Skip to main content

Zastupitelstvo schvaluje členství města Brna v Asociaci měst pro cyklisty. Asociace usiluje o legislativní změny při zrovnoprávnění cyklodopravy a usiluje o změny při financování cyklodopravy.

Když jsme asi před rokem na jednáních na magistrátě nadhodili, že bychom mohli Brno přihlásit (asociace v ničem Brno nezavazuje), ťukala si naše politická reprezentace na čelo. Rok se s rokem sešel a rada města schválila vstup hlasy 9 pro 1 proti 0 zdržel, zastupitelé 51 pro 1 proti 1 zdržel.

Mimo hlavní cíle asociace, tj. lobby na národní úrovni, si v Brně slibujeme, že zodpovědní lidé budou zásobeni praxí z jiných měst. Díky tomu nebudeme roky čekat, než se ověří a odzkouší a schválí to, co už jinde funguje.

V asociaci je nyní po 3 letech 25 měst. Zastupovat Brno bude Vít Blaha zastupitel ZMB nebo Vladimír Bielko vedoucí OD MMB.

zdroje:
http://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/zasedani-zastupitelstva-mesta-brna-z6026-ze-dne-3-9-2013/
http://www.cyklomesta.cz/
Materiály do zastupitelstva, rozpočtové opatření a vstup do asociace

Napište komentář