Skip to main content

Ve městech na kole a pěšky (seminář)

Napsal/a 2010-03-25AKCE, ZPRÁVY Z BRNA

Česko-dánský seminář „Ve městech na kole a pěšky“
Termín: 7.4.2010
Místo: Brno, Stará radnice – Primátorské salónky, Mečová 5
Pod záštitou náměstka primátora města Brna, Martina Andera a velvyslance Dánského království Ole. E. Moesbyho

Cíl semináře

Cílem tohoto semináře je podpořit cyklistickou a pěší dopravu jako rovnocenné a integrované součásti dopravního systému a jako vhodný způsob dopravy do práce a do zaměstnání. Budou zde představeny příklady dobrých architektonických a dopravních řešení cyklistické dopravy v Dánsku za účasti špičkových expertů na pěší a cyklo dopravu a porovnán vývoj v ČR.

Program

12:00         Slavnostní otevření výstavy SNY NA KOLECH (DREAMS ON WHEELS) za účasti velvyslance Dánského království pana Ole E. Moesbyho  a náměstka primátora města Brna, pana Martina Andera
12:30 – 13:00 Registrace účastníků a občerstvení
13:00 – 13:15 „Úvodní představení semináře a návazných akcí“

 • Martin Ander, náměstek primátora města Brna
 • Ole.E. Moesby, velvyslanec Dánského království, představení výstavy Sny na kolech (Dreams on Wheels)

13:15 – 14:30 „Marketing Bicycle Culture – Four Goals for Promoting Urban Cycling“

 • (Marketing cyklistické kultury – čtyři cíle v propagaci městské cyklistiky) Mikael Colville-Andersen (filmový tvůrce/fotograf, specialista na územní plánování a ředitel společnosti Copenhagenize Consulting. Je znám také jako “cyklistický velvyslanec Dánska”.)
 • Představení projektu „Česko jede“ – Jaroslav Martínek, CDV

14:30 – 15:00  Přestávka na kávu
15:00 – 16:00  „Města přívětivá chodcům a cyklistům!“

 • Příklady měst pro lidi z Dánska a Evropy –

16:00 – 16:30  Přestávka na kávu
16:30-17:30 „Cyklistická a pěší infrastruktura“

 • Bezpečná cyklistická infrastruktura v ČR, představení generelu cyklistické a pěší dopravy v Brně – Adolf Jebavý, ADOS Brno
 • Parkování kol a co mohou udělat obchody, úřady – Juraj Flamík, Nadace Partnerství Brno
 • Přeměna veřejných prostranství v místa přívětivá pro cyklisty i pěší, Nadace Partnerství Brno

17:30 – 18:00 „Novinky v oblasti cyklistiky“

 • Monitoring pohybu na stezkách – Luboš Kala, Partnerství o.p.s.
 • Akce na podporu cyklistiky v Brně – Brnem na kole – Lukáš Kala, Brnem na kole
 • Drážní stezky v ČR – Ondřej Fábera
 • Certifikace služeb pro cyklisty, Petr Kazda, manažer „Cyklisté vítáni“

18:00 – 18:15 Závěrečné slovo
Moderuje: Daniel Mourek, Nadace Partnerství, Praha
Tlumočení zajištěno