Skip to main content

Opatrné námluvy Brna s bikesharingem vyvrcholily v mezinárodní setkání na brněnské radnici.  Co si Brno a bikesharing mohou nabídnout? Jaká může být jejich společná budoucnost? Budou si rozumět? Ačkoliv si padly navzájem do oka, Brno zatím dělá zagorku. Pro úspěšný a spokojený vztah bude muset město samo něco udělat – především otevřít se cyklistům, a nečekat od bikesharingu zázraky.

Bikesharing, co to je?
Bike sharingový systém, jinými slovy veřejná půjčovna kol, zkráceně prostě bikesharing, jsou kola rozmístěná po městě určená pro snadnou a rychlou výpujčku komukoliv. Po městě jsou hustě rozmístěny stanice s těmito koly. Kolo na jednom místě vezmu, jedu kam potřebuji, tam kolo opět odložím do bikesharingové stanice. Rychlá jízda (do cca 30 minut až 3 hodin) je zdarma.

Rozmístění bikesharingových stanic ve Vídni.

Jak to konkrétně vypadá? Koukněmě se k sousedům do Vídně. V současnosti mají krásných 111 (!) stanic a 1300 kol. Tyto stanice jsou rozmístěny v centru města a jeho okolí podle logiky sledující hustotu obyvatel a jejich přesunu. První hodina zápůjčky je zdarma, za druhou hodinu člověk zaplatí jedno euro a dál ceny rostou. A jak kola Vídeňáci používají? 95 % jízd je zadarmo, nejčastější doba půjčení je 10 minut, což odpovídá vzdálenosti něco přes 2 km.

 
 
Sexy sexy, chrochtáme si, to by se nám líbilo. Máme tu ale dvě velké ALE.

Na bikesharingovém semináři vyšla najevo naprosto zásadní věc. Bikesharing může fungovat pouze tam, kde jsou lidé, a nejlépe kde je hodně lidí. Typicky začíná bikesharing v centru města, kde je největší hustota lidí. I v té Vídni začínali v samotném centru města se 60 stanicemi a postupně se rozšiřovali kolem centra. Co si ale počít ve městě, do jehož centra mají cyklisté vjezd zakázaný, jako je tomu v Brně? Nabízí se dvě varianty:

  1. Rozestavět bikesharingové stanice kolem centra města a udržovat současný nepřátelský stav vůči jízdním kolům, a tak odsoudit vztah Brna a bikesharingu k záhubě v samém počátku. Brno by si tak pozvalo bikesharing k sobě do života, ale odmítlo by s ním sdílet lože.
  2. Kompletně zpřístupnit pěší zóny a jednosměrky v centru Brna jízdním kolům1. Lidé by měli možnost využít kolo tam, kde se opravdu pohybují. Brno by tak navázalo plnohodnotný, kvalitní a o nic ochuzený vztah s bikesharingem.

A zde přichází druhé ale. Nejhorší je, když se nezamilujeme do člověka, ale jen do našich představ o člověku. Stejně to má Brno s bikesharingem, musí jej přijímat takový, jaký je, a nemít přehnaná očekávání. Bikesharing není spásou dopravy v Brně ani nikde jinde, a nikdy nebude. Ve Švédsku tvoří doprava vykonaná skrze bikesharing maximálně 1 % z celkového objemu dopravy na jízdních kolech. Cože, tak málo? Ano. K čemu potom ten bikesharing je dobrý?

Velmi dobrá otázka. K čemu může být bikesharing Brnu dobrý? Realistická očekávání vůči bikesharingu shrnujeme do 3 bodů:

  1. Vyzkoušení si kola „nanečisto“. Bikesharing umožní spoustě lidí si bez rizika sednout na kolo a vyzkoušet si jej jako dopravní prostředek. Bez závazku a zdarma. Část „prvouživatelů“ pak začne jezdit na vlastním kole.
  2. Zviditelnění kola jako dopravního prostředku. Desítky bikesharingových stanic a stovky kol v centru města přinesou jízdní kolo do povědomí široké veřejnosti. Co je normální pro tisíce lidí v Brně se stane normálním pro desetitisíce takřka přes noc.
  3. Demonstrace politické vůle a odhodlání zastupitelů obyvatel Brna podporovat jízdní kolo. S politickou vůlí souvisí rozvoj cykloinfrastruktury ve městě a řešení vyhrocené dopravní situace v Brně vůbec. Pokud získá bikesharing v Brně politickou podporu, lze očekávat navazující svižný rozvoj cykloinfrastruktury ve městě.

Bikesharing ve Vídni

Proč tedy skončilo první rande Brna a bikesharingu bez sexu? Můžeme mluvit spíše o opatrných námluvách. Jasnou politickou podporu jízdnímu kolu zatím nevyslovila žádná „těžká váha“ z řad politiků. Verbální vyjádření podpory (Roberta Kotziana pro bikesharing, Romana Onderky jízdě s Nakoleonem) bereme s rezervou, neboť již v roce 2010 před komunálními volbami jsme vyslechli příslib vjezdu do centra. A jak všichni víme, skutek utek. Stěží tedy najdeme brněnského vrcholného politika či političku, kteří by svým chováním demonstrovali podporu jízdnímu kolu například tím, že by na něm jezdili.

Optimistické signály zatím přicházejí z Odboru dopravy brněnského magistrátu, který si zadal vypracování studie proveditelnosti a myšlenku bikesharingu do Brna přinesl. Zájem o bikesharing pochází právě z odboru dopravy, jehož někteří zaměstnanci podle vyjádření vedoucího odboru dokonce jezdí do práce na kole. Ovšem nemůžeme zapomenout na liknavost toho samého odboru dopravy, který v posledních letech vyniknul spíše tvorbou koncepcí než skutečným rozvojem cykloinfrastruktury.

Abychom to sakumprásk shrnuli. Bikesharing a Brno mohou mít docela fajn vztah za dvou podmínek. Bikesharing musí mít podporu vrcholných brněnských politiků a musí být bezpodmínečně zpřístupněno celé centrum jízdním kolům.

 Další odkazy:

——————————————-
1 – V souladu se studií pohybu jízdních kol v centru Brna (Bezpečnostní audit průjezdu cyklistů v městské památkové rezervaci města Brna“, objednatel Brněnské komunikace a.s., zhotovitel AF-CITYPLAN s.r.o., Praha 23.10.2012)

Napište komentář