Skip to main content

Češi čerpali dopravní zkušenosti v Berlíně

Napsal/a 2008-03-1628 března, 2019REPORTY

Ve dnech 15. a 16. října 2008 uspořádal Dopravní program Nadace Partnerství ve spolupráci s berlínským Senátem odbornou exkurzi do Berlína.
Exkurze byla zaměřena na zklidňování dopravy a podporu chodců a cyklistů. Rozvoj a podpora pěší a cyklistické dopravy a snižování počtu automobilů jsou totiž hlavními cíli dopravní politiky německé metropole. Již dnes zde podíl cyklistů na celkovém objemu dopravy činí 12 procent.
Celá exkurze byla zajištěna dopravně šetrným způsobem. Do Německa i zpět jeli účastníci vlakem Eurocity a po Berlíně se skupina pohybovala na kolech zapůjčených systémem Call a Bike, který provozují Německé dráhy.
Podrobnou zprávu o exkurzi a ukázky opatření na podporu šetrné dopravy najdete na stránkách pořádající Nadace Partnerství.