Skip to main content

Brno bude mít další dva nové úseky cyklistických stezek. Radní schválili na zasedání RMB R5/122 podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod na projekt Rozvoj sítě cyklistických stezek na území města Brna, II. etapa.

„Snažíme se rozšiřovat síť cyklostezek, přičemž finanční prostředky získáváme také z evropských fondů. V současnosti máme na stole dvě cyklostezky v celkové délce přes dva kilometry,“ řekl primátor města Brna Roman Onderka.

Předmětem projektu je výstavba dvou nových úseků cyklostezek na území města Brna v městské části Brno-jih a v MČ Brno-Tuřany.

Areál cyklistiky – lokalita Hněvkovského

lokalita Hněvkovského

Nová trasa cyklostezka pro pěší, cyklisty a in-line bruslaře podél řeky Svratky v Komárově propojí prostor u ulice Hněvkovského při železničním podjezdu s územím poblíž mostu přes Svratku na ul. Sokolova. Cílem je snížení počtu kolizí a tím zvýšení bezpečnosti na tomto úseku stezky. Projekt zahrnuje i výsadbu zeleně v biokoridoru a vytvoření cca 450 m dlouhého oválu, v jehož vnitřní části budou situována mlatová hřiště na pétanque a terénní nerovnosti pro bicrossovou trať. Celková délka nové stezky je 1356m.

Cyklistická stezka Kaštanová – most přes dálnici D2

Kaštanová

Další úsek na Svitavské trase, kde přímo navazuje na již zrealizovanou cyklostezku „soutok Svratky se Svitavou – most přes dálnici D2″. Odtud pokračuje pod dálničním mostem D2 podél řeky Svitavy až k vodárenskému objektu na hranici městských částí Brno-jih a Brno-Tuřany, kde překoná řeku Svitavu po nové betonové lávce a napojí se na stávající obslužnou komunikaci vedoucí po pravém břehu řeky až po ulici Kaštanová. Celková délka stezky bude 1028 metrů a je navržena v šířce tři metry.
Celkové výdaje projektu jsou 30 097 718,00 Kč včetně DPH. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 22 231 531,00 Kč. Požadovaná dotace je ve výši 92,5 % z celkových způsobilých výdajů, tzn. 20 564 166,00 Kč pro tento projekt, což činí 68,3 % z celkových

Napište komentář