Skip to main content

Začala cyklistická sezóna. Pokud vyrážíte s dětmi na výlety Prahou, nebo se chystáte vyrazit mimo město, možná řešíte, jak se takové kolo přepravuje v prostředcích hromadné dopravy?
Můžete s kolem do tramvaje? Připravili jsme pro vás přehledný seznam, který vám snad cestování ulehčí.
V systému Pražské integrované dopravy je možno přepravovat kola v metru, na železnici, ve vybraných tramvajích, na přívozech a také na speciálních linkách (cyklobus, cyklovlak, Airport Expres). Kromě vlaků a cyklobusu je přeprava jízdních kol bezplatná – ve vlacích se kola přepravují za Tarif ČD.

S kolem pod zemí

V metru je možné přepravovat kola neomezeně, ale pouze na zadní plošině každého vozu soupravy, a to maximálně po dvou kolech. Ve většině vlaků linek Esko je přeprava kol umožněna formou spoluzavazadla – cyklista cestuje s kolem, sám si ho nakládá i vykládá. Na přívozech se kola přepravují bez omezení – cyklisté mohou využít všech pěti lodních linek (P1 – P5), spojujících vltavské břehy.

Přeprava kol v tramvajích

Např. v Brně je možné nastoupit do kterékoli tramvaje, v Praze to tak snadné není. Od prosince 2008 je ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy  možnost přepravy kol jen v některých tramvajích. Ke stávajícím úsekům do pražských kopců (Barrandov, Modřany, Divoká Šárka a Kobylisy) přibyly nové úseky od Anděla do Řep, z Vozovny Střešovice na Petřiny a z Palmovky přes Krejcárek na Ohradu a Spojovací. Do tramvají lze v těchto úsecích nastupovat pouze ve směru z centra, a to ve všední dny v období slabého provozu (mezi 20. a 6. hodinou) a o víkendech neomezeně. Z důvodu umožnění přepravy osobám na invalidním vozíku je zakázána přeprava kol ve spojích vyznačených v jízdním řádu symbolem invalidního vozíku.

Již tradiční záležitostí bude provoz Cyklobusu PID, který vyjede v sobotu 4. dubna v tradičním rozsahu. To znamená každý nepracovní den pětkrát od dobřichovického nádraží až k brdským vrcholkům do Kytína. Od letošního roku díky posílení a úpravě jízdního řádu linky S7 cyklobus navazuje na vlaky z obou směrů. Tím nabídne své služby i berounským cyklistům.
Začala sezóna „cyklovlaků“. České dráhy letos nabízejí přepravu jízdních kol buď formou spoluzavazadla, nebo úschovy během přepravy.

Kolo jako spoluzavazadlo

„Nejjednodušší a mezi cyklisty nejoblíbenější je přeprava jízdního kola jako spoluzavazadla,“ říká ředitel Odboru koncepce a obchodu osobní dopravy Jiří Nálevka. Touto formou lze přepravovat kola ve vlacích, které jsou v jízdním řádu označeny symbolem jízdního kola a v omezené míře i v dalších osobních spojích a v rychlících.
Jiří Nálevka vysvětluje, jak v takovém případě kolo přepravit: „Cestující sám kolo naloží a vyloží do vozu, který je označen piktogramem jízdního kola. Pokud je v jízdním řádu u vlaku uveden stejný symbol, lze v něm přepravit několik kol. V opačném případě je možná přeprava kola v označeném voze nebo u prvních a posledních dveří vlaku.“ Zároveň ale upozorňuje, že v takovém případě je omezena kapacita jen na dvě jízdní kola v jednom nástupním prostoru vozu.
Cena za přepravu kola jako spoluzavazadla je 25 Kč za jeden vlak nebo 50 Kč na celý den. Jiří Nálevka dodává: „Cestujícím, kteří využijí více spojů a budou třeba i jen přestupovat se vyplatí celodenní doklad. Stejně jako poplatek za přepravu v jednom vlaku ho mohou koupit v pokladně nebo bez přirážky u průvodčího ve vlaku.“

Kolo v úschově během přepravy

Druhou možností přepravy jízdního kola je tzv. úschova během přepravy. „V tomto případě cestující předá a následně v cílové stanici si vyzvedne jízdní kolo u služebního vozu u našeho zaměstnance. Zákazník pak sám cestuje v běžném voze pro cestující a kolo má pod dozorem vlakový doprovod Českých drah,“ uvádí ředitel Jiří Nálevka a dodává: „Za tuto přepravu v jednom vlaku zaplatí cestující 30 Kč a nebo si může koupit celodenní doklad za 60 Kč. Pokud zákazník kombinuje při své cestě vlaky se zjednodušenou přepravou a úschovou, pak platí tento doklad pro obě tyto služby.“

Rezervace pro kolo

„Pokud chcete mít garantované místo na svou plánovanou cestu, pak je možné si rezervovat i místo pro jízdní kolo,“ říká Jiří Nálevka a upozorňuje, že některé vlaky mají povinnou rezervaci: „Především z kapacitních důvodů je u většiny vlaků SuperCity, EuroCity nebo InterCity s přepravou jízdních kol povinná rezervace. Toto opatření se dotýká také všech rychlíků na trase Praha – Tábor – České Budějovice a většiny rychlíků na trase Praha – Plzeň – Cheb z důvodu pokračující modernizace tratí a omezené kapacity při náhradních dopravách během výluk. Celkem jde o necelou stovku spojů.“
Cena za rezervaci místa pro jízdní kolo se odvíjí od druhu použitého vlaku a druhu jízdného, které cestující zaplatili od 35 korun do 200 korun.

S kolem v příhraničí

Velmi oblíbené cyklistické regiony jsou na pomezí České republiky a Německa nebo Rakouska. Také v nich lze využít vlaky Českých drah, německých a rakouských železničních partnerů. „K příhraničním zvýhodněným jízdenkám SONE+DB, REGIONet+DB, REGIONet Libnet+ nebo REGIONet Labe-Elbe do Německa lze dokoupit celodenní doklad za 90 Kč. Ten platí ve všech vlacích s přepravou jízdních kol, ve kterých platí také uvedené nabídky,“ dodává Jiří Nálevka, ředitel Odboru koncepce a obchodu osobní dopravy. Pro vybrané tratě v oblasti jižních Čech a Horního Rakouska pak platí speciální jízdenka s názvem Sport karta Vltava – Dunaj, v rámci které je možné přepravovat jízdní kolo zdarma.

S kolem do zahraničí

České dráhy přepravují kola i v rámci mezinárodní dopravy. Nezapomíná se ani na sezónní spoj Jadran do Chorvatska: „V letní sezóně od konce června do začátku září je možné díky spolupráci s našimi partnery v zahraničí zajistit každý den přepravu jízdního kola až do chorvatského Splitu.“ Přeprava jízdního kola do zahraničí mimo Slovenska stojí 5 €, tedy dnes asi 140 Kč, na Slovensko pouze 25 nebo 30 korun jako u vnitrostátních linek.

Speciální cyklovlaky a půjčovny kol

České dráhy vypravují v některých oblastech se zvýšeným zájmem o cykloturistiku také speciální cyklovlaky, případně posilují vybrané spoje. „Nejznámější je vlak s názvem „Cykloturistika“, který jezdí od dubna do konce října každý víkend z Prahy do Slaného po trati nedaleko známé zříceniny hradu Okoř,“ zmiňuje Jiří Nálevka. Podobné vlaky se speciálně upravenými vagóny pro cyklisty však jezdí ve vrcholné cyklistické sezóně i na Šumavě, na Krušnohorskou Moldavu nebo z Liberce do Tanvaldu a dále do Harrachova.
České dráhy nabízejí ve vybraných „prázdninových“ regionech také půjčovny kol se zvýhodněnými podmínkami pro jejich přepravu na vybraných tratích.

Několik rad závěrem

  • Včas si zjistěte, zda vámi plánované spoje přepravují jízdní kola
  • Rezervujte si místo
  • Při přestupech doporučujeme volit vlaky s dostatečným přestupním časem, může s vámi cestovat více cyklistů a doba výstupu a přestupu se může prodloužit a v takovém případě nelze vyloučit, že přípojný spoj nestihnete;
  • U přepravy formou spoluzavazadla dbejte při manipulaci s kolem zvýšené pozornosti, aby nedošlo k úrazu nebo poškození věcí spolucestujících, za případné škody jste zodpovědní vy;
  • Pro přepravu jízdních kol využívejte jen místa k tomu vyhrazená, jsou obvykle označena symbolem jízdního kola, nebo se jedná o první a poslední nástupní prostor (představek) ve vlaku;
  • Pokud při využití služby úschova během přepravy dojde k poškození jízdního kola, je třeba si tuto skutečnost nechat zaměstnancem ČD ve vlaku potvrdit. Toto potvrzení pak slouží pro případné uplatnění reklamace a náhradu vzniklé škody.

Více na www.cd.cz/kolo, www.idos.cz, www.ropid.cz
autor: Markéta Breníková
http://spunt.centrum.cz/skolaci/prakticke-rady/2009/5/16/clanky/muze-kolo-do-tramvaje/

Napište komentář