Skip to main content

Mobilita v Brně 2050 – komentář k navrženým vizím

Napsal/a 2015-12-1128 března, 2019NAŠE PROJEKTY

Plán mobility Brno – výběr vize

Komentář k materiálu „Plánu udržitelné městské mobility města Brna – výběr vize“ (sic);
Všechny vize vývoje dělby přepravní práce (vyjma Hájkovy) chtějí pokles aut o 25 – 50 % současného podílu, růst cyklodopravy o 200 % – 400 % současného podílu, růst MHD o 10 – 15 % současného podílu, růst pěších o 40 – 60 % současného podílu. To je ale změna o 180 stupňů současného stavu a směřování.
V předložených vizích zcela chybí 3 klíčové a nutné tvrdé změny (hardwaru) pro realizaci výše uvedené změny:

  1. výstavba/dostavba infrastruktury pro udržitelnou dopravu (dostavba a přeložky kolejí, zkvalitnění a pokud možno zrychlení MHD, vytvoření základní sítě cyklostezek, navrácení přechodů)
  2. zásadní přerozdělení ulic ve prospěch udržitelné dopravy a to včetně těch co neprojdou brzkou rekonstrukcí (uvolnění ulic pro chození, jízdu na kole v protisměru, pobytové prostory)
  3. regulace motorové dopravy (v pohybu kapacitně a ve stání finančně), neboť prostor ulic není neomezený

Ve vizích přebývá, neboť nemá vliv na městskou mobilitu, případně neřeší její problémy:

  1. Bikesharing má minimální vliv na cyklodopravu. Bikesharing funguje jen jako reklama na kolo. Jízda na kole potřebuje bezpečné cesty. Kodaňský projektant říká, že stačí, když tu a tam parkovací místa ustoupí cyklostezce.
  2. Důraz na mobilní aplikace, které nevyřeší nedostatek, umí jen pracovat se zbývající kapacitou. Znalost, že v Kohoutovicích je dost parkování, nesaturuje poptávku v centru. IDOS mi nevyřeší, že v MHD je cesta do práce 2x časově delší než autem.

Stanovení cílové dělby přepravní práce. Představa o zvýšení podílu MHD může narazit na limity maximální možné úrovně. Podíl MHD 53 % na dělbě přepravní práce, která je nyní v Brně, je světovou raritou, jen málo měst na světě má tento podíl ještě vyšší. V čem Brno ale tragicky zaostává, je podíl nemotorové dopravy (pěší a chůze), běžně bývá podíl chůze okolo 20 %, v Brně je 6 %.
Cíl pro rok 2050 by tedy měl počítat s minimálním podílem 10 % pěší a 10 % cyklodopravy, cílem pro MHD by mělo podíl udržet minimálně na 50 % a samozřejmě redukovat IAD na max. 30 %.
Realistická vize vývoje dělby přepravní práce může vypadat následovně:

Vize dělby přepravní práce pro Brno
rok
2014 2030 2050
Pěší 6% 9% 12%
Cyklo 2% 6% 12%
MHD 53% 52% 51%
IAD 39% 33% 25%
Celkem 100% 100% 100%

 
Brno na kole, z.s.
prosinec 2015

Napište komentář