Skip to main content

Už na jaře jsme Vás informovali o spuštění Participativního rozpočtu města Brna s názvem Dáme na Vás a provedli jsme výběr Brňany podaných projektů zaměřených zlepšení podmínek pro obyvatele Brna dopravující se pěšky nebo na kole, kterých byla zhruba čtvrtina z celkového počtu 216. Přes léto proběhlo posouzení proveditelnosti příslušnými odbory magistrátu, městskými částmi a dotčenými městskými společnostmi. Nyní (1.11. – 22.11.2017) probíhá finální hlasování. To rozhodne, který z 83 proveditelných projektů bude realizován.

O celkovou částku 20 mil. Kč bojuje celá řada dobrých nápadů na zlepšení našeho města a my Vám opět přinášíme výběr těch, které se zaměřují na bezpečnější infrastrukturu pro nejzranitelnější účastníky dopravního provozu. V seznamu níže naleznete názvy projektů s odkazy na jejich webovou stránku s detailním popisem a případné odkazy na propagační videospoty.

Proveditelné projekty pro pěší a cyklisty:

Poslední uvedený projekt je momentálně (neděle) zároveň prvním v průběžném pořadí. Je tak vidět, že pro Brňáky Stará dálnice představuje významnou prostorovou bariéru. Vzhledem k solidnímu náskoku projektu věříme, že nakonec bude mezi realizovanými. Projektem navržená studie by měla předložit řešení tohoto problému pro dopravu i rekreaci v této jinak krásné oblasti a snad se pak brzy dočkáme i jeho vyřešení.

První projekt z našeho seznamu je aktuálně těsně pod čarou realizace, proto prosím zvažte podporu právě jeho.

Hlasovat mohou pouze občané města Brna starší 18 let, každý má k dispozici sedm hlasů: 5 kladných a 2 záporné. Jednomu projektu můžete udělit max. 2 kladné a 1 záporný hlas.

Děkujeme, že podporujete udržitelnou dopravu v našem městě 🙂

Napište komentář