Skip to main content

Vznikne Integrované centrum mobility

Rada města Brna schválila v úterý 24. března materiál týkající se investičního záměru na vybudování Integrovaného centra mobility na ulici Joštově. Integrované centrum mobility je jedním z opatření, jež se město Brno zavázalo v rámci čtyřletého projektu Civitas realizovat. Hlavní funkce Integrovaného centra mobility je poskytovat informace o dopravě nejen návštěvníkům města, ale i jeho obyvatelům. Poskytované informace by se měly týkat především městské hromadné dopravy, systému integrované dopravy Jihomoravského kraje, sítě cyklostezek. V budoucnu by mohly být poskytovány i informace o alternativních druzích individuální dopravy (např. car sharing – sdílení vozidel). Část poskytovaných informací budou tvořit také turistické informace o městě Brně.

Napište komentář