Skip to main content

Kašel, smog, polétavý prach, Brno. Už jsme si zvykli a proto zapomínáme, v čem to vůbec žijeme a co dýcháme. Někdy musí přijet expert z Dánska, aby nám znovu otevřel oči. Napsali jsme do novin, že se nám jedovatý smrad v Brně nelíbí, stejně jako to už dlouho říkáme našim politikům. PS: Kolo nesmrdí.
 
Vážená redakce,
občanské sdružení Brno na kole již řadu let usiluje o podporu rozvoje cyklistické dopravy v Brně jako levné, kapacitní a zdravé alternativy přebujelé individuální automobilové dopravy s cílem humanizovat veřejné prostory města. Mezi poslední aktivity patří především organizace podzimní cyklojízdy Nakoleon, kde se podařilo zněkolikanásobit předchozí účast na brněnských cyklojízdách a na niž navázal otevřený dopis primátorovi opět upozorňující na dlouhodobé přehlížení problematiky cyklodopravy magistrátem.

Tímto dopisem reagujeme na nedávno proběhlé měření ultrajemných prachových částic v Brně dánským odborníkem. Přítomnost polétavého prachu v Brně má z 90 % na svědomí doprava. Naměřené hodnoty jsou překvapivě vysoké a představují pro Brňany velké zdravotní riziko (na následky polétavého prachu v ČR ročně předčasně umírá přes 6.000 lidí). Netečnost komunálních politiků považujeme za dlouhodobý a vědomý hazard s veřejným zdravím.
Brno na kole přitom politikům i magistrátu dlouhodobě nabízí levná a účinná řešení mnohonásobně prověřená v zahraničí, představující (vedle odklonu tranzitní dopravy a snižování potřeby mobility) především podporu šetrných forem dopravy. Město má také již 4 roky k dispozici Generel cyklistické dopravy a Generel pěší dopravy, jimiž se v praxi neřídí. Největší problém spatřujeme v nově probíhajících rekonstrukcích za stamiliony korun, při nichž se k šetrné dopravě nepřihlíží a které konzervují současný nevyhovující stav infrastruktury na mnoho budoucích dekád (ulice Husova, Pionýrská, desítky ulic Starého Lískovce, Bohunic, Tuřan, v přípravě je M. Horákové, Údolní, Minská, Veveří, Horova, Bratislavská, Benešova…). Pokud výstavba parkovacích domů v centru není doprovázena dalšími kroky, jako je zvyšování ceny parkovného u parkovacích míst v ulicích a jejich postupné rušení, dochází ve výsledku jen k navýšení parkovací kapacity a tedy přilákání většího množství aut do centra. Rovněž v územním plánování město přes kritiku odborníků a zahraniční příklady stále prosazuje návrhy jdoucí zcela proti trendům k ozdravění města známým z vyspělých zemí.
Dalším jevem, na nějž Brno na kole upozornilo zmíněným otevřeným dopisem, je křiklavá nerovnováha ve financování dopravy. Každá cesta autem v Brně je dotována 52 Kč, cesta MHD 29 Kč a cyklodoprava je zanedbávána dotací 1 Kč na cestujícího a den. Dopis zůstal stejně jako mnoho jiných snah o komunikaci ze strany města bez odezvy, primátor stejně jako jeho náměstci mlčí, popřípadě od nich slyšíme výmluvy, proč něco nejde, ačkoli důkazy, že to jde, mají přímo „před nosem“. Očekáváme od našich volených zástupců nikoli ignorování největšího zdravotního rizika v Brně, ale příkladný přístup v podpoře neautomobilové dopravy, jednoznačné zavázání se pro rozvoj MHD a cyklodopravy a úkolování složek města tuto problematiku řešící.
Stav ovzduší v Brně, které je oproti jiným městům zřejmě v nevýhodě svou geomorfologií, uzavírající je ze tří stran kopci, a podobně jako jiná východoevropská města se potýká se zastaralým vozovým parkem, je již dlouho velmi vážný. V takové situaci by se vedení města mělo v opatřeních na zlepšení situace předhánět s chytrými městy na Západě, aby handicap eliminovalo. Magistrát města Brna však svou liknavostí až odmítáním účinných řešení stále předvádí pravý opak, čímž se usvědčuje z naprosté lhostejnosti vůči zdraví obyvatelů města Brna.
S pozdravem
Petr Hýl
architekt, urbanista a člen Brno na kole, o. s.

One Comment

  • Řidič napsal:

    To byste se divili, jak kolo dokáže smrdět.Tedy ten odredovaný sluníčkový pumpička na vrakokole typu Ukrajina, který o povinné výbavě ani neslyšel…

Napište komentář