Skip to main content

NEJ z letošní cyklojizdy Tour de LABE

Napsal/a 2009-06-18ZPRÁVY Z ČESKA

NEJ…  z letošní
Tour de LABE – ROTARY INTERNATIONAL
pořádané v rámci TÝDNE na KOLE po Labské stezce
26.5.-3.6.2009
společné akce
Nadace Partnerství, programu greenways a Rotary International

 • Celková délka – 450km, z toho na území ČR 399km, na území Německa 51km
 • Cca 200 účastníkům jízdy, starostům, zástupcům krajů a příznivcům TdL bylo rozdáno na 250 pamětních listů a 50 triček s mapou Labské stezky od pramene Labe po Drážďany, oficiální setkání proběhlo na 17 obcích a s 7 Rotary Cluby /Vrchlabí, Trutnov, Hradec Králové, Liberec, Pardubice, Brandýs nad Labem, a Jičín/ na trase podél Labe
 • Po trase bylo vylepeno cca 100 plakátů a 15 informací o trase s itinerářem, celkem bylo instalováno 6 nových, originálních info panelů o Labské stezce a rozdistribuováno na 6.000ks nových cyklomateriálů o Labské stezce „Vítejte na Labské stezce v ČR“ v češtině a 25.000ks brožur „Willkommen am Elberadweg in Tschechien“ v němčině
 • zahraniční návštěvníci přijeli z těchto států – Německo, Rakousko, Kanada
 • celou trasu od pramene do Drážďan absolvovali Jan Ritter /RC Jičín/ a Sabine Gueffroy /RC Riesa/
 • v předvečer cyklokonference 09 dne 25.5.2009 proběhla prezentace Rotary International (Svatopluk Jedlička – šéfredaktor GOOD NEWWS, ) prezentace Rotary Clubu Jičín ( Jan Ritter ) a prezentace programu Greenways Nadace Partnerství ( Daniel Mourek)

NEJ…

 • Nejvzdálenější země účastníka jízdy – Kanada
 • Nejstarší účastník jízdy – 74let, Karel John, Nymburk
 • Nejmladší účastník jízdy – 18let, Matthew Sillins, Kanada
 • První v cíli v Drážďanech – Renata Domašinská z Děčína
 • Nejdelší etapa politika – z Litoměřic do Drážďan – pan místostarosta Tvrdík z Litoměřic
 • Nejspontánnější kulturní program – zpěv dětí ze školy a školky v Lounkách
 • Největší zvíře potkané na Tour de Labe – slon, žirafa, hroch, SAFARI Dvůr Králové
 • Nejvyšší navštívená věž – Bílá věž v Hradci Králové 71,5 m
 • Nejzajímavější  prohlídka – pivovar Velké Březno s kastelánem místního zámku
 • Nejoriginálnější dopravní prostředek – lanovka na Medvědín /přeprava kol zdarma/
 • Nejvyšší navštívené místo – Pramen Labe v Krkonoších, 1356,3m n.m.
 • Nejmladší účastnící etapy – do Nymburka – členové ROTARACT  Poděbrady
 • Nejstatečnější účastník – Sabine Gueffroy z RC Riesa, absolvovala celou jízdu na městském kole s 7 rychlostmi
 • Nejsilnější kulturní zážitek – Wabi Daněk, Jó třešně zrály – vzpomínka na Waldemara Matušku, festival Ve stínu vodárenské věže Nymburk
 • Nejzajímavější vzorky vín – roudnický Mopr (viniční trať Pod Sovicí – degustace v Roudnici n/L a Lounkách)
 • Pivovar s nejznámější literární tradicí /Bohumil Hrabal/ – Postřižinský pivovar v Nymburce
 • Nejobsáhlejší a nejdelší prohlídka – Safari Dvůr Králové
 • Nejmodernější expozice – návštěvnické centrum NP Saské Švýcarsko v Bad Schandau
 • Nejoriginálnější degustace vína – piknik se starosty u přívozu ve Velkých Žernosekách
 • Nejrychlejší překročení Labe – člunem ( 220 HP) bistro U trumpetky v Lounkách
 • Největší oficiální schůzka po etapě –  RC Pardubice salonek pivovaru Pernštejn
 • Největší účast – na otevírání stezky podél Labe v Hostinném – na 300 účastníků
 • Nejpropracovanější etapový program – Oldřich Kohout, RC Hradec Králové
 • Nejvíce nově  odhalených panelů Labské stezky – 3x Nymburk – „cejchování“ lavičky za přítomnosti prezidenta Rotary Clubu Jičín pana Hnilici a za přítomnosti poslance Parlamentu ČR a místostarosty Nymburka, Miroslava Jeníka
 • Nejintenzivnější déšť – u úzkorozchodné železnice – Řepařské drážky v Sendražicích u Kolína
 • Nejpříjemnější ubytování a nejmilejší obsluha – Městské lesy Hradec Králové
 • Největší městská cyklo akce – tříhodinová jízda po cyklostezkách s výkladem za účasti 100 cyklistů v Hradci Králové
 • Nejvýše položené ubytování od Labské stezky – Penzion u Kaple, cyklisté vítáni, Děčín
 • Nejstarší kolo – historické kolo ze stáje Jozefa Zimovčáka, jezdec Antonín Petrof RC Liberec ( 3. etapa Dvůr Králové – Hradec Králové)
 • Nejdelší zpevněný úsek Labské stezky – Libice nad Cidlinou – Poděbrady – Nymburk / 17 km/
 • Nejnovější úsek Labské stezky – 3,5 km stezky v Hostinném
 • Nejrychlejší výškový přesun – 1. etapa od pramene do Vrchlabí výškový rozdíl 600 m, autor trasy –  Václav Hampl, prezident RC Vrchlabí
 • Nejpůsobivější venkovní sochařská expozice – Betlém a Křížová cesta Utrpení a naděje u Kuksu
 • Nejromantičtější architektura: – přehrada Les Království u Dvora Králové
 • Nejvíce frekventovaný a nejnebezpečnější úsek LABSKÉ STEZKY – po silnici  z Hradce Králové směr Vysoká nad Labem
 • Nejlépe vybavený podnik Cyklisté vítáni – HOTEL KORUNA v Roudnici n/L – vnitřní stojany na kola, internet zdarma, funkční kuchyňka, atd.
 • Nejluxusnější podnik – zázemí golfového hřiště Dříteč
 • Nejsilnější protivítr – z Pirny do Drážďan
 • Nejvyšší teplota –  první etapa a u pramene Labe 23 ºC
 • Nejdelší pomalovaný úsek stezky – Asphalt Kino na bývalé česko – německé hranici, projekt ZBBB Pirna


Za organizátory: Jan Ritter /RC Jičín/, Ondřej Fábera a Daniel Mourek /Nadace Partnerství, program zelené stezky/Greenways/

Cyklojízda Tour de LABE – ROTARY INTERNATIONAL

Více než obyčejná cyklojízda…

Tour de Labe nebyla obyčejnou mezinárodní jízdou podél jedné nejmajestátnějších evropských řek, ale naplnila i hlavní poslání rotariánů – veřejnou službu obci, místní a mezinárodní komunitě, mládeži, hendikepovaným… Vybrané rotary kluby totiž přispěly ke zlepšení veřejného prostoru podél Labské stezky instalací nových originálních a ručně vyřezávaných odpočívek s lavičkami a orientačními mapami. Cyklojízda byla rovněž dobrou příležitostí k propagaci Labské stezky jako spojnice mezi obcemi a místy pro pravidelné uživatele nemotorové dopravy. Jedním z cílů jízdy bylo upozornit na nutnosti vybudování dalších bezpečných úseků a poukázat na nutnost užší spolupráce při rozvoji Labské stezky s německými partnery.

Co jsou GREENWAYS, zelené stezky, Grüne Hauptwege?


Více než obyčejné stezky…
„Zelené stezky jsou trasy, komunikace nebo přírodní koridory využívané v souladu s jejich ekologickou funkcí a potenciálem pro sport, turistiku a rekreaci.“

Pro každé místo, na kterém vzniknou zelené stezky pro pěší, cyklisty a jinou bezmotorovou dopravu, mají mnohem větší význam než pouhá dopravní komunikace. Jsou dobrou příležitostí stát se liniovým parkem, otevřenou tělocvičnou nebo učebnou přírodopisu či místní historie. To se ovšem podaří pouze tehdy, když u zrodu myšlenky a později při realizaci projektu i údržbě stezky stojí skupina iniciativních místních lidí nebo jejich sdružení a když pro tuto myšlenku získají podporu různých partnerů. Program Greenways u nás dlouhodobě podporuje a řídí Nadace Partnerství, nejvýznamnější česká nadace podporující projekty udržitelného rozvoje ve všech regionech ČR. www.greenways.cz

Cyklisté vítáni

Více než obyčejná služba…
Cyklisté vítáni je název otevřeného českého národního certifikačního systému vyvinutého Nadací Partnerství, který prověřuje nabídku a vybavenost stravovacích a ubytovacích služeb a turistických cílů s ohledem na potřeby cyklistů a zajišťuje společný marketing certifikovaných objektů směrem k cyklistické veřejnosti. Turistická zařízení, která projdou certifikací, jsou označena zelenobílou známkou s usmívajícím se kolem. Podmínky certifikace obsahují standardy srovnatelné s podobnými systémy jiných evropských zemí (např. Bett & Bike v Německu). Každé zařízení, které chce získat značku Cyklisté vítáni, musí splňovat podmínky zveřejněné na stránkách www.cyklistevitani.cz.

Základní data o LABSKÉ STEZCE


Délka: 1233km (od pramene řeky k ústí), součást  evropské dálkové cyklotrasy  Euro Velo 7 www.eurovelo.org

Česká část

 • Celková délka: 373km (od pramene k německé hranici)
 • Labská stezka na území ČR prochází čtyřmi kraji
 • Současný stav Labské stezky v ČR: Nejdelší část cyklostezky má zatím dokončen Ústecký kraj, v následujících letech by měla být na jeho území dokončena prakticky souvislá stezka. Středočeský kraj má v různé fázi přípravy některé úseky, ale odpovědnost za výstavbu stezky zde leží na jednotlivých obcích. Podobně decentralizovaná je také situace v Pardubickém kraji, kde postupně vzniká zatím jen souvislá spojnice Pardubic a Hradce Králové. Královéhradecký kraj se zaměřil na kritické úseky, o ty ostatní se starají jednotlivé obce, z nichž nejaktivnější leží mezi Hradcem Králové a Kuksem a výčet doplňuje město Hostinné..


Německá část

 • Celková délka cyklostezky podél Labe v Německu je 860 km, z čehož 90% trasy vede po oddělených, asfaltových či mlatových stezkách
 • Labská stezka prochází územím 7 spolkových zemí a 25 okresů
 • Labská stezka byla již potřetí za sebou zvolena nejoblíbenější německou cyklistickou stezkou


Partneři projektu: Z hlediska managementu a marketingu je německá část Labské stezky rozdělena na severní, střední a jižní část s gestory – projektovými koordinátory, kteří sídlí v Magdeburku, Pirně a Bleckede u Hamburku. Místní partnerství pro rozvoj stezky tvoří také, regionální turistické spolky, města a soukromé subjekty. Nezastupitelnou roli při realizaci projektu mají také obchodní a průmyslové komory, především Unie Komor Labe/Odra a celoněmecký cykloklub ADFC.
Více informací o Labské stezce je možné získat na stránkách www.greenways.cz a www.elberadweg.de (výrazné rozšíření českých stránek je plánováno na léto 2009).

Napište komentář