Skip to main content

Předkládaný materiál vznikl na zadání Svazu měst a obcí za podpory Státního fondu dopravní infrastruktury. Hlavním cílem práce je jednoduchým způsobem napomoci samosprávě měst a obcí v prosazování zásad bezpečnosti silničního provozu (BESIP). V oblasti prosazování BESIP se prolíná značné množství zákonných předpisů norem a technických podmínek, které i u odborné veřejnosti jsou často chápány mylně a v mnoha případech dochází ve snaze po dodržení těchto„omezení“ k zhoršení bezpečnostní situace provozu.
Cílovou skupinou jsou hlavně starostové menších obcí, kteří nemají k ruce dostatečný tým odborných kádrů k prosazování problematiky BESIPu a potřebují řešit problémy s bezpečností silničního provozu. Práce katalogizuje základní postupy a doporučení pro zvyšování bezpečnosti v dopravním prostoru měst a obcí.
Práce je rozdělena do sekcí, které jsou barevně odlišeny pro jednodušší orientaci. Jednotlivé
sekce se zabývají následující problematikou:

 • Dodržování předepsané rychlosti vozidel
 • Bezpečnost cyklistů
 • Hromadná doprava
 • Místa styku dvou komunikací a dopravní napojení míst ležících mimo komunikaci

Pro každou sekci jsou vytvořeny základní texty popisující danou problematiku a vzorové listy typických příkladů řešení. Do problematiky jsou zahrnuty i nové postupy a technologie zvyšující u jednotlivých opatření jejich účinnost. Pro usnadnění rozhodování o užití opatření je pro každý vzorový list zpracována tabulka obsahující následující popis:

 • Dodržování předepsané rychlosti vozidel
 • Technické parametry
 • Vliv na rychlost vozidel
 • Vliv opatření na bezpečnost dopravy
 • Vliv opatření na bezpečnost dopravy
 • Orientační investiční náklad
 • Způsob povolovacího procesu
 • Budoucí správce
 • Začlenění dle Národní strategie BESIP

Při zpracování materiálu zpracovatelé vycházeli z platných norem, technických podmínek a zákonů. Avšak v mnoha případech si tyto standardy odporovaly a bylo nutno hledat kompromisy. Některé z navržených vzorových listů však některým z předpisů odporují a je nutno tyto prodiskutovat s odbornou veřejností. Autoři při zpracování vždy hledali takové možnosti a řešení, která umožňují účinné prosazování prvků BESIP s vynaložením optimálních finančních prostředků.
(použit krácený úvod z dokumentu projektu Dopravně inženýrská opatření BESIP v obcích)
Výstupní dokument projektu: 09_07_25_BESIP.pdf (13,5 MB)
Odkaz projekt: SMO BESIP

Napište komentář