Skip to main content

NAKOLEON se stal českou ikonou, a letos shromáždí nejvíce lidí a kol v ČR na jednom místě, účast odhadujeme na 2 000 až 3 000. Na jeho úspěchu se přirozeně chtějí podílet i ostatní a nabízejí nám své peníze výměnou za propagaci. A my se ptáme, od koho je správné si peníze vzít?
Loňská jízda s NAKOLEONem se vtiskla do tváře Brna, které zažívá bezprecedentní boom jízdních kol. Odhadujeme, že v současnosti čas od času sedne na kolo v Brně 10 000 až 20 000 lidí. S tím, jak rostou počty Brňanů na kolech, roste i NAKOLEON. 20. září 2014 bude celostátní svátek jízdních kol, cyklojízda s NAKOLEONem, která bude opravdu velká. Bude to možná trochu festival, bude to hodně zábavy, a bude to napínavé.
Ale než vyzradíme, co vás letos čeká, pojďme se bavit o penězích. Loni jsme vystačili s 60 000 Kč, na které jsme se společně složili. Letos máme větší plány a rozpočet se nám zněkolikanásobí. Takže potřebujeme peníze nejen z vlastních kapes. Naštěstí tu máme partnery, firmy a organizace, které chtějí NAKOLEONa podpořit a vložit do něj vlastní peníze. A naneštěstí tu máme firmy, které by také rády naši věc finančně podpořily.
Proč naneštěstí? Půjdeme rovnou k věci. Oslovila nás nadnárodní korporace vyrábějící nápoje, kterou znají lidé po celé planetě. Budeme citovat z naší komunikace:
„Jaké nejvyšší možné partnerství můžeme u tohoto eventu získat?”
„Může nést daný event v názvu [název značky]? Případně jak jinak je možné závod pojmenovat / obrandovat [názvem značky]?”
Tato korporace měla zájem se maximálně svézt s NAKOLEONem, a nejlépe se dostat přímo do jeho názvu. A také by mohla nabídnout tolik peněz, že bychom měli o rozpočet postaráno. A my potřebujeme peníze, takže jak naložit s velkorysou nabídkou?
Zkrátíme to. Řekli jsme NE. Nechceme peníze za každou cenu a než nabídnutá suma je pro nás směrodatná povaha možného partnera. Co si budeme povídat, ona korporace se nikdy nestarala o podporu jízdního kola pro dopravu po městě, ani nemá nic společného s cíli Brna na kole, a s městem Brnem taky nemá nic společného. Navíc je viněna z podnikání, které nebere ohledy na místní lidi. My bychom vlastně vůbec nevěděli, jaké peníze by se k nám dostaly, a máme obavy z toho, že zisk této korporace je pošpiněn neúctou k lidem.
Ale partnery stále potřebujeme a hledíme spíše na společný zájem, než na pouhou sumu peněz. V businessu se tomu říká strategické CSR. Z naší strany se jedná u budování partnerství založených na společném zájmu a vzájemné důvěře. Proto jsme si stanovili kritéria, podle kterých budeme uvažovat nad nabídkami partnerství. Zde jsou:

  • Partner je lokální a zaměstnává lidi v našem regionu
  • Partner podporuje místní producenty
  • Partner podporuje lidi starající se o své město
  • Partner podporuje rozvoj cyklodopravy
  • Předmět podnikání partnera je blízký cílům Brna na kole
  • Partner se reálně chová společensky odpovědně

Pokud potenciální partner nesplňuje ani jedno kritérium, tak si asi nebudeme rozumět. Pokud však rozpoznáme, že minimálně jedno kritérium bere vážně (a čím více tím lépe), pak se otevírají dveře ke společnému jednání a s trochou vůle i ke vzájemně prospěšnému a posilňujícímu partnerství.
Chtěli bychom dosáhnout toho, aby NAKOLEON nepatřil nikomu, ale nám všem. Aby byl spojnicí mezi firmami, organizacemi a obyvateli Brna, a odrážely se v něm společné zájmy nás všech. Chceme být pyšní na naše partnery, a stejně tak předpokládáme, že naši partneři budou na svou podporu NAKOLEONa hrdí.
A namísto závěru výzva: stále hledáme partnery. Nabízíme především propagaci, která doputuje k desítkám tisíc lidí, a na samotné cyklojízdě až k 3 000 lidí. A jsme otevření nejrůznějším formám partnerství, přesně podle vašich a našich potřeb. Máte-li zájem jít do toho s námi, kontaktujte Michala Šindeláře (tel. 733 286 101, sindelar.mich@gmail.com) a zjistěte, jak si vzájemně můžeme vyjít vstříc.
 
 

Napište komentář