a prodej nápojů v Denisových sadech nás dostaly ze ztráty!
A co uděláme s těmi 3 535 korunami? Použijeme je na pokrytí nákladů při pořádání jarní cyklojízdy. Nákladů je vždycky dost 🙂
Z kolonky příjmy je jasné, kdo NAKOLEONovi pomohl uskutečnit jízdu 1050 lidí Brnem.  Byli jste to vy. Všichni, kdo jste si koupili placku, přispěli na jídlo anebo si dali něco k pití na afterparty, anebo si koupili tričko. Samotná trička přinesla NAKOLEONovi čistý zisk přes 20 000 Kč. Děkujeme!
Cenu trička si každý zvolil sám. A kolik jsme za trička platili? Průměrný NAKOLEONův věrný si tričko koupil za 187 Kč a přispěl tak 75 Kč NAKOLEONovi (výrobní náklady na 1 tričko byly 112 Kč). Nejčastěji zaplacená částka za tričko byla 200 Kč (celkem 140 lidí).
A nyní hitparáda nejštědřejších kupců triček:
1. 650 Kč (1x)
2. 500 Kč (1x)
3. 300 Kč (24x)
Na závěr ještě jedna (nesmyslná) statistika.
 

Ze zvědavosti jsme spočítali průměrnou cenu trička podle jeho velikosti. Teoreticky by se tyto ceny neměly lišit a být si podobné, a to jsou. Mimo velikost S, jejíž cena je trošku podprůměrem víc, než by měla být. Člověk by si mohl říct, malé tričko, menší člověk (dítě, dospívající), který má méně peněz. Ale tuto hypotézu nám vyvrací průměrná cena triček velikosti XS, které jsou ještě menší, ale lidé za ně platili více. A možná je to jen šum v datech, který by se vytratil při větším počtu prodaných triček. Nevíme. Co myslíte vy?
A abychom odpověděli na otázku v nadpisu – NAKOLEON je odhalen, platí ho lidi, kteří ho mají rádi anebo je jim jinak sympatický.
Brzy bude následovat další text, tentokrát vyhodnocující samotnou cyklojízdu a její účastníky. Pokud víme, jsme zatím první v ČR kdo zjišťoval, kdo jsou lidé účastnící se cyklojízdy, co se jim líbí, nelíbí a jak se po městě obvykle dopravují. Těšte se na odhalení sebe sama, brzy zjistíme, kdo jsme!

2 Comments

  • Cyklistka Kity napsal:

    Příští rok také ráda gratis napeču dobroty na prodejní stánek… NAKOLEON je skvělá akce za dobrou věc ;o)!!!

    • Michal Šindelář napsal:

      Mńam! Už jsme si odložili kontakt na Vás stranou a budeme Vás zjara kontaktovat!

Napište komentář