Skip to main content
Nové Sady (foto: Jakub Kriš)

Nové Sady (foto: Jakub Kriš)

Brnem projelo nejen po trase velkého okruhu 1 400 NAKOLEONŮ, děkujeme…

Média

Fotogalerie

Videa

Politici

účastní politici (foto: Martina Koštanská)

účastní politici (foto: Martina Koštanská)

Přesto, že je NAKOLEON apolitický, pozvali jsme do pelotonu 11 kandidátů na primátora/ku, aby nám odpověděli krátce na pár otázek. Jejich postoj k vjezdu na kole do centra města můžeme ozdrojovat díky volební kalkulačce, neb se nám videozáznam nezachoval, dle fotografie zleva:

 • F. Chvátal zastupující K. Liptákovou (KDU-ČSL) – „Ano, časově neomezený“
 • J. Kacer (TOP09, foto) – „Ano, cyklisté do centra města patří, po diskuzi je potřeba najít řešení, kam všude mohou vjíždět tak, aby byl zajištěn komfort ale i bezpečnost všech včetně chodců. Musí však být vyznačeny cyklopruhy, aby nedocházelo ke kolizím, a jejich dodržování musí být Městskou policií striktně vyžadováno. Nutností je vybudovat i odpovídající cyklomobiliář.“
  NAKOLEON zkouší nahrávat, co mu O. Šťastník říká... (foto: Petr Vozák)

  NAKOLEON zkouší nahrávat, co mu O. Šťastník říká… (foto: Petr Vozák)

 • M. Hollan(ŽB+P) – „Ano, je ale nutné omezit jejich rychlost.“
 • O. Šťastník (ACoB, foto 2) – „Jednodušší alternativou je příkaz k sesednutí v místech typu Nám. Svobody, Moravské náměstí atd. Cyklisté pak mohou všude aniž by musela být budována nákladná a v konečném důsledku obtěžující cykloopratření na oddělení chodců a cyklistů. Chodec má stejnou nevýhodu proti kole jako má cyklista proti autě.“
 • F. Vižďa (ODS) – „Ne, tuto záležitost nelze řešit plošně. Navíc rozhodnutí není jen na městu, schvalovací proces se týká např. i Policie ČR. Jde tedy i o posouzení bezpečnosti.“
 • P. Vokřál (ANO, foto) – „Ano
 • J. Drápalová (SZ, foto) – „Ano, samozřejmě za podmínek dodržení pravidel silničního provozu, tj. omezená rychlost do 20 km/h a jízda tak, aby cyklista neomezil a neohrozil chodce.“
 • I. Matonohová (STAN) – „Ano

Pozvání nepřijali a o přístupu do centra si myslí:

 • R. Onderka (ČSSD) –  bez odpovědi
 • H. Sýkorová (KSČM) – „Názor kandidátů KSČM není zcela jednotný. Jako určitý problém vidíme například zajištění bezpečnosti chodců v pěší zóně.“

Předvolební debaty – Moravec/Hydepark

Dopravě byla věnována značná část (od 69 minuty do konce) předvolební debaty V. Moravce – ČT 24.9.2014. Účastnili se jí lídři osmi stran, došlo i na zmínku o rekonstrukci M. Horákové, která je bezohledná k lidem na kole (81 minuta).
O 14 dní později 3.10.2014 přijali pozvání Vokřál a Holan v Hydepark Zelňák. Od 58 min bylo tématem i doprava včetně cyklistiky.
[youtube UhnC-rcSozc]

Skutečné volební programy

TOP09„Jsme pro rozvoj cyklostezek, nikoliv však v oblastech, které nejsou cyklisty využívány a v nepropojených úsecích. Naším cílem je vytvoření tras podle potřeby cyklistů. Chceme se zasadit o rozvoj cyklomobiliáře města, vymezení cyklotras v centru a vyhrazení prostoru pro chodce a cyklisty a s tím související systém sdílení kol (bike sharing).“ (ref)
ČSSD„Průjezdnost města není jenom automobilová. Chceme, aby Brno bylo město přátelské k cyklistům – proto chceme zejména realizovat páteřní systém cyklopruhů a výrazné rozšíření stávajících cyklostezek. Instalujeme stojany pro jízdní kola všude, kde to je možné a vhodné.“ (ref) K tomu je třeba dodat hodnocení současné vládnoucí koalice ČSSD a ODS za roky 2010-2014.
ŽítBrno s Piráty „Po vzoru západoevropských měst, stejně jako i některých měst v ČR připravíme koncepci udržitelné mobility s důrazem na ekologickou hromadnou dopravu, cyklodopravu a pěší dopravu. Naším cílem je vytvářet prostředí, ve kterém nebudou diskriminovaní chodci, cyklisté, ale ani řidiči. Jako téměř v každé západoevropské metropoli, i v Brně povolíme cyklistickou dopravu v centru města. Ve vybraných ulicích omezíme rychlost takové dopravy, aby nesnižovala komfort chodcům. Podpoříme vznik nových a údržbu stávajících cyklostezek. Zároveň vytvoříme pro cyklostezky odpovídající informační materiály a značení, které dosud mnoha z nich chybí nebo je nekvalitní. Rozšíříme systém stávajících cyklostezek tak, aby je bylo možné využívat nejen k rekreačnímu sportu, ale především ke každodenním cestám do práce či do školy.“ (ref)
Zelení„Zkušenosti evropských měst říkají, že kolo je v městském provozu velmi rychlý a pohodlný dopravní prostředek, proto je tak oblíbené. Aby jej využívalo více lidí i v Brně je třeba jim na ulicích zajistit větší bezpečnost – vyhradit cyklopruhy, posílit bezpečnost v křižovatkách, vytvořit smysluplnou síť tras včetně historického centra města a doplnit stojany k parkování kol u nádraží, u škol, úřadů či nákupních center.“ (ref)
KDU-ČSL„Zatímco v jiných evropských městech si cyklisty předcházejí a podporují je, v Brně jim současná koalice průjezd centrem zakazuje. Přitom tu máme přes 14 tisíc cyklistů. Navrhujeme umožnit průjezd cyklistů jak po ulici Rooseveltova až Benešova, tak i přes centrum města při uzpůsobení rychlosti po tramvajovém tělese ulicí Rašínovou až Masarykovou. V této části se totiž chodci vyhýbají už tramvajím a cyklista by tak nemusel být pro ně nebezpečím. Zajistíme i dostatečný počet stojanů na kola, aby bylo možné používat kolo, jako běžný dopravní prostředek.“ (ref)
ANO„Vytvoříme reálný, bezpečný a funkční projekt cyklodopravy v Brně a s podporou EU vybudujeme smysluplné a bezpečné cyklostezky a cyklotrasy. Podpoříme princip „půjčování městských kol“ (bike sharing) ve městě Brně. Brňan Nebrňan, ale na kole.“ (ref)
A co Brno? – jde pouze o vize, on-line program nenalezen „… budování nových parků napojených na cyklostezky, inteligentní napojení cyklostezek a pěších stezek na okolní lesy…“ (ref)
ODS – „Vstřícný přístup k cyklistům ve městě, budování a propojování cyklotras a cyklostezek.“ (ref)  K tomu je třeba dodat hodnocení současné vládnoucí koalice ČSSD a ODS za roky 2010-2014.
Svobodní – nic k cyklistice (ref)
Starostové a nezávislí – nic k cyklistice (ref)
KSČM – nic k cyklistice (ref)

Napište komentář