Skip to main content

Nová brněnská Rada ohlásila, že ustanovuje „pracovní skupinu pro cyklistickou dopravu.“ Zprávu rychle převzala média. Někteří lidé mohli nabýt dojmu, že nové obsazení radnice dělá konečně něco pro cyklodopravu.

Faktem je, že pracovní skupinu pro cyklodopravu ustanovil jako náměstek pro dopravu Matěj Hollan začátkem roku 2017. Pracovní skupina sestávala z Koncepční cykloskupiny a Technické cykloskupiny. Myšlenka byla ta, že koncepční skupina bude řešit priority, záměry, a technická již samotnou realizaci a projednávání výkresů. Obě skupiny se měly scházet zhruba jednou měsíčně a to odděleně, do té technické jsme přizváni nebyli, ačkoliv se v ní často řešily koncepční témata. Koncepční cykloskupina se za Hollana sešla celkem 11 x, v roce 2017 to bylo 8 setkání, začátkem roku 2018 potom 3 setkání (v lednu, únoru a březnu). Potom se doprava přesunula pod Richarda Mrázka, který cykloskupinu již nesvolal.

A nyní, týden po veřejném ohlašení „založení“ cykloskupiny jsme dostali pozvánku k účasti. Současná Rada požaduje svolávání koncepční cykloskupiny minimálně 2x ročně a technické 10x ročně.

Jen aby se nezapomnělo – cykloskupinu, na kterou začala být zvána odborná veřejnost, založil v roce 2017 Matěj Hollan, a scházela se v peridocitě až jednou měsíčně. Současná rada pouze znovu oživuje dřívější cykloskupinu, ale předpokládá spíše peridodicitu setkání každých šest měsíců, namísto každoměsíčního provozu.

Napište komentář