Skip to main content

Chování lidí v dopravě lze sledovat nejen na ulici ale i statistikou. Tou může být přehled přestupků, evidovaných Městskou policií, která jich na území města Brna řeší drtivou většinu. Statistika je často věc ošidná a správná interpretace může být složitá, my se o ni přesto pokusíme.


počet přestupků podíl počtu výše pokuty, pokud neřešeno domluvou podíl udělených pokut volba dopravního prostředku do školy a zaměstnání
zdroj/rok MP 2010 MP 2010 MP 2010 MP 2010 SLDB 2001
chodci 796 0,9 % 218 400 Kč 0,8 % 20  %
cyklisté 371 0,4 % 99 900 Kč 0,4 % 1 %
motoristé 83 147 98,6 % 28 091 600 Kč 98,9 % 15 %
hromadná doprava 63 %
celkem 84 314
28 409 900 Kč    

Vysvětlivky: MP = Městská Policie, SLDB = Sčítání lidí, domů a bytů. Poznámka: data SLDB za rok 2011 budou k dispozici až v roce 2013
Nejprve je třeba říct, že se jedná o evidované přestupky jen Městskou Policií, nikoliv přestupky, které se sice staly, ale prošly bez povšimnutí nebo je řešila Policie ČR (Pomáhat a chránit). Proto půjde jen o část přestupků, či dokonce jen zlomek. Počet přestupků lidí na kole, autem nebo pěšky je třeba poměřovat tím, jak často jezdí. Zde je patrné, že nejméně přestupková je hromadná doprava (mnoho lidí v jednom voze) a chodci, následně cyklisté a nejvíce propíraná je motorová doprava. Zaměřme se ale na přestupky lidí jezdících na kolech.

přestupky cyklistů
počet vyřešeno domluvou bloková pokuta postoupeno k dořešení správnímu orgánu výše blokové pokuty průměrná výše pokuty
jízda po chodníku 168 76 92 0 46 800 Kč 509 Kč
jízda v protisměru – B2 116 72 44 0 22 500 Kč 511 Kč
jízda bez osvětlení 51 11 39 1 17 200 Kč 441 Kč
jízda v pěší zóně 9 8 1 0 200 Kč 200 Kč
jízda po přechodu 8 2 6 0 2 500 Kč 417 Kč
jízda na červenou 7 0 7 0 7 000 Kč 1 000 Kč
alkohol 6 0 0 6
zákaz vjezdu – B1 5 1 4 0 3 200 Kč 800 Kč
2 osoby na kole 1 0 1 0 500 Kč 500 Kč
celkem 371 170 194 7 99 900 Kč 515 Kč

Jízda po chodníku

Pardubice, ulice Karla IV.

Jízda po chodníku (případně na přechodu) je nejčastějším přestupkem v Brně roku 2010 ohrožuje chodce, zejména malé děti a starší. Pomiňme teď případy, kdy např. cyklista zajíždí do domu nebo si zkracuje cestu autům zaslepenou ulicí. Mnozí cyklisté najíždí na chodník podél silnice téměř instinktivně – pokud je snížený obrubník a chodník vede ve směru jízdy opouští vozovku a jedou mimo něj, využívají i přechody. Důvod je nasnadě: mají předem strach nebo už zkušenost ze společné jízdy s motorovými vozidly, vůči kterým jsou velmi zranitelní a na chodníku se cítí od aut chráněni. Každý si už asi zažil nebezpečné předjíždění bez dostatečného odstupu, náhlé otevření dveří auta nebo nedání přednosti na křižovatce. To má několik rovin:

 1. Silnice nejsou upraveny pro společný provoz motorových vozidel a cyklistů (zejména chybí zklidňovací opatření a cyklopruhy).
 2. Cyklisté si neosvojili dovednost bezpečné jízdy ve společném provozu, což je za současné situace věc nesnadná i pro zdatné a bystré.
 3. Na západě Evropy ale i např. v Pardubicích je zvykem, že na širších chodnících se připouští kromě hlavního provozu pěších i provoz cyklistů, předpokládá se to využijí ti slabší či pomalejší (děti a starší lidé).

Jízda v protisměru

Jízda v protisměru v četnosti následuje. V Brně je 160 km jednosměrek z toho oficiálně obousměrných pro kola je asi 1 km. Jednosměrky byly zřízeny z důvodu zklidnění rezidenčních ulic (a parkování), průjezd autům byl ponechán jen v hlavních ulicích. Cyklista si tedy může volit mezi jízdou po frekventovaném hlavním tahu nebo jednosměrkou. Volí často jízdu jednosměrkou v protisměru: jede v ní řádově méně aut, auta jezdí pomaleji a pouze v jednom směru a šířka často umožňuje vzájemné vyhnutí auta a kola. Poznámka: německé předpisy ERA z roku 2010 zakazují vytvářet jednosměrky pro cyklisty při zbývající šířce ulice 3 metry a více u frekventovaných ulic 4 metry a více.

Jízda bez osvětlení

Jízda bez osvětlení je snad špatný zvyk z dob kdy dynamo na kole ubíralo síly. Při rychlostech vyšší než chůze je světlo za šera a tmy nezbytností. Dnes jsou blikačky velikosti kovové padesátikoruny a cenou podobné nebo se užívají bezbateriová nábojová dynama. Takže více světla, více zde: více světla.

Jízda v pěší zóně

Jízda v pěší zóně je běžná v 9 ze 14 krajských měst v ČR. V Brně je vjezd pro kola do staré pěší zóny jen 17-9 hod. Tato přes den pro kola neprůjezdná pěší zóna je obklopena převážně jednosměrkami a ty vnitřním dopravním okruhem. Opět tu je volba cyklisty zda se vydat po 4 pruhu Koliště, jednosměrkou nebo pěší zónou (zpravidla po tramvaji Rašínova-Masarykova nebo spojce Orlí-Starobrněnská). Samozřejmě jsou místa jako ulice Česká, kde kolo nenajdete ani v povolených hodinách.

Závěr

Cyklisté tvoří zanedbatelný objem evidovaných dopravních přestupků v Brně. Většina z nich se k nim uchyluje z důvodů nepřizpůsobení ulic jejich potřebám, které jsou téměř výhradně propůjčeny autům a to málo co zbude zůstane chodcům. Podrobnou analýzu přestupků motoristů ponecháváme na jiných, data jsou níže.
Zdroj dat: Městská policie Brno, 2012 MP_Brno-106-01b-P1-web (url MP) a Dělba přepravní práce

Články na podobné téma

12 Comments

 • Dan Bárta napsal:

  Jako administrátor jsem diskuzi uzamčel. Na závěr si dovolím jedno moudro: jediné co opravdu máme možnost změnit je sebe.

 • Zdeněk Dvořák napsal:

  Ano paušalizuji a budu paušalizovat dokud bude poměr arogantních a slušných cyklistů 9:1.
  Jak mám být tolerantní v situaci kdy na mě útočí cyklista na chodníku slovy narvi si ty fagany i s čoklem do prdele a táhni do hajzlu? Situace z této soboty. Chodník na Baarově nábřeží. Mám se podle vás usmát, omluvit a pokračovat řekou? Jsem o pět let mladší než, ale neznamená to že si nechám takovéto chování líbit od kohokoli bez ohledu na věk. Těmi staršími jsem myslel lidi okolo 40-50ti, kteří už si nepotřebují dokazovat jací jsou frajeři a nejspíš už doma léčili pár odřených kolen a zlomených nohou!!
  Pravidelně jezdíme do Prahy k příbuzným a většinou pokud počasí dovolí chodíme bruslit do stromovky. V životě jsem tam nezažil to co obden v Brně. Praha je daleko před Brnem i v chování řidičů na silnici a to už pár let. Vídeň a Berlín mají hustší síť cyklopruhů a je tam cítit že si toho obyvatelé váží, cyklisté, bruslaři, koloběžky důchodci na tříkolkách. Nikdo nemá s nikým problém. Ano máte pravdu že to odráží stav naší společnosti. A co má být? Toto kavárenské klišé situaci ani neomluví ani nevyřeší!!!
  Vaše argumentace ohledně stezek je poměrně zvláštní. Skoro bych se měl začít stydět za to, že se tříletým děckem na kočáře, pětiletým vedle kočáru a sedmiletým psem uháníme padesátikilometrovou rychlostí se sluchátky na uších a tváříme se: „uhněte zmrdi jede král“. Já samozřejmně chápu jak může dítě nebo pes ohrozit chodce. Ale neřeším tu náhodou od začátku to že Brněnští cyklisté neumí používat ani ten zvonek ani hubu aby o sobě dali VČAS na vědět???? Myslím, že můj zájem je celkem jasný. Kdo dopadne hůř po případném střetu? Můj pětiletý syn případně pes, nebo cyklista? Ano těžko říct, ale já to zjišťovat nechci!! Cyklista je nebezpečnější pro chodce než naopak stejně jako je auto nebezpečnější pro cyklistu. Nikdo mi toto přesvědčení nevyvrátí stejně jako přesvědčení, že ten nebezpečnější má být obezřetnější. Možná si všimnete toho, že tomu nebezpečnějšímu nedávám celou zodpovědnost, ale chci po něm aby si uvědomil svůj potenciál i to, že je zodpovědný za svoje jednání!!!
  Vy po nás nechcete toleranci! Vy po nás chcete to abychom se nechali šikanovat, urážet a ještě se za to omlouvali a tleskali tomu když se vám cyklistům zprovozní další kilometr cyklopruhu!!!

 • Zdeněk Dvořák napsal:

  Paušalizuji jednoduše proto, že poměr arogantních cyklistů ku slušným cyklistům je v Brně 9:1. Jak mám být podle vás tolerantnější? Mám se podle vás po výroku „Narvi si ty fagany i s čoklem do predele a táhni“, usmát naložit kočár a zbytek cesty pokračovat řekou? (Pouze cituji sobotní výrok jednoho vašeho cyklistického kolegy na chodníku ulice Baarovo nábřeží. Bohužel musím říct že podobný slovník je u cyklistů vůči chodcům poměrně běžný, na stezkách je daleko ostřejší.)
  No ano paušalizuji a budu paušalizovat dokud se situace nezmění a většina cyklistů se bude chovat jako prasata. Většina!
  Poměrně pravidelně jezdíme k příbuzným do Prahy a při většině těchto návštěv chodíme bruslit do stromovky. V životě jsem tam nezažil to co zažívám denně zde. Nutno podotknout že Praha je v galantnosti a ohleduplnosti řidičů daleko před Brnem i na silnicích.
  Naprosto stejně lépe je na tom Vídeň a Berlín kde v běžném provozu nemám strach jet po těchto městech na bruslích ve skupině dva dospělí každý s kočárem a pes na volno. Ty dvě naposled zmíněná města mají hustší síť „cyklo pruhů“ ze strany obyvatel je cítit že si toho váží a že nikdo není pánem, bruslaři, cyklisti, koloběžky, důchodci na tříkolkách nikdo nikomu nenadává.
  Vaše argumenty ohledně stezek jsou velmi zvláštní. Samozřejmě se s dvouletým děckem v kočáře pětiletým vedle kočáru a sedmiletým psem se proháníme po stezce padesátikilometrovou rychlostí a srážíme cyklisty do řeky a pod kola tramvají… Já chápu jak může malé děcko či pes ohrozit cyklistu – od začátku se tu snažím řešit to jak tomu včasným upozorněním zabránit. Hlavně proto že na případný střet by nejspíš více doplatilo moje dítě nebo můj pes než cyklista.
  Vy po nás chcete abychom byli tolerantnější? Ne vy po nás chcete, abychom se nechali šikanovat a ještě se za to omlouvali. Jsem o pět let mladší než vy a staršími cyklisty jsem myslel lidi kolem 40-50ti evidentně lidi kteří už si nepotřebují nic dokazovat a kteří už nejspíš doma léčili pár odřených kolen a zlomených nohou.
  Souhlasím s vámi, že výše popsané chování je obraz společnosti a co má být? Tímto kavárenským klišé se situace nedá omlouvat… Cyklista bude vždycky nebezpečnější chodci než chodec cyklistovi. Stejně jako je auto nebezpečnější pro cyklistu než cyklista pro auto. Jsem přesvědčen o tom, že ten nebezpečnější by se měl chovat obezřetněji.

  • Jiří Žiška napsal:

   Toto je můj poslední příspěvek k této diskuzi, která stejně nikam nevede, protože vy si myslíte, že chodcům patří vše.
   Rozhodně se nehodlám omlouvat za hulváta, který Vám v sobotu řekl to, co Vám řekl. Ale určitě neplatí, že počet hulvátů ke slušným cyklistům je 9:1 (spíše opačný). Mimochodem si nedokáži představit, jak zrovna na Baarově nábřeží jste si mohli zavazet. Mimochodem jezdím do práce deně a nemohu říci, že bych se s takovou situací setkal.
   Co se týče měst, tak jste to v předchozím přípěvku napsal tak, že to vyznělo spíše opačně. Že vybudování stezek nepomáhá.
   Co se týče ohrožení cyklistů, tak vy si myslíte, že když by cyklista srazil psa, nebo nedejbože dítě, tak by to vzal s radostí? Taková nehoda je těžká i pro cyklistu, ačkoliv se mu nic fyzicky nestane i kdyby za tu nehodu vůbec nemohl. A pes navodítku jdoucí po druhé straně než páníček je nebezpečný pro cyklistu i při malých rychlostech.
   Mimochodem jsem mluvil i o dvou případech porušení zákona na cyklistických stezkách (kde nemají chodci co dělat) a na smíšených označených dopravní značkou C10a (kde nemají co dělat chodci v pruhu pro cyklisty-mimo obcházení). Tam sice nejde přímo o bezpečnost, ale o omezení cyklistů.
   Já po chodcích nechci, aby se nechali šikanovat a omlouvat se za to. Já chci, aby se chovali taktéž ohleduplně. Např. nechodili roztaženi po celé stezce. Neposílali psy na cyklisty (ano, zrovna dnes jsem jeden takový článek četl, jak vaši mírumilovní chodci s loveckými psi se bavili tím, že jejich psi honili cyklistu – Bylo to v Plzni, ne v Brně). Apod.
   Ano, cyklista bude nebezpečnější pro chodce a auto pro cyklistu – a to má znamenat, že se chodci mají chovat bezohledně vůči cyklistům (potažmo autům) a cyklisté bezohledně vůči autům?
   Zkuste jezdit na kole, možná tu vzájemnou toleranci se naučíte jako já (chodec, cyklista i řidič – i v povolání).

   • Zdeněk Dvořák napsal:

    Ano, debata s člověkem který překrucuje stanovisko toho druhého – s vámi nemá smysl nikde ani na internetu ani na chodníku ani na silnici…
    Promiňte, ale jste zabedněnec, který vůbec nepochopil o co mi jde a ani se o to nesnažil. Typický cyklista. Poklona

    • Jiří Žiška napsal:

     Hurá, nějakou urážku na závěr jsem čekal. Jediný, kdo jste celou dobu překrucoval stanoviska jste byl vy.
     Začal jste s jízdou po chodníku (to bylo téměř jediné, s čím se dalo souhlasit). K tomu, že chodci porušují předpisy také jste se strategicky vyhnul a vyhlásil jste válku paušálně cyklistům (protože všichni cyklisti jsou zlo).
     Zajímalo by mne, jak můžu být typický cyklista, když jsem i chodec a řidič 😀 A navíc splňuji specifikaci slušnosti, kterou jste přisuzoval lidem na silničce v pokročilém věku.

     • Zdeněk Dvořák napsal:

      Někdy až budete mít chvíli času tak si přečtěte to co jsem zde napsal od začátku a p o m a l u. Možná vám pak dojde nejen o co mi šlo na začátku, ale i to kdy a jak proč se změnilo moje stanovisko a jestli vůbec.
      Typický cyklista začne kolem sebe kopat a křičet já nic já nic, já jsem chudák kterému všichni ubližujou. Vy jste ještě navíc hloupý nebo minimálně nejste s to rozumět delšímu textu. Ano vyhnul jsem se vašim připomínkám, které byly poněkud mimo výseč. Operovat tím, že oni dělají taky přestupky může jen nedospělé děcko…
      Na kolo nikdy nesednu – nerad bych, aby ze mě byl za pět let stejný pomatenec jako jste vy…
      Ano brněnští cyklisté jsou arogantní samolibé zlo.

 • Jiří Žiška napsal:

  *otázku = urážku

 • Zdeněk Dvořák napsal:

  Podle mě by měla policie začít situaci s cyklisty řešit nějak důrazněji. Letos se začátkem jara potkávám cyklisty zásadně na chodnících. Jejich arogance je neuvěřitelná. A ústních konfliktů už mám dost. Nutno uvést, že naprosto chápu a schvaluji snahu zredukovat neekologickou dopravu ve městě a že český cyklista to nemá na silnici mezi auty nejjednodušší. Ale vůbec nechápu proč by měla na aroganci menšiny cyklistů doplácet většina – chodci!!!!
  Jinými slovy pokud se na chodníku neumíte táhněte zpět na silnice!!! Pokud je mi známo nezměnilo se nic na tom, že na chodníku se smí pohybovat toliko chodci, což je ve vašem případě osoba vedoucí kolo, nikoli na kole jedoucí. Taktéž se nezměnila povinná výbava kol. Chcete-li kolo používat k provozu na pozemních komunikacích, musí být vybaveno zvonkem, nebo signálním zvukovým zařízením. Chápu proč se tlačíte ze silnic na chodníky, ale začněte se chovat tak že jste tam hosté!!! Dojíždíte-li chodce, který je k vám otočen zády dejte o sobě vědět, když už se chováte nezákonně.
  Za Brno a chodce vám tímto vyhlašuji válku. Buďto se naučíte chovat, nebo budete platit!!!

  • Jiří Žiška napsal:

   Vážený pane Dvořáku, naprosto s Vámi souhlasím, že cyklista nemá na chodníku co dělat. Já osobně po chodníku (pokud zde není cyklistická stezka) nejezdím. Přechod jeden přejíždím (se semafory o šíři cca 4 m). Ale musím podotknout, že chodci se také chovají bezohledně vůči cyklistům (na cyklostezkách, kde také nemají co dělat, ale i na smíšených stezkách). Chodí roztáhnutí přes celou stezku, o pejskařích raději ani mluvit nebudu.
   Musím Vás však opravit v jedné věci – zvonek, blatníky a ochrana řetězu již dávno nejsou součástí povinného vybavení kola, ale pouze doporučeného. Já osobně zvonek nemám, jelikož se mi na řídítka již nevleze. Navíc raději než bláznívé zvonení volím jinou formu oslovení chodců a to zdvořilé požádání.
   Musím však konstatovat, že i zdvořilá žádost se občas mine účinkem.
   Proto přestaňte prosím s vyhlašováním války a raději začněte být tolerantní. To je to co chodcům, cyklistům i řidičům schází.

   • Zedeněk Dvořák napsal:

    Vážený pane Žiško,
    položte si prosím jednoduchou otázku: Budu-li na kole po chodníku nebo stezce dojíždět rodiče s pětiletým dítětem, stihnou zareagovat když na ně zavolám ze dvou metrů? Celý tento problém řeším jako rodič a zároveň majitel psa. Ani dítě ani pes nedokážou zareagovat adekvátně k rychlosti jízního kola, pokud o sobě vy cyklisti nedáte včas vědět. Vám se nelíbí zvuk zvonku a ano nevejde se vám na řidítka – výmluva. Mě se nelíbí arogantní cyklisté, kteří přijedou na vaši úroveň řeknou sotva slyšitelně „pozor“ a pak jsou sprostí, když děti a psi nereagují tak jak by to cyklistům vyhovovalo. Za dobu od té mé první zprávy, kterou jsem sem napsal, jsem tak vzteklý, že cyklisty na chodníku tolerovat nehodlám vůbec a na stezkách pro chodce a cyklisty (všiměte si prosím toho, že se jedná o stezky pro chodce -A- cyklisty. Nikoli o stezky pro cyklisty) hodlám tolerovat jen ty slušné. Tolerantní by měl být především ten rychlejší a ten který svým jednáním dokáže způsobit větší škody…
    Jeden takový postřeh. Zajímavé je to, kteří cyklisté se nebojí zvonky a hlasivky použít v dostatečném předstihu tudíž efektivně a slušně a kteří cyklisté se tváří jako páni světa, kterým podřadný druh chodec zabírá jejich Lebensraum. Mezi ty první patří hlavně starší cyklisté na silničních kolech a mezi ty druhé patří hlavně naondulované důry a mladí machýrci, kteří se jeli ukázat na stezku na horském kole na pláštích širokých jako dlaň. Těch druhých je mi spíš líto nicméně tolerovat je nebudu ani na stezce pro chodce a cyklisty!
    Nejde mi o nic jiného, než aby vaše iniciatva Brno na kole naučila brňáky zvonit. Nebudou se muset vztekat ani jedni ani druzí. Zajeďte si do Bratislavy, Vídně, Berlína nebo do Prahy a pochopíte že pár cyklopruhů na Mendláku neudělá Brno ani čistší ani bezpečnější!!!
    A hlavně pochopíte to že se tu na kolech pohybuje především tlupa neurvalých buranů… Ode mě toleranci opravdu nečekejte…

    • Jiří Žiška napsal:

     Právě o tom to je. Paušalizujete a mluvíte o tom, že vy tolerantní být nemusíte. Podle Vás patří vše jen chodcům. Případně možná ještě řidičům. Bez oboustranné tolerance (všimněte si toho, že celou dobu mluvím o oboustranné toleranci, narozdíl od Vás) bude situace na silnicích a stezkách vypadat tak, jak vypadá. Mimochodem to, že se mi nevleze zvonek na řídítka není jen výmluva. Mám tvar „vlaštovka“. Na jedné straně je cyklopočítač, na druhé světlo. Můžete mi prozradit, kam by se vlezl zvonek? Dále pak zdvořilou žádost říkám hodně dopředu a navíc zpomalím. Nikdy jsem nikomu nenadával, pokud jsem nějakou otázku neslyšel první od daného člověka. A to že je první napsaný chodec u stezky nic neznamená. V zákoně je psáno, že se pouze nesmí VZÁJEMNĚ ohrozit. Ještě horší je situace kdy na stezce pro cyklisty (ne smíšené) jdou chodci. Nebo když na stezce s rozdělenými pruhy (označené C10a) jdou chodci v obou pruzích.
     Patřím mezi slušné cyklisty, ale nemám ani silniční kolo, ani nejsem starší (pokud se 30 let nepovažuje za starší) 🙂
     Mohl bych použít obdobu vašeho přirovnání, že chodci jsou burani, ale protože nepaušalizuji, tak se k takovým výrokům snižovat nebudu. Mohu jen konstatovat, že mezi slušnými chodci se pohybuje pár hovad, stejně jako u cyklistů. Není jich ani více, ale ani méně. A odráží to stav naší společnosti.
     A ačkoliv nejsem členem iniciativy Brno na kole, musím poukázat na to, že např. v Holandsku to funguje, ale i v jiných státech a městech. Dokonce ve Vídni a Berlíně funguje i ta vzájemná tolerance. Nevím proč tvrdíte, že pak pochopím, že cyklostezky (cyklopruhy) neudělají Brno čistčí ani bezpečnější.

Napište komentář