Skip to main content

Po poslední cyklojízdě NAKOLEON v září 2013 jsme vypsali anketu, zpracovanou již částečně v dřívějším článku. Jedna z otázek, která si zasloužila zvláštní publikaci, byla: „Jaké vnímáme překážky pro jízdu na kole v Brně?“
Jednoduchým shrnutím odpovědí je tento mrak slov:

Otázka doslovně zněla „Pokud máte zájem používat kolo jako dopravní prostředek do města, co jsou pro Vás anebo pro Vaše známé a přátele největší překážky?“ Jejím smyslem bylo korigovat naše představy o tom, čemu je třeba se věnovat a zároveň ventilovat postoj relevantního vzorku skutečných lidí používajících kolo.
Otázka byla volná, nepovinná, počet vzešlých podnětů z jedné odpovědi nebyl omezen. V celém kontextu formulace těchto překážek je třeba vnímat, že anketa oslovila lidi co už kolo používají a jejich odpovědi se mohou lišit od těch, co by chtěli jezdit, ale vnímají z různých důvodů překážky jinak. Na anketu odpovědělo 230 lidí, zpracování této otázky byla tříkolové. V prvním kole byly vytvořeny z odpovědí typické podněty a v druhém kole byla podnětům přiřazena četnost. Nakonec byly podněty pro lepší přehlednost seskupeny do čtyř skupin:

  • Trasa – cesta po níž jedu
  • Prostředí – prostředí které mne obklopuje
  • Zázemí – start a cíl cesty
  • Ostatní – co se nevešlo a sociální či osobní založení

Trasa

Nejvíce odpovědí vůbec dostal nedostatek a neprovázanost cyklostezek a cyklopruhů, což je třeba chápat jako  velmi obecnou odpověď. Lidé na kolech nejsou zpravidla experti na dopravní stavby aby vyjmenovávali jednotlivosti, ale logicky očekávají, že město bude plošně přizpůsobeno k jízdě na kole a bude k tomu návodné.
Již konkrétní formulací problému je bariérovost pěší zóny, jednosměrky a napojení městských částí, které nejsou kompaktní k centru a absentující přejezdy na cyklostezkách.

podnět počet výskytů
obecná neprovázanost a nedostatek cyklostezek a cyklopruhů 83
zákaz vjezdu do pěší zóny 40
neprůjezdnost jednosměrek 22
málo radiál do centra, pohyb po tepnách, prostupnost města 19
nejsou přejezdy na cyklostezkách 13
stav komunikace (nesklopené obrubníky, propadlé kanály, výtluky, střepy, špatná krajnice) 8
průjezd skrze nebezpečnou křižovatku, levé odbočení 7
pěší zkratky bez možnosti vjezdu cyklistů 1
zeleň v silnici 1
tramvajové koleje 1

Prostředí

Vnímáme také prostředí, zejména silný provoz automobilů, pocit bezohlednosti od ostatních řidičů a obava o bezpečnost. Relativně vysoko se také umístilo všemožné legální nebo nelegální parkování aut, které blokují a ohrožují ostatní dopravu.

podnět počet výskytů
bezohlednost nebo neznalost ostatních řidičů 35
obava o bezpečnost, pocit ohrožení, strach 31
silný automobilový provoz 30
všude parkující auta (ilegálně, dveřní zóna, vyjíždění) 11
soužití s chodci 6
smog 5
kopcovitý terén 4
vysoký provoz na cyklostezkách 1

Zázemí

Jednoznačně se vše točí okolo neexistence důstojných stojanů na kola, o strachu z krádeže, respektive o hlídaných, nebo monitorovaných stojanech nebo úschovnách.

podnět počet výskytů
nejsou stojany 19
strach z krádeže kola 19
bezpečná a hlídaná parkovací místa (kamera, dohled) 17
vybavení doma a v cíli (sprcha, parkování) 5

Ostatní

Pro ilustraci přidáváme i málo četná témata spíše zajímavá neobvyklými tématy a zajímavými návrhy nebo dávají některým klišé skutečný okrajový význam.  Zaujal nás plánovač tras (zřejmě pro nepravidelné, delší trasy nebo přespolní), šalinkarta platná i pro přepravu kola: UPDATE v ceně šalinkarty je dovozné za kolo (viz DPMB).

podnět počet výskytů
neznalost nebo složitost vhodných tras, plánovač tras 3
počasí 3
lenost 3
početná rodina, jízda s dítětem 3
nutnost porušovat předpisy 3
nedostupná městská kola 1
šalinkarta nemá v ceně přepravu kola (pozor má v ceně, viz DPMB) 1
chybí bikesharing 1

src wordcloud: https://infogr.am/nejvetsi-prekazky

Napište komentář