Skip to main content

Lidí na kole jezdí dvakrát víc než před 10 lety, lze vyčíst ze sčítání, které si objednává město. Sčítání je jedním ze základních podkladů pro plánování a bezpečnost v dopravy.

Srovnání součtu klíčových ulic

Počet cyklistů v ulicích Brna se za 10 let zdvojnásobil. Až 3× nárůsty lze pozorovat na Nových Sadech (cyklo+BUS pruhy od 2010), Kounicově (cyklopruhy od 2012) a cyklostezkách u Anthroposu (stavba před rokem 2001) a Svitavském nábřeží u Zetoru (stavba před rokem 2001). Součet se skládá z vybraných profilů – příjezdů do centra a převážně poříčních cyklostezek v zastavěném území nebo spojující městské části. Prudký skok v neděli mezi léty 2009 a 2010 je zřejmě způsoben převážným převzetím dat z roku 2006.

Vybrané profily do ročního součtu

druhvybrané profilyrealizace cykloopatření
radiály do centraVeveříne
Kounicova2013
Lidickáne
Milady Horákovéne
Bratislavskáne
Cejlne
Křenováne
Dornychne
Nové Sady2010
Pekařskáne
Údolníne
centrumRašínovane
Šilingrovo nám.ne
tangentyKČT 1 Svratecká (Bystrcká)1993
KČT 1 Svratecká (Anthropos)1998
KČT 1 Svratecká (Heršpická-Kšírova)1997 (druhý břeh 2012)
KČT 5 Svitavská (Charbulova)2002
KČT 5 Svitavská (Vranovská)ne
KČT 5 Svitavská (Babická)2009
ostatníCS Botanická (Tábor-Hrnčířská)1994
CS Královopolská2001

 Pentlogram cyklistů 2014

Věrohodnost dat

(Po)chyby v datech s ohledem na interpretaci dat z celoměstkých úhrnů, lze je vnímat jako systematické, tedy eliminovatelné. Data zpracovává po celou dobu jedna firma, stejný člověk, stejnou metodikou. K jednotlivým průzkumům lze mít následující pochybnosti:

  • Ne všechna místa jsou počítána každý rok nebo každé vydání mapy,
  • sčítání cyklistů je mimo stezky často sekundární cíl při sčítání intenzit motorové dopravy,
  • průzkumy vznikají v průběhu celé sezóny,
  • není jasné jakým způsobem je provedeno sčítání v uličním prostoru, zda je v úvaze jen vozovka stezka/chodník nebo obé,
  • není jasné zda jsou rozlišováni uživatelé cyklostezek (bruslaři, chodci, cyklisté).

Zdrojová data: pentlaky_variace4.xlsx, pentlogramyBKOM_2014.zip

Napište komentář