Skip to main content

Čím v Brně jezdíme? Jak se dotuje doprava? Jsou cyklostezky levné stavby nebo tunely? Je nějaká změna v dopravním chování v Brně za poslední dekádu 2001-2011? Budeme vybírat mýtné?

Převážně jde o náklady na výstavbu infrastruktury nebo provozní náklady. Započteny nejsou náklady zanedbatelné, sdílené (např. údržba) a neoddělitelné (nemají položku v rozpočtu), dále celospolečenské náklady na zdraví, veřejný prostor, nehodovost, zranění a náklady za parkovací socialismus automobilů (město poskytuje nebo toleruje parkování soukromých věcí zdarma na svých pozemcích). Dále více zde:
http://www.cdv.cz/ztraty-z-dopravni-nehodovosti-na-pozemnich-komunikacich-za-rok-2010/
http://finmag.penize.cz/penize/268219-parkovaci-zony-radsi-mista-vydrazte-v-aukci

Zdroje

[1,2] ČSÚ SLDB, vyjížďka do školy a zaměstnání 2001/2011
[2] výpočet efektivity modalit – vybrány pouze významné a jednoúčelové náklady
[2,3] Rozpočty MMB, kapitálové výdaje 2001-2011
[2,3] Náklady na výstavbu VMO Brno, ŘSD ČR 2001-2011
[3] sčítání dopravy BKom, a.s. 2001-2012 (orginály)
[3] sčítání ADOS, 2013
[3] náklady na vybrané stavby vs. počet uživatelů

Napište komentář